Nyheter MDTV Forum Om Doner

Statkraft vil frata norske husstander bruken av norsk vannkraft

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/statkraft-vil-frata-norske-husstander-bruken-av-norsk-vannkraft/

Av Odd Handegård. Det har vært vanskelig å få vindkrafttilhengerne til å innse at vindkraft er en mangelfull energiløsning i verden. Vindkrafta forutsetter svært mye balansekraft produsert av kull og gass som kan supplere vindkrafta når det blåser lite (2/3-deler av året). Jo mer vindkraft, jo mer «elektrisitet» lagd av kull- og gasskraft trengs det.…

5 Likes

Interessant påstand i kjølvannet av at det er Media som formidlet tøvete konspirasjonsteorier om Russia Collusion og Ukrainagate og “Trump corruption” …
Og nå sist vil ikke Pelosi sende riksrettsak over til Senatet -> vedtak i Kongressen er ikke gyldig da.

Konsernsjefen i Agder Energi må være temmelig tett i nøtta

-Vi ønsker selvsagt mer industri, ikke mindre.

-Man skulle tro alle i vår tid ville applaudere et
klimaløft for millioner av mennesker.

Her lærer vi at et “klimaløft” (altså reduksjon av CO2-utslipp) selvfølgelig er ønske om “mer industri”.

Sorry. Å redusere energiforbruk er et ønske om mindre industri.

1 Like

I dag har et atomkraftverk i Sverige permanent blitt stengt ned.
Er dette en del av det grønne skifte?
Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke norske strømpriser fremover når en strømproduksjon som tilsvarer hele Gøteborgs strømforbruk opphører.

3 Likes

Riktig, forskere ved NTNU har beregnet at oppgradering av av eksisterende vannkraftverk vi gi 22-30TWh mer. Det er en betydelig økning uten tap av areal eller at nye kraftlinjer må trekkes. Skulle ikke politikere, MSM journalister og ihvertfall ledelsen i miljøorganisasjoner vite dette? Enten så er de kriminelt naive eller så må de være bestukket.

Når norske forbrukere må betale tyske priser per kilowatt som er over 2 kroner, vil de kanskje forstå hva slags bondefangeri ACER er. Et felles marked for strøm gi en markedspris per kilowatt for alle.

4 Likes
5 Likes

All dette klima, grønn energi, miljø… bla bla bla handler utelukkende om en ting for super eliten og det er å snike på plass en diktatorisk verdenregjering (NWO) , noe som har vært elitens våte drøm i århundrer.
Ett par år til så er vi tilbake til føydalsystemet der super eliten har ultimat makt og vi andre som da er lutfattige har ingen rettigheter, bare rene slaver for eliten … eller slaver er kanskje litt feil siden slaver hadde gratis kost, losji, utdanning og helsetjenester, vi må betale dem selv.

4 Likes

Neste år på samme tid stenges Ringhals 1 også. Men husk at Olkiluoto 3 forhåpentlig er i drift da, ny igangsettelse er nå sommeren 2020. Jeg tør ikke vedde på at datoen overholdes riktignok, men Olkiluoto 3 vil kompensere for nedleggelsen av de to svenske reaktorene. Riktignok litt mindre effekt (1600 MW) sammenlignet med de to svenske (ca. 1800 MW), men høyst sannsynlig med større årlig produksjon i antall TWh.

I morgen kl. 1900 stenges Philippsburg 2 nær Karlsruhe i Tyskland også for godt. Reaktor 1 ble stengt i 2011 etter Fukushima. 1468 megawatt stabil atomkraft forsvinner dermed fra det tyske og europeiske strømnettet.

https://www.enbw.com/unternehmen/presse/pressemitteilungen/presse-detailseite_222720.html

3 Likes

Det er overraskende at man ikke venter til det nye Olkiluoto 3 i Finland har blitt satt i stabil drift før Ringhals 2 (i Sverige) og Philippsburg 2 (i Tyskland) stenges ned. Litt planlegging på tvers av grensene bør vel ikke kunne skade (man skulle tro at EU dreide seg om forpliktende samarbeid mellom ulike europeiske land). Vi får håpe at det blir en mild vinter i hele Nord-Europa fremover.

2 Likes

Philippsburg 2 har minimalt å si for det nordiske synkronsystemet, men er nok ganske viktig for Sørvest-Tyskland som nå blir noe mer avhengig av fransk atomstrøm og sveitsisk pumpekraft/vannkraft i perioder.

Jeg synes det er snodig at man stenger Ringhals 2 midt på vinteren når forbruket og prisene er høyest. Den siste ladinga med brennstaver ble gjort for å optimalisere ift. datoen. Hvorfor ikke stenge den i april 2020?

Jeg skal ikke male fanden på veggen, men svenskene står overfor et effektproblem uten tvil i SE3 og SE4. Maksimal effekt fra de gjenværende reaktorene nå i SE3 er ca. 7800 MW, i 2021 bikker det såvidt under 7000 MW. I veldig kaldt høytrykksvær med lite vind blir svenskene da uten tvil avhengige av å importere til SE3 fra utlandet i topplasttimene selv når alle reaktorene er i drift. Overføringskapasiteten fra SE2 er “bare” på 7200 MW og det vil gå flere år før det økes noe. De blir veldig sårbare for reaktorfeil, noe som ikke akkurat har vært uvanlig for de svenske reaktorene selv om de har bedret seg endel de siste par åra.

Dessuten er det høyst tvilsomt om de vil se særlig med nyetableringer av kraftintensiv industri i disse to elspotområdene under slike forhold. Mange har advart mot dette og effektkrise, men svenske myndigheter har bare fortsatt med sin harde beskatning av atomkraftverkene og subsidider til vindkrafteierne. Vi får se hvordan det går.

3 Likes

Hva er prisen for solpanel i et klima som kan sammenlignes med det norske?

  1. 270.000 som investering
  2. Levetid 25 år
  3. System vil levere mindre enn 1 KW (4-5 KW er behovet i Norge vinterstid)
  4. Systemet betinger at nettet dekker resterende strømbehov

Å kjøpe 50 sekker med ved per år blir < 5000 kr. Da sparer man mye mer enn dette

1 Like

Solpaneler i et land som Norge annet enn til spesielle formål er idioti og investerer man i noe slikt er det fordi man er tungt subsidiert av andre, eventuelt at man ikke kan regne dersom man har tatt regninga sjøl. Eller man kan regne men litt ekstra utlegg for å føle seg miljøvennlig spiller ingen rolle fordi man har penger nok.

I snitt er kapasitetsfaktoren for solpaneler i Norge ca. 10%. Det betyr at selv et anlegg med 6000 watt kun vil levere 600 watt i snitt (40 paneler à 150 watt), men snittet vil være betydelig lavere vinterstid nettopp når man trenger mest strøm, motsatt vil forbruket antagelig være lavere i perioder sommerstid når det genereres mest strøm. Man er mao. fortsatt avhengig av strømnettet dersom man ikke vil investere i rådyre batteripakker.

Framtidig sett, hvis man kan få tak i brukte elbilbatterier billig fra 25 kwh lagringskapasitet og oppover og kombinere noen solpaneler med et lite vindkraftverk kan det muligens være økonomi i det hvis strømprisene i Norge skulle nærme seg europeisk nivå. Men det får vi ikke håpe. Det kan kanskje også være økonomi i det hvis man i utgangspunktet har et lavt forbruk fordi man ikke bruker strøm til oppvarming og eventuelt varmtvann, og på den måten betaler uforholdsmessig mye i nettleie.

1 Like