Nyheter MDTV Forum Om Doner

Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/steigan-flortar-med-klimatkrisfornekarna/

Internt i det svenske Clartéförbundet har det en tid pågått en diskusjon om det som kalles «Steigans klimatåsikter» der en del medlemmer av forbundet har kritisert artikler som vi har publisert på steigan.no. Benny Andersson har publisert denne artikkelen på Clarté. Vi mener at denne diskusjonen har allmenn interesse, så vi har bedt om å…

1 Like

Vi skjønner er at Benny Andersson ikke er noen vitenskapsmann eller truther, men en progressiv aktivist -> agitprop
-Jeg har i 10 år jobbet mot fossilindustrien som heldagsjobb. Dere må tro på meg
-Derfor tror vi ikke på deg


I alle fall en vil være truther her? Nope

1 Like

Til Benny Andersson: Den som har begge beina på jorda, står stille.

2 Likes

Skulle vært interessant å få avdekt hvem som står bak disse “botsene”

1 Like

Ingen i verden har kapasitet til å sjekke 6,5 mill tweets. Det blir fake news liksom “97% av klimaforskerne mener global oppvarming er menneskeskapt”

Researchers examined 6.5 million tweets posted in the period surrounding President Trump’s 2017 announcement that he planned to withdraw the United States from the Paris Agreement

De som skulle lage statistikk for hva 11.000 forskere mente leste bare “summaries”. Selv 11.000 ble for mye å lese i sin helhet -> 135 år?

1 Like

UNESCO ønsker at klimabenektere skal settes i fengsel

1 Like

Det er ingen god løsning å sette klimabenektere i fengsel. De bør heller ses på potensielle kunder av miljøvennlige produkter. Kanskje det viktigste er at kundene kjøper miljøvennlige produkter selv om de er klimabenektere fordi produktet er bedre og billigere enn fossilprodukter? Man kan godt kjøpe el-bil eller installere solcellepanel selv om en ikke tror på klimaendringer dersom produktet er godt nok. Det vil være uheldig dersom folk nekter å kjøpe miljøvennlige produkter ut fra sin politiske overbevisning.

1 Like

Regnestykket her er at forskjellen er magre $35 i CO2 utslipp

En annen sak er at når alle biler i Norge er elektriske vil staten tape 12.000 mill kr i bensinavgifter. Her må staten kompensere tapte inntekter med nye avgifter på el-biler, slik at de 12.000 mill kr tas inn med km-avgift o.l.

1 Like

Videoen er laget i 2016. Mye har skjedd siden 2016 når det gjelder batteriteknologi. Bruken av tungmetaller i batterier er redusert og batteriene gjenvinnes. IBM har søkt patent på batterier fri for tungmetaller. Det gjøres en del forutsetninger i kalkylene som ikke holder stikk, f.eks. at el-biler blir produsert med kull som energikilde. Det stemmer ikke med virkeligheten. Det er en ren teoretisk tankelek.

1 Like

Det som er opplagt er at elektriske biler koster enormt i CO2-utslipp allerede før man har kjørt 1 m.
Siden 2016 har bensinforbruket per mil blitt senket for bensinbiler.

Normal vil man bruke kullkraft for å lage eletrisiteten (spesielt i Kina, men også USA ifølge video), eller gasskraft i Europa.
Prisen for forbrukerne per km blir akkurat den samme ettersom staten trenger like mye avgifter for å finansiere helsetjenester

1 Like

Hva norske politikere prøver seg på er å løse et ikke-eksisterende problem, som om de ikke har bedre ting å foreta seg. CO2-nivået er for lavt i verden. Vi risikerer matmangel med dagens lave CO2-nivå. CO2-nivået bør dobles, men det er vanskelig ettersom det er prosesser som motvirker en økning av CO2.

