Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stadig større motstand mot vindindustrien både til lands og til havs

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/stadig-storre-motstand-mot-vindindustrien-bade-til-lands-og-til-havs/

For første gang er det flere som svarer at de er negative, enn positive, til vindturbiner på land. Dette går fram av ei meningsmåling som Universitetet i Bergen har gjennomført, skriver NRK. 32 prosent av de spurte svarer at de er positive til utbygging.42 prosent er negative til utbygging av vindkraft på land. For ett…

6 Likes

Flott artikkel.
Skrivefeil? (…høyere strømpriser på luksusforbruk over 25.000 TWh i hytter og hus).
God idè.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.