Nyheter MDTV Forum Om Doner

Står matematiken ovanför klassmotsättningarna?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/star-matematiken-ovanfor-klassmotsattningarna/

Av Anders Persson. Att ämnen som ekonomi, samhällsvetenskap, historia odyl. är påverkade av klassamhället tillhör axiomen inom vänstern. Likaså att detta i mycket mindre grad gäller kemi och fysik – och icke alls matematik. 1 + 1 = 2 vare sig man är borgare eller proletär. Icke desto mindre vill jag, med de senaste årens…

Nu på morgonen läser jag i dagens Uppsala Nya Tidning en osedvanligt demagogisk ledare “Europas dumdristiga avfälling” som angriper den svenska vetenskapligt baserade och icke-panikartade strategin. På ytan verkar det som om ledarskribenten är okunnig i statistik:

Han jämför den svenska virusstatistiken 230 sjuka/miljon inv.) enbart med Finland (127 sjuka/miljon) och inte mot Danmark (224 sjuka/miljon) eller Norge (439 sjuka/miljon). Förresten, varför är viruset överrepresenterat i väster och underrepresenterat i öster? Island har 1633 sjuka/miljon) medan Estland har 270 sjuka/miljon.

Detta är frågor som kan ställas av “vem som helst” med elementära kunskaper i matematik eller statistik - såndan kunskap ger ju, om inte annat, självförtroende nog att våga ställa frågorna.

Sedan undrar jag om ledarredaktionen på den liberala tidningen är så okunniga i elementär statistik som det verkar, eller om ledaren är en del i kampanjen att skrämma upp oss för att få oss acceptera globalisternas icke-demokratiska planer för vår framtid.

När det inte gick med klimatet så kanske det går med Corona . . .

När jag skrev detta inlägg, och andra i samma ämne på andra ställen, anade jag inte hur stort behov av statistisk “know how” som utvecklingen skulle komma att kräva. Som nu detta att jämföra coronatal (sjuka eller döda) i proportion till landets folkmängd.

Detta låter bra, men är statistiskt adekvat bara om det råder jämn spridning över hela landet. Det går absolut inte att använda om bara sjukdomen finns på en plats.
I fallet Luxemburg är vi kanske i det första fallet (jämn spridning i ett litet område), i Ryssland i det andra (tills vidare koncentrationer i en del städer) och i Sverige mittt emellan: mest i Stockholm, resten spritt över landet.