Nyheter MDTV Forum Om Doner

Staten selger seg ned i Entra – gavepakke til Wall Street

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/staten-selger-seg-ned-i-entra-gavepakke-til-wall-street/

Torbjørn Røe Isaksen har nå solgt 11 prosent av statens eierandel i Entra og redusert statens portefølje fra 33,4 prosent til 22,4. Staten oppgir altså sitt «negative flertall» og det skjer med en rabatt på drøye 4 prosent. Det er en gavepakke til kjøperne, som nok vil bli de vanlige mistenkte på Wall Street. Entra…

4 Likes

Det er hele poenget med privatisering. Å gi bankene makten til å monetisere. det er per definisjon en gavepakke til kapital-monopolistene.

1 Like

Fra den første lenka til dn.no:
Aksjene blir solgt til kurs 123,5 kroner. Dermed selger staten aksjer for totalt 2,5 milliarder kroner. Det representerer rundt 11 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i Entra.

Det er svært synd at våre regjeringer/den norske mafiaen har anledning til å gjøre dette, men jeg mener likevel at det viktigste er å bevare våre naturressurser i kollektivets eie. Det på toppen er litt mindre farlig å bytte litt på. Aksjer kan jo i teorien kjøpes tilbake. Sjølve summen det er snakk om dekker ikke mer enn et par trenings-bombefly:

Den konvensjonelle F-35A-varianten er valgt til å erstatte Norges F-16-fly. Regjeringen foreslo opprinnelig å kjøpe 48 fly, men dette tallet er nå 52 fordi USA ikke kommer til å ha kapasitet til å låne/leie bort treningsfly til Norge. 48 av disse skal være operative, mens fire skal bli brukt utelukkende til trening og utdannelse.

Forsvaret har beregnet at disse vil koste 69,7 milliarder 2016-kroner i innkjøp. Levetidsomkostningene for flyene, som dekker innkjøp og driftsomkostninger i 30 år, samt utbygging av basen på Ørland, beregner Forsvaret nå til å bli på 261,3 milliarder kroner eller drøyt fem milliarder kroner pr. fly. Utbygging av Evenes, som fremskutt base, kommer på toppen av dette.

Den norske stat mangler ikke penger. Det er vel ikke pengemangel ligger bak nedsalget? Hele nedsalget er nok drevet av kun ideologi.

2 Likes

I teorien ja. Og det blir også gjort over en lav sko, men kun for andres midler. Det er mange som holder kursen oppe, for å generere bonuser til seg selv. Jeg tror imidlertid ikke jeg kan huske at noe land har kjøpt tilbake på den måten. Det skjer vanligvis ved nasjonalisering.

3 Likes

Den globale storkapitalen har sine agenter i alle politiske partier av betydning, og storkapitalens politikere har til oppgave å åpne økonomiene for privatisering, selge landressursene, infrastruktur og øvrige statlige selskaper til dem. Entra, Mesta, Flytoget, Vetrinærmedisinsk Oppdragssenter, Ambita og Baneservice er bare begynnelsen.

De neste er Equinor, Vy og Telenor. Høyre vi avskaffe hjemfallsretten, og råderett og suverenitet over vannkraften er allerede underlagt Brussel. Det storkapitalens politikere også er i gang med, er å avskaffe blandingsøkonomiene og demontere velferdsstaten, med små skritt, så befolkningen ikke blir alarmert. Under påskudd av at staten har fått mindre inntekter. Mindre inntekter fordi de samme politikerne har solgt de statlige selskapene, så inntektene går ut av landet i stedet.

Ikke fordi det mangler penger, men alt et resultat av politiske beslutninger som overfører enorme pengesummer fra lavere samfunnslag til overklassen. De vil fjerne gratis utdannelse etter grunnskolen, gratis helsevesen og statlige pensjoner, og innføre profittbasert utdannelse med skolepenger, helseforsikringer og pensjonsforsikringer, som skal kjøpes hos storkapitalens multinasjonale selskaper, og som bare middelklassen får råd til, ikke arbeiderklassen. Skal folket ha velferd, må de betale for det i den nyliberale markedsøkonomien.

Dette ser vi er typisk i land hvor den nyliberale markedsøkonomien styrer, den globale storkapitalen går bare langsommere frem her i Norge. Deres politikere sammen med deres MSM skal få folket til å tro at det nødvendige endringer “for slik har verden forandret seg”. Men alt er politiske beslutninger til storkapitalens fordel som gjøres.

Den globale storkapitalens mål er eierskap av alle landressurser, infrastruktur og selskaper verden over. I deres sosialdarwinistiske nyliberale markedsøkonomi, blir alt som folk må ha for å leve som vann, mat, bolig, strøm, brensel og drivstoff bak en kjøpmannsdisk hvor storkapitalen står bak disken og kan selge deg det, men bare til deres markedspriser, satt av profitt og spekulasjon.

Kan folk ikke betale og forgår i elendighet, bryr de seg ikke. Det er tydelig i de landene de har overtatt, de ekstreme forskjellen mellom samfunnslagene blir bare større og større. Det mangler ikke penger, de er bare i hendene på den økonomiske elite.

3 Likes

Du glemte å legge til at du kun kan kjøpe varer og tjenester fra storkapitalen med det du tjener ved å jobbe for storkapitalen. Men om du ikke kan skaffe en jobb eller får problemer og faller utenfor, så kan du jo alltids bo på gata og plukke tomflasker, selge kroppen din, eller rane folk.

  • Utvilsomt ‘matnyttig’ for typer som Solhjell å få anledning til å menge seg med
    karakterer som Heinz (Henry) og krabaten under, når vidre fremdrift diskuteres!:

Nestl%C3%A8%20F%C3%A6lhoinn

1 Like