Nyheter MDTV Forum Om Doner

- Stenger ned uten å vite noe

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/stenger-ned-uten-a-vite-noe/

Eivind Hovig, leder for Senter for Bioinformatikk ved UiO, går knallhardt ut mot FHI. – Unnlatelsessynd, sier han om at analysekapasiteten ikke ble økt tidligere. Dette skriver avisa Dagbladet. – Omfanget av sekvensering i Norge har vært omtrent fraværende, sier Eivind Hovig til Dagbladet. Hva er sekvensering? Store norske leksikon skriver: DNA-sekvensering er en prosess…

2 Likes

Derfor er det viktig å sperre nordmenn inne

Og stenge for alkoholservering

Vitenskapen er seg selv lik. Befolket av mennesker som kan nesten alt om nesten ingenting.
Mer sekvensering kunne ha gitt mer kunnskap, men hva så med de handlingene som kunne ha vært gjennomført som resultat av denne “kunnskapen”?
Ville det ha ført til mer testing på grensen og på flyplassene? Ville det ha medført mer kontroll med at folk fulgte opp karantene og smitteråd generelt? Ville det ha medført at de mindre seriøse brukerne av innleid utenlandsk arbeidskraft hadde skjerpet seg?
Alle disse praktiske tingene kunne ha vært gjennomført på basis av vanlig sunt folkevett, dersom våre myndigheter hadde vært villige til å ta de økonomiske og praktiske belastningene ved å gjennomføre tiltakene. De ville knapt ha blitt mer betalingsvillige ved hjelp av noen litt mer detaljerte sekvenseringstabeller fra en gjeng universitetsnerder.
Ville vi forresten ha hatt nok vitenskapelig kompetanse i Norge til å gjennomføre Hovigs ønskedrøm på noen som helst hjelpsom måte?
Og en ting til - ville ikke den kunnskapen som Hovig etterlyser i alle tilfelle allerede finnes innenfor den industrien som skaper vaksinene??
(Navlen er et yndet studieobjekt i flere kretser.)

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.