2 Likes

For the majority of greenhouse crops, net photosynthesis increases as CO2 levels increase from 340–1,000 ppm (parts per million). Most crops show that for any given level of photosynthetically active radiation (PAR), increasing the CO2 level to 1,000 ppm will increase the photosynthesis by about 50% over ambient CO2 levels. For some crops the economics may not warrant supplementing to 1,000 ppm CO2 at low light levels. For others such as tulips, and Easter lilies, no response has been observed.

Altså mer enn dobling av CO2 favoriserer matproduksjon i verden.

1 Like

felpost var god radera

1 Like

Benny Andersson, har du spurt om hva forskning sier om klimapåvirkning grunnet elitens evigvarende kriger? Er ikke dette litt som å klandre osten at musa eter den? Steigan er da godt informert om ganske så mange ting så hva for deg til å tro, med slik sikkerhet, at han tar feil? Ikke at jeg sier du tar feil men poenget er hvordan skal vi vite hvem som har rett når vi jo vet at de som kalles forskere egentlig er betalt for å komme frem til en slutning som bekrefter oppdragsgiverens påstand. Jeg husker en tid da tobakk ble erklært uskadelig basert på forskning betalt av tobakksindustrien. Samme med sukkerindustrien, samme med mobil industrien, samme med …føl deg fri til å skrive inn enhver industri og de har betalt forskning som gagner dem.
Hvor er forskningen som sier at forskning er fabrikkert?

1 Like

Nikotin er ufarlig. Da de oppdaget at alle tilsettingsstoffene i tobakken var kreftfremkallende, fikk tobakksindustrien panikk og erklærte at “nikotin” var “kreftfremkallende”

Brukt opp mine 50 om dagen igjen. Jeg oppriktig liker Steigan men ikke begrensingen av likes å gi. :+1:

Ja, stemmer det og det var nettopp mitt poeng. Det aller meste av forskning er ikke forskning i det hele tatt men masse oppdiktet tøv som skal bevise at en påstand er sann eller falsk ettersom hvem som betaler for forskningsoppdraget.

Altså testene av nikotin var hovedsakelig rett.
Idag er det “innrømmelser” som regnes som “vitenskap”

Etter at UK innførte forbud mot røyking fikk kvinnene like mye lungekreft som før røykeforbud
?
Og etter at Norge innførte mammografi fikk kvinnene mere brystkreft - eller noe slikt

Levelalder i USA er 80 år … unntatt for leger. Da snakker vi levealder i Bangla Desh

Leger og sykepleiere dør som fluer. I min familie 56 år for en sykepleier.

Mest om politikk, lite vitenskap og en rekke logiske feilslutninger fra Benny Andersson, veldig skuffende. Dette med at 97% av forskere er enig om menneskeskapt global oppvarming holder ikke mål, dette er tilbakevist for lenge siden.

Benny Andersson skriver at klima-skepsis ble “republikansk politikk” på 2000-tallet, og da tok demokratene motsatt side, selvfølgelig, i lag med Hillary Clintons og hennes imperialistiske krigshauker. Men dette er en politisk maktkamp, og det sliter Benny Andersson med å forstå, dette har jo ingenting med klima og vitenskap å gjøre.

Hvis Steigan flørter med klimarealistene, så flørter Benny Andersson med Hillary Clinton og hennes imperialistiske krigsmaskineri, et krigsmaskineri som har ødelagt, bombet og drept millioner av mennesker i Irak, Afghanistan, Libya osv…

Legger ved en link til et foredrag med Fysiker Torstein Seim:

1 Like

Detta är ett svar på Benny Andersson inlägg på den marxistiska tidskriftens blogg. Det är också ett svar på flera kommentarer på lartebloggen till Andersson artikel samt kritik av Pål Steigans nya hållning. Clartebloggen hittar du här: https://clarte.se/bloggen/11030-steigan-flortar-med-klimatkrisfornekarna#comments, bloggen är redigerad så det är inte säkert att detta inlägg som också skarpt kritiserar Clarteförbundet tas in. För den som inte är insatt i svenska Clartè så är Mikael Nyberg som omtalas med i redaktionen tillsammans med Benny Andersson och Ola Inge. Fred Torssander som kommenterat artikeln är med i Kommunistiska partiet. Jag är medlem i Jordens Vänner och Aktivister för fred och har aldrig tillhört någon vänsterorganisation och ser med skepsis på när vänsterns positionerar sig mot varandra snarare än att tillföra folkrörelsernas något väsentligt i deras dagliga kamp, åtminstone inte småbrukare, miljö- och fredsrörelsen:

