Nyheter MDTV Forum Om Doner

Steigan.no motvekt mot storkapitalens presse


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/steigan-no-motvekt-mot-storkapitalens-presse/

Av Geir Sundet. Mot Dag/ steigan.no satser på en kraftig utvidelse av tilbudet, og til det trengs flere faste bidragsytere. I en komplisert verden med stadig mer ensretta informasjon trenger vi sannhetssøkende, kritiske mediekanaler, uavhengige og fri for bindinger til makta. Mot Dag/ steigan.no er en slik. Mens Schibsted nå eier nå nesten alt som er av presse på…


#2

Alle som holder seg med et fritt kommentarfelt, er motvekter til ensretting- samme hvor det kommer fra.


#3

Jeg er enig i dette AnneBrit. Jeg leser ivrig på Steigan.no og synes nettstedet absolutt har livets rett - selv om jeg ikke er beheftet med kommunistiske sympatier.

Jeg leser også en del på Resett.no som også er et bra nettsted. Så lurer jeg på: Hvorfor blir Resett.no utsatt for reklameboikott mens Steigan.no går fri? Er det folk som ikke er tilhengere av en fri presse som står bak dette?


#4

Har Steigan noen gang hatt reklame som de kan boikotte?

Jeg tror nok noe av forklaringen ligger der.


#5

Kanskje fordi han ikke driver i den bransjen? Han har kun egen-reklame, så vidt jeg har merket. Og da rammer boikott dårlig. Men det er mulig at du, som jeg - har ad-block, ellers frykter jeg for dine lese-ferdigheter.


#6

Du har nok rett i det. De angriper Resett.no på det svakeste punktet. Men hvorfor angriper så mange resett,no? Har det noe med pressefrihet å gjøre?


#7

Fordi venstresiden ikke mener at nazister skal ha ytringsfrihet til å spre hat, fordi det er skadelig for samfunnet.

Da innvandring ikke har noen baksider for den hjemlige arbeiderklassen, så er det kun rasistisk propaganda som får folk til å bli rasister, og da rasismen (innvandringsmotstanden) er økende, så blir det veldig viktig å ta onde ved roten før hatviruset får spredd seg.


#8

Dette var et merkelig svar. Jeg kan ikke huske å ha sett noen nazister på Resett. Der er folk stort sett jødevennlige, i motsetning til her…

Innvandring er et problem for arbeiderklassen. Innvandrere tar jobber for lavere betaling, selv om ikke det er lov, så skjer det.Det vet du! Så koster innvandrere ca 100.000 Kr. på skatteseddelen for hver arbeidende nordmann.

Så er det også et viktig skille her. Rasister og innvandringsmotstandere er overhodet ikke det samme. Rasister liker ikke utlendinger. Antirasister liker ikke personer som ikke liker utlendinger. Dette paradigmet går bare ut på hat og har ingen løsning. innvandringsmotstandere - derimot - kommer med en politisk kritikk som går ut på at det ikke er bærekraftig for Norge, som nasjon, å ta imot for mange innvandrere. Denne kritikken er helt legitim og har ingenting med rasisme å gjøre.

Håper det går opp et lys for deg nå.


#9

Det er likevel sant, så når du ikke forsto det, så fortalte du oss at du tilhører den naive delen av det politiske spektrumet.

Sosialistene mener ikke det, så det er en nazistisk løgn du sprer, og da er du nazist i deres øyne. Alle sosialister vet at det bare er nazister som gjør forskjell på folk, og tenker i oss og dem.

I sosialistenes øyne er innvandringsmotstandere bare uærlige rasister, som skjuler rasismen sin av strategiske årsaker.

Og nettopp derfor stemples motstanden som rasisme, så den skal bli illegitim.

Hvorfor sier du slike ting?


#10

OK

Men mitt spørsmål var egentlig:Hvorfor er det så mange - betalt av staten Norge på sin lønnsslipp, som ivrer for boikott av Resett.no, og som samtidig forsvarer det frie ord, demokrati og pressefrihet?

Dette går jo ikke ihop - logisk sett. Hvorfor er det så få som reagerer på dette?

Her på Steigan.no er det stor takhøyde, og det setter jeg megen pris på.


#11

NPCer er virkelig, og du forstår ikke at andre ikke tenker logisk over ting? :wink:

På den mer seriøse siden, så virker det som at sosialister ikke vet hvorfor de mener som de gjør, annet enn enkle slagord. Jeg som snekker har ikke oversikt over hvorfor si fuktstandarder og ventilasjon er som de er, annet enn at jeg følger dem. Jeg vet også hva som kan skje hvis jeg ikke folger dem, så man bør være veldig sikker på hva man gjør om man gjør et unntak.

Noe tilsvarende ser det ut til å være om man er sosialist, da man vet at hvis man bare hører på de som vet bedre(les presteskapet), så begår man ikke kjetteri. Tilsvarende er det også for presteskapet, da de også er ortodokse på felt de ikke forstår, for da sier de i hverfall ikke som kan være farlig for karriæren.

Før presteskapet selv snur og sier at innvandringen koster vanvittig mye for den hjemlige arbeiderklassen, så kan ikke en sosialist en gang inrømme at arbeiderklassen blir “rasister”(innvandringsmotstandere) fordi innvandringen stort sett har vært en bakside for dem.

Når “fremmedfrykten ovenfor de med anderledes hudfarge” øker, så skyldes dette at rasistene får spre løgnene sine om hvordan de virkelig utbyttede innvandrene har skylda for de problemene som de andre mindre utbyttede hjemlige arbeideraristokratiet opplever, når problemene EGENTLIG skyldes kapitalistisk utbytting av begge grupper.

Det er ikke demokrati for mange sosialister om kapitalistene får sette ulike etniske grupper opp mot hverandre, så de kan fortsette med utbyttingen sin, da det frie ord, demokrati og pressefrihet er der for å sikre at kapitalistenene ikke får lov til å snikinnføre fascisme. Å være intolerant med fascister, er å være tolerant med de undertrykked, så alle virkemidler er i prinspippet lov å bruke for å stoppe de. Om dette ikke gir 100% mening, er som sagt ikke så viktig, da de vet at det sant på linje med fuktstandardene og ventilasjons-reglene jeg følger.

Måten å få et slikt system hvor “ingen” forstår hvorfor man mener som man gjør, men alle vet at man tilhører fienden om man mener motsatt, er ikke å diskutere med dem, men å ha det mosomt på deres bekostning fordi den sosialistiske måten å bestemme sannhet på er direkte latterlig. Å snakke om at den er direkte farlig for samfunnet, hjelper ikke, da de gode vet at de gjør rett, når den onde klager.


#12

Jeg tror jeg skjønner. Sosialistene har vunnet og har makten. Hvis jeg kommer med noen ærlige tanker, blir det til at jeg mister jobben min. Det er slik det er blitt. Derfor vil jeg holde meg borte…


#13

Eller tapt, da de er ute av stand til å reformere seg selv ut av utbyttingsparadigmet, selv om det blir stadig mer tydelig at det ikke er en god representasjon av virkeligheten.

Det kan være farlig å si hva man mener, men det er ikke like farlig å ha det moro med absurde utslag av dogmene vi må holde hellige om vi må beholde jobben, og dette er også viktig, da dette bryter ned den ærefrykten vi har blitt oppdratt til å føle.