Nyheter MDTV Forum Om Doner

Startsiden Se Denne Kreative Idéer Zooom ABC Startsiden Nyheter Penger Helse og livsstil Motor Reise Stemmer Været Norge Verden Politikk Sport Kultur Norge Foran utvalgsrapport: Rystende uttalelser om grunnen til at Norge bombet Libya


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/startsiden-se-denne-kreative-ideer-zooom-abc-startsiden-nyheter-penger-helse-og-livsstil-motor-reise-stemmer-vaeret-norge-verden-politikk-sport-kultur-norge-foran-utvalgsrapport-rystende-uttalelser-o/

– Norges bidrag i krigen mot Libya skjedde for å gjøre Stoltenberg-regjeringen lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus. Det skjedde etter Libya-operasjonene. Det sa oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, etter fredag å ha hørt den libyske menneskerettighetsaktivisten Asma Khalifas historie fra bakken, om da Norge…


#2

Stoltenberg lyktes i å gjøre seg lekker, for han klarte å få storkapitalisten Lloyd Blankfein til å komme på besøk, hvilket er ganske så oppsiktvekkende. 5 aug 2013. Muligens var det snakk om nye jobber ettersom det ble det, men det nevnes ikke i avisene.


#3

I tillegg til dette så ser man i dag resultatet av henrettelsen av Gadaffi ved at Kim i Nord-Korea frykter å lide samme skjebne som det Gadaffi i sin tid gjorde etter at Gadaffi hadde valgt å legge ned sitt atomvåpen program. Og lignende også med Saddam Hussein som også hadde et atomvåpenprogram. Begge ble til slutt henrettet av USA etter å ha lagt ned sine atomvåpen program. Etter at USA brøt Iran avtalen er det ganske klart at ingen lenger kan stole på avtaler inngått med USA. Alt dette har Kim i Nord-Korea merket seg.

Norges bidrag til bombingen av Libya kan altså vise seg (sammen med bruddet av Iran-avtalen) å ha den konsekvens at verden nå risikerer å havne opp med en atomkrig i Korea. I Norge skjer vedtak om krigsdeltakelse som kjent vhja SMS-meldinger og på ad hoc basis uten konsekvensutredning. Og bombingen av Libya kan altså vise seg å ha katastrofale konsekvenser for verdensfreden hvis den fører til at Kim frykter for sitt liv. Kan ikke norske politikere klare å ta litt mer ansvar for sine avgjørelser og vedta krigsdeltakelse i det minste etter en grundig utredning med påfølgende åpen debatt og avstemming i Stortinget? (Slik det bla ble gjort i Folketinget i Danmark før dansk deltakelse i Libya krigen, der et stort mindretall i Folketinget stemte mot krigsdeltakelse). Krig er for viktig til at krigsdeltakelse skal kunne overlates til en liten klikk av norske regjeringspolitikere alene. Etter fadesen i Libya bør Norge miste retten til å dele ut Nobel fredspris, litt skamvett må man vel tross alt kunne klare å mobilisere? (Samtidig viser også avgjørelsen om norsk deltakelse i bombingen av Libya hvilken forrakt norske toppolitikere egentlig har for norsk demokrati).


#4

Gaddafi ønsket å forlate petrodollaren og opprette en egen valuta, Gulldinaren med egen sentralbank, en sentralbank som ikke er eid av private bankkarteller. Den egne valutaen skulle ikke være fiat-penger, men ha sikkerhet i gullreserver og Libyas veldige olje og mineral reserver. Dette ville true petrodollar systemet, som er det eneste som opprettholder etterspørselen etter dollar.

Dette ville USA straffe, og med det trolig statuere et eksempel, for USA tillater ikke at petrodollaren forlates, spesielt ikke av land som USA lett kan knuse militært. Offisielle grunner for et militært angrep måtte diktes opp, og vestlig presse, det militær-industrielle kompleksets propagandaappparat, fikk oppgaven med å fremstille Gaddafi som en tyrann, og det libyske folk som tyrannisert. Her til lands var det NRKs fremstilling av Gaddafi og Libya som gjorde at det norske folk ikke protesterte nevneverdig når den norske bombingen startet.

Sannheten var at Libya før 2011 var et utviklet velferdssamfunn hvor velstanden fra oljen generøst var generøst fordelt. I tillegg til grusomhetene i selve krigshandlingene som Norge var delaktige i, bombet NATO med overlegg Libyas vannforsynings-nettverk, en tror at det ble bombet med overlegg, da militære installasjoner like ved ikke ble bombet. Vannforsyningsprosjektet var et av Gaddafis større prosjekter, at alle libyere skulle ha drikkevann fra springen i eget hjem. Bombing og ødeleggelse av vannforsyning spesielt på et kontinent som Afrika skulle vært betegnet som en forbrytelse mot menneskeheten.

Når en ser på i hvilken kaotisk tilstand Libya er i idag, er forbrytelsen som krigen mot Libya var og er, nesten ikke til å fatte. Hundrevis hvis ikke tusenvis lider og dør hver dag på grunn av krigen. Dette altså for at Stoltenberg regjeringen skulle legges merke til i Washington, og rykke frem som alliert, og belønningen ble altså en posisjon som generalsekretær i NATO for sin lojalitet til Washington.
Kommer det norske folk til å forlange at de ansvarlige for den norske bombingen blir fremstilt for en krigsrett- domstol? Neppe, når det er NRK og de store dagsavisene som (des)informerer befolkningen.


#5

Den som er viktig her, er ikke Trump og hans gjøren og laden, men Hee. Hvis de to herrene fortsetter dialogen og blir enige om å slå seg sammen vil USA før eller senere være nødt til å dra seg ut derifra. Løgnaktige påstander i pressen, slik som at Kim skulle ha sagt et eller annet uhyrlig, ble brukt som argumentasjon uten at vi vet hva det dreier seg om og helt i utakt med Kims natur og vesen. Det er USA som er ungen i bingen her. De kan ikke forhandle. Det handler om å gi og ta, ikke kreve! Det er de samme løgnene norskingene har som grunnlag for diskusjoner i sitt “parlament.” Så lenge det de vet og skal drøfte kommer dem i hende via Aftenposten, VG eller DB spiller det ingen rolle om skravlekassa møtes eller ikke. Imbesilet er totalt.


#6

De forregnet seg på Assad. Som slagordet går - you can’t mossad the assad.


#7

Jeg er fortsatt åpen for at det finnes bilder eller annet materiale som er så kompromitterenede for Stoltenberg, at han heller vil late som om dette er grunnen. Ellers er skammen fullstendig vår egen.


#8

Jens må fengsles neste gang han trår Norsk grunn…