Mikael Nyberg höll länge en god uppsikt över storföretagens sätt att försöka utnyttja miljöfrågan för egen vinning, inte minst i boken Gröna kapitalet skriven på uppdrag av Jordens Vänner och utgiven 1998. http://mikaelnyberg.nu/bocker/det-grona-kapitalet Senare har den radikala klimatrörelsen tagit över hans roll och samlat detaljerad kunskap men tyvärr också med okunniga inslag av konspirationsteorier publicerade på den NGO-kritiska sidan http://www.wrongkindofgreen.org

För miljörörelsen var det också självklart att se kravet nej till att göra offentlig sektor och naturen till en handelsvara och nej till militarisering, fortress Europe som självklar grund för internationalistiskt folkrörelsesamarbete. En politik som riktade sig inte minst mot gröna kapitalet men fördömdes som politisk kapitulation i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 av Clartéförbundet.

Vänstern har sedan dess i hög grad givit upp tanken på en sammanhängande poltik som för miljö-, freds- och antirasistfrågan framåt till förmån för omsvängningar hit och ditt samtidigt som man döljer sina spår. Därför är det bra att Benny Andersson påvisar att det finns tendenser hos Pål Steigan att han sviker sin tidigare hållning i klimatfrågan och börja anta en märklig position som visar på okunnighet om att de globala demokratiska folkrörelserna som Via Campesina och Jordens Vänner säger nej till storföretagens och de rikas miljöpolitik. Det är slappt eftersom en stor del av de 87 nordiska organisationer som sa nej till att göra naturen till handelsvara 2001 var norska, men folkrörelser tycks inte Pål Steigan bry sig om.

Den frihetliga vänstern valde också att se bort från vad den ställde sig bakom 2001. Istället startade de tongivande Klimataktion för att ta avstånd från folkrörelsernas krav riktade mot nyliberalism och istället skapa allians med liberaler där det enda hotet att betona är det som också Benny Andersson tar upp, det från den mäktiga fossilindustrin precis som det inte längre finns de till synens miljövänliga storföretagsintressen som Mikael Nyberg beskriver i boken Gröna Kapitalet. Man undrar om redaktionsmedlemmarna överhuvud taget pratar med varandra i Clarte numera och hur många lappkast Clarteförbundet tänker ägna sig åt.

Fred Torssander enar sig med Pål Steigan i abstrakta krav på klimatrörelsen från en idealiserad egen himmel för inte heller kampen framåt. Bägge bortser från den politik som förs av folkrörelseallianser för fred, miljö och välfärd. Upptagenheten av det massmediala skenet och ihopsnickrade ideologiska krav utifrån bristande intresse för den reella kamp folkrörelserna står inför leder till vänsterns inkrökta interna positioneringar.

Att driva radikala reformistiska krav som Ola Inge föreslår är utmärkt. Men det blir lätt en del av en alltmer industriinriktad vänster i allians med liberaler med dess Green New Deal medan skolstrejkande elevers krav om stopp för artutrotningen lämnas därhän. Om man som Benny Andersson gör ser bort från att den till synes klimatvänliga poltik som nu börjar drivas har en slagsida åt att strunta i landsbygden och naturbruket står man långt från folkrörelserna. Det vi i miljörörelsen och småbrukarrörelsen står inför är omedelbara hot i Norge och Sverige att åkermark ska läggas ner som led i klimatpolitiken. Det vi också står inför är en fördubbling av militärutgiftern som kommer ta resurserna från räddning av klimatet och välfärden, en fråga Steigan tycks bekymra sig för mer än vad som märks här.