Nyheter MDTV Forum Om Doner

Statusrapport fra Forsvaret

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/statusrapport-fra-forsvaret/

Av Terje Alnes. Mens Forsvaret er omgjort til en innsatsstyrke til bruk i NATOs strategi for globalt herredømme, blir forsvaret av Norge i stigende grad outsourcet, Nord-Norge gjort til alliert baseområde, og norske bedrifter nærmest fullintegrert i den amerikanske krigsindustrien. Fra å være et betydelig invasjonsforsvar, som skulle sikre Norges territorium, har vi fått et…

3 Likes

Det er bare å innse det. Våre politikere er landsforrædere som har gitt landet vårt i gave til NWO.

Ja, og de ble også fullstenig nediset og funksjonaliteten til mesteparten av utstyret ombord brøt sammen. Barentshavet er ikke for hvem som helst.

F-35 har nå fått flyforbud når det er tordenstormer i USA. Det er blitt oppdaget feil i systemet “Onboard Inert Gas Generation System”,OBIGGS.
Sytemet forsyner nitrogen til flyets hulrom i tilfelle lynet slår ned i flyet under bruk, feilen kan medføre eksplosjon i lufta og er av kritisk karakter.

Norge sin status som vasallstat er en komplisert affære, og er ikke bare knyttet til millitær aktivitet, men også økonomisk og kulturell.
Hvorfor er Engelsk et pålagt fag i skolen, og ikke bare et valgfritt fag slik de andre språkene?
Hvorfor har Norge gjeld? Hvorfor har Norge ingen gullbeholdning? Hvorfor raffinerer ikke Norge oljen vi produserer selv?
Hvorfor ble Norge innlemmet i EØS, selv om folket hadde stemt nei til EU to ganger og motstanden var massiv?
Svaret på alle disse spørsmålene er at vi er en vasallstat, og nå har korrosjonen av Norsk suverenitet gått så langt at fremmede stater kan ta seg til rette på Norsk jord nærmest uhindret.
Hva er så medisinen mot denne galskapen? Najonalisme, rendyrket ufortynnet nasjonalisme. Alternativt kan vi la Norge falle, og bli foreviget i historien.
Valget ligger hos det Norske folk.
Skal vi fortsette å la oss manipulere av propagandaen mot nasjonalisme og hvor forferdelig den er, eller skal vi reise oss og hevde vår rett til å ha egne interesser?
Hevde vår medfødte rett til vårt territorium og våre ressurser?

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.