Nyheter MDTV Forum Om Doner

Steigan.no vil få redaksjonsråd og større tematisk bredde


#21

Gjorde vi? Hvordan? Ved å nekte å ta livet av oss?


#22

Ved å inkarnere til denne dimensjonen. For å lære. Så kan man spørre seg hva i verden vi tenkte på :wink:


#23

Det var da voldsomt…
Det jeg mener er at steigan.no gjør mye bra, men det blir lett for forutsigbart. På samme måte som at NRK er forutsigbart. Men det kan hende at jeg tar steigan for gitt nå, og at jeg har blitt for godt vant. Siden var et veldig friskt pust i starten. Men synes det er synd om hele poenget er å kun være en korrektur til mainstream media. Iblant føler jeg det. Det hadde f eks vært interessant å lese kritikk av Putin fra venstresiden (eksempel, ikke bli gale nå). Jeg synes de amerikanske alt left-sidene er bedre på å ha med folk med ulike meninger, innenfor venstresiden så klart.
Et annet tips er å ha en podkast.


#24

Det jeg prøver å advare mot er at alternative venstresider kan bli like mye et ekkokammer som mainstream media. Så det er vel også en oppfordring til flere diskusjoner på denne siden. Sier det som en fast leser. F.eks. om klimasaken, som neppe er så enkel som mange vil ha det til.


#25

Vi kan ikke ha tenkt særlig stort, siden så få av oss husker det. Og læringen går det smått med.


#26

Ni liv, og skallen til en rambukk?


#27

En krigers fremtoning, men egentlig en kosepus. (^__^)

(…og så var han litt overrasket av spørsmålet, og av å kikke seg sjøl i speilet.)


#28

Dette hørtes spennende ut. Selv når jeg mitt maks med kritisk tenkning som involverer pre-frontal cortex.
Det jeg lurer på hvilke deler av vår biologiske bevisthet som er involvert i et høyere bevissthetsnivå?


#29

Vet ikke. Om man tenker inngående på høyere konsepter, så krever jo dette cortex-isk tenking, og flere ganger jeg i hvert fall har følt at jeg har hatt et høyere bevissthetsnivå er når jeg tenker på naturvitenskap som astrofysikk eller evolusjonsteorien, eller når jeg har grublet over eksistensialistisk filosofi. Slik “høyere tenking” inkluderer ord eller en form for matematikk.

Jeg føler også at kreativitet spiller inn. White matter er forbundet med kreativitet, og kan økes gjennom fysisk trening, lære nye ting, eller spille musikkinstrument som piano. White matter tror jeg kan reduseres av inflammasjon (hat, stress eller betennelsereaksjoner). White matter pakker inn synapsene, som gjør at de sender signaler raskere mellom ulike regioner.

Hjernen trenger også næring, særlig oksygen. Jeg dykker et par ganger i uken for å utvide blodårene i hjernen (som varer midlertidig). Mennesket har noe som kalles mammalian diving response som gjør at det går ekstra mye blod til vitale organer når du holder pusten under vann. Dykkingen gjør at jeg tenker klarere, og sammen med min daglige kopp cappuccino har det hjulpet meg å artikulere mitt politiske mesterverk sjølstyre-modellen.


#30

35 år! latterlig:thinking::sob: