Nyheter MDTV Forum Om Doner

Staten berger ingen små bedrifter i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/staten-berger-ingen-sma-bedrifter-i-norge/

Ivar LaukholmDaglig leder Fjordcafe, Brønnøysund Jeg må skrive om dette og prøve å forklare at små bedrifter i Norge får ingen hjelp i denne situasjonen vi er kommet inn i. Redningspakken fra regjering og Stortinget berger ingen stengte og reduserte bedrifter i Norge. Denne artikkelen av Ivar Laukholm er tidligere publisert som leserinnlegg i Brønnøysunds…

3 Likes

Den øvre middelkaste med sine snodige juletradisjoner og fossile holdninger til alt som er rart er ikke noe globalistene trenger

Det beste er om vi alle er like, og har samme lovverk over alt, for da kan de globale firmaene selge samme produkt til alle sammen. At vi er like er også noe sosialistene etterstrever, fordi det er ikke rettferdig om noe har det bedre enn andre.

Dette var eit skjeldent godt innlegg. Og eg oppfordrar forfattaren å sende det til alle partileiarane personleg. Dei viser begrensa evner og konkurrerer som tvfjes med underleg prat om dugnad og frisørar. Dei treng slik info!
Erna og resten av regjeringa avslørte seg med sin første kompensajonspakke som viste seg så uklok og mangelfull.
Å forby nesten all verksemd i landet utløyser sjølvsagt enorme rettmessige krav om økonomisk kompensasjon.
Det er ikkje lett å fordele rettferdig slike enorme utbetalingar, det er umogeleg. Mange vil tape og staten er gjerrig.

1 Like

Dette var verre enn jeg trodde.

Her ligger tallene fra 2020, og grense for små foretak er under 50 ansatte :

2020 : 94,8 % har under 50 ansatte.

Se på denne statistikken som inkluderer små foretak.

Under artikkelen :
Kommentar: 84% av bedriftene i Norge har 1–20 ansatte. Det betyr at småbedriftene utgjør en svært stor del av arbeidsplassene i Norge, ikke minst i bygdene og småbyene.

Definisjon på små foretak

“Denne kategorien omfatter regnskapspliktige foretak som ikke anses som store, og som to år på rad oppfyller minst to av disse tre kravene:”

Salgsinntekter er mindre enn 70 millioner kroner.
Balansesum (summen av eiendelene i balansen) er mindre enn 35 millioner kroner.
Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.
2 Likes

Relatert : Fra Nrk.

1 Like