Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stadlandet (Okla vindkraftverk)

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/stadlandet-okla-vindkraftverk/

Av Motvind Norge. Stad har, med sin særeigne og storslagne natur, vore eit kjend landemerke i alle tider, med eit landskap av nasjonal tyding. Det er med stor vyrdnad ein beveger seg inn i slike terreng. Dersom eineståande natur som dette skal kunne nyttast til industri, fortel det at unike landskapsverdiar manglar rettsvern i Noreg…

7 Likes

Dette går ikke mye innpå kapitalinteressene som står bak vindkraften, og politikerne som har vedtatt utbyggingen, som åpenbart representerer global storkapital og ikke land og folks interesser.

Hovedargumentene må være at vannkraften mer enn nok dekker norsk industri og husholdningers behov, og kan oppgraderes med opptil 30 TWh uten naturinngrep av betydning. Europa trenger ikke norsk vindkraft på 50 TWh, kontinentale Europa har et forbruk på mange tusen TWh, og da er 50TWh fra Norge forsvinnende lite.

Rådgiverne til sentrale politikere har tilgang til samme informasjon, og når ikke politikerne har snudd angående monster-vindkraftturbinene, må de enten være bestukket eller kriminelt naive. Politikere i dag bestikkes av storkapitalen med fyrstelige betalte stillinger i storkapitalens organisasjoner, eller med styreverv i deres selskaper etter den politiske karrieren er over. Belønningen for å ha medvirket og påvirket til politiske beslutninger til storkapitalens fordel.

Globalistenes politikere her i Norge driver krig mot landbruk i utkant og distrikts-Norge, og vil avfolke landsbygda. De borgerlige vil fjerne subsidier for landbruk og reindrift, og bryr seg ikke om at beiteområder for sau, geit og rein blir ødelagt og næringsgrunnlaget for småbønder blir ødelagt av vindkraftutbygging.

De samme borgerlige politikerne som vil fjerne subsidier for landbruket, er derimot svært så rundhåndet med subsidier til vindkraftbaronene, her går skattepengene ut av Norge og rett i lommene på utbyggerne og eierne. Globalistiske politikere vil fjerne subsidier til de som produserer maten vår, og gir heller pengene til storkapitalen som de tjener.

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.