Nyheter MDTV Forum Om Doner

Statsministeren og Utenriksdepartementet lyver om påståtte gassangrep

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/statsministeren-og-utenriksdepartementet-lyver-om-pastatte-gassangrep/

Av Kari Angelique Jaquesson. Jeg postet en melding på Facebook for å spørre om noen ville hjelpe meg for å få gjennomført en ny reise til Syria. Nettavisen omtalte dette og innhentet i den forbindelse en uttalelse fra Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet lyver Det har aldri blitt bevist at de syriske myndighetene har brukt kjemiske våpen. De…

6 Likes

Bevisbyrden ligger hos Myndighetene. Uten bevis, som vi snakker om her, gjør de seg medskyldig i krigsforbrytelser, gjennom å gi sin støtte til det ulovlige angrepet i Syria. At de på generell basis tar avstand fra bruk av kjemiske våpen, har ingen ting med saken å gjøre.

6 Likes

At norske myndigheter (enten de er blå eller “røde”) og de aller fleste norske stortingspolitikere er villige til å gjøre seg medskyldig i krigsforbrytelser og støtte - eller til og med delta i - angrep på land som aldri har truet eller angrepet Norge, så snart USA blåser i fløyta, har de dessverre bevist flere ganger. Dette er de også villige til å bruke store summer av skattebetalernes penger på.

I tillegg har de samme politikere - enten de kaller seg konservative, liberale, eller sosialdemokrater (eller sosialister), i praksis vist at de er villige, i sin privatiseringsiver, til å gi fra seg fellesskapets verdier, “arvesølvet”, på billigsalg til multinasjonale korporasjoner - og til å avstå stadig mer nasjonal selvråderett til nyliberalistiske overnasjonale organer og (langsomt og gradvis) bygge ned velferdsstaten, offentlige tilbud og opparbeidede rettigheter til fordel for mer privatisering, rovdyrkapitalisme og overnasjonalt påtvunget “fri flyt” av mennesker, varer, tjenester, penger og kraft. Med de katastrofale følgene dette systemet vil få for landet på sikt.

De fleste norske partiene (uansett hva de kaller seg) er i dag så gjennomsyret av neoliberalisme, og fører på viktige områder en politikk som ikke gavner deres velgere og som i liten grad har allmenn oppslutning, at man vel må kunne si at det politiske systemet i Norge er blitt undergravet.

Og den fjerde statsmakt (den alminnelige pressen, som logrer for sine mektige aksjeeiere og store annonsører - og som viderefører “fake news” og slår på krigstrommen for USA hver gang landet angriper og ødelegger andre nasjoner, og som pjatter om fillesaker uka før ACER-avstemningen og som for lengst har sluttet å fungere som vaktbikkje (annen enn i saker der en eller annen politiker har oppført seg udregelig på en fest), har også mistet sin funksjon annet som propagandaapparat - og tilbyder av brød og sirkus (i alle fall sirkus) - for de samme krefter som i dag gjennomsyrer norsk politikk.
Det er sørgelige greier. At flere av de beste journalistene vi har i dag ikke er utdannet journalister, sier vel sitt.

3 Likes

Var det ikke noe om at når en løgn blir gjentatt ofte nok, blir den til “sannhet”.
Så har vi CIA-sjef Casey som sa at deres oppgave var fullført når intet det amerikanske folket tror på er sant.
https://www.quora.com/Did-CIA-Director-William-Casey-really-say-Well-know-our-disinformation-program-is-complete-when-everything-the-American-public-believes-is-false
Sjekk Operasjon Mockingbird.

4 Likes

@realDonaldTrump:

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…
6:00 AM - 8 Apr 2018

Meanwhile, in Norway;

ERNA%20-%20PRIME%20WAR%20CRIMINAL

1 Like