Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stadig flere land nekter å underskrive FNs migrasjonsavtale – hva med Norge?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/stadig-flere-land-nekter-a-underskrive-fns-migrasjonsavtale-hva-med-norge/

Den såkalte Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration skal behandles og underskrives av FN 10. desember 2018. Det er et omfattende dokument som det nesten ikke har vært debatt om. Politisk er det svært vidtrekkende, og det har gått opp for stadig flere regjeringer. 3. desember er status at det i hvert fall…


Nå er det mulig å kjøpe steigan.no-produkter
#2

La oss se på hvordan formuleringen “Mål 17: Eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon” utdypes i migrasjonsplattformen:

“33. Vi forplikter oss til å eliminere alle former for diskriminering og å fordømme og motsette oss handlinger og manifestasjoner av rasisme, rasediskriminering, vold, fremmedfrykt og tilknyttet intoleranse mot alle migranter, i samsvar med internasjonale menneskerettigheter. Videre forplikter vi oss til å fremme en åpen og kunnskapsbasert offentlig samtale om migrasjon og migranter i partnerskap med alle deler av samfunnet, en samtale som genererer en mer realistisk, human og konstruktiv oppfatning i dette henseende. Vi forplikter oss også til å beskytte ytringsfriheten i samsvar med folkeretten, og erkjenner at en åpen og fri debatt bidrar til en helhetlig forståelse av alle sider ved migrasjon.”

Hadde det ikke vært konstruktivt, Steigan, hvis punkt 33 ble tatt med i diskusjonen når man kritiserer formuleringen “forme oppfatninger av migrasjon”? Jeg har ingen problemer med å underskrive på punkt 33. Har du?


#3

Dette er, slik jeg oppfatter det, en påstand fra Steigan. Vurder da denne påstanden opp mot følgende fra migrasjonsplattformen:

"MÅL 2: Minimalisere de negative drivkreftene og de strukturelle faktorene som tvinger folk til å forlate sitt opprinnelsesland

 1. Vi forplikter oss til å skape gunstige politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige forhold slik at mennesker kan leve et fredelig, produktivt og bærekraftig liv i sine egne land og oppfylle sine personlige forhåpninger, og samtidig å sørge for at håpløshet og et miljø i forfall ikke tvinger dem til å søke et levebrød et annet sted gjennom irregulær migrasjon. Videre forplikter vi oss til å sikre rettidig og full gjennomføring av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og å bygge på og investere i gjennomføringen av andre eksisterende rammeverk, for at denne globale plattformen samlet sett skal kunne legge forholdene bedre til rette for trygg, velordnet og regulær migrasjon."

Skal dette oppfattes som å gjøre illegal migrasjon legal? Jeg har oppfattet Steigan til å være en person som ønsker og setter sin ære i at diskusjonene han bidrar til, skal være etterrettelige. Hvordan står det til med denne målsetningen, Steigan, i den diskusjonen du forsøker å dra i gang her?


#4

Du lar deg føre bak lyset av fagre ord, Magnus Skrunes!
Du er på Steigan.no nå, skjerp deg! :wink:
Vi vet at det er noen av de største kapitalistene på jorda som er arkitektene bak avtalen, og mennesker har de aldri brydd seg om, ødelegge arbeidslivet og knuse fagforeninger er deres yndlingshobby.


#5

Enig med deg Johnny
Men hvem politiske parti i Norge er mot denne avtalen
Er ikke så godt som alle parti her like mye landsforrædere som Erna Solberg
Alle fra Rødt til Høyre er jo for dette
FRP tar disens sier de, men de går ikke ut av regjering på saken
Da blir deres ord kun tomme fraser


#6

“Vi vet at det er noen av de største kapitalistene på jorda som er arkitektene bak avtalen…”

Men tror du dette bare handler om “Kapital sine interesser”? Jeg kan love deg at det er andre krafter bak det som skjer i verden (samt av den ‘kapitalisme vs kommunisme’ dialektikken er til en viss grad villedende). Ta en titt på følgende!:

www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0 (det trengs bare 2 minutter)

https://www.bitchute.com/video/y3m87r1YaSP5/ (også trengs bare 2 minutter om du ønsker. Du kan gå til 18-minutters punktet) (evt: også sjekk ut andre filmer her: https://www.johnnygat.com/ )

https://www.bitchute.com/video/chnxXByJf1ay/ (4-5 minutter lang)

https://youtu.be/DgZBZ5ZUW-8

Evt: https://www.bitchute.com/video/9T6FjXxVSjTI/ & https://youtu.be/Ln6g2Th8OAU

Jeg kan nok finne andre lenker om du gjerne vil se på lignende eller har spørsmål / kritikk.


#7

Så litt på disse linkene, men de ble litt for voldsomme for meg. Har heller ingenting i mot jøder, jeg tror ikke på konspirasjonene, men den voldelige politikken Israel fører liker jeg ikke.


#8

[quote=“steigan, post:1, topic:2326”
Milliardærklubben World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har også lenge arbeidet for massemigrasjon, slik det blant annet framgår av dette dokumentet: The Business Case for Migration.
[/quote]
World Economic Forum (WEF) NWOs offentlige organisasjon, står Solberg nær, og hun vil nok ganske sikkert lojalt gjøre som kapitalkreftene vil, og skrive under. Migrasjonsavtalen har ikke ført til store overskrifter og debatter i NWOs MSM som har engasjert mange, så de store folkelige protestene har uteblitt. Blir det det etter at hun skriver under, betyr nok ikke det så mye for henne. Etter politikken venter nok høye stilinger i utlandet i overnasjonale organer.

Det er den globale storkapitalen som står bak den ikke bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land, samtidig som bærekraftig innvandring blir vanskeliggjort og motarbeidet. Det er åpenbart at det skal frembringe et økonomisk, sosial og kulturelt kollaps som tvinger europeiske stater å ta enorme lån fra NWO kontrollerte IMF og Verdensbanken. Migrasjonsavtalen skal påskynde dette.


#9

Hei Johnny, jeg skjønner ikke meldingen din. “Har heller ingenting i mot jøder” - ja, jeg heller ikke, men det er ikke annerledes enn å si “har heller ingenting i mot amerikaner” om du skulle bli presentert med noe som f.eks. en amerikansk leder / lignende hadde sagt.

“jeg tror ikke på konspirasjonene”, ok, så du klarer ikke å tro på noenting selv om du er presentert med direkt bevis? Altså, at du ikke klarer å tro på det du ser, og vil heller leve i fornektelse så lenge det er mulig. Du sier “jeg tror ikke på konspirasjonene”, men du allikevel “vet at det er noen av de største kapitalistene på jorda som er arkitektene bak avtalen” - skjønner du at andre også hadde prøvd å argumentere mot dette ved å kalle den for en “konspirasjonsteori’? (Ikke at det er noen slags argument å skrike ‘konspirasjonsteori!’ …. Ja, konspirasjoner har skjedd gjennom historie. Det er ikke noe spesielt…)


#10

Her er et foredrag med David Rothkopf; “Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making”.
Ser man dette får man et litt mere edruelig bilde av maktkonsentrasjonen på vår klode.

https://www.youtube.com/watch?v=BgoI4Qh-c7I


#11

“Her er et foredrag…”: Jeg har sett mye slik i mange år, Johnny, som de alle fleste av oss her på Steigan også sannsynligvis har. Det jeg prøvde å gjøre var å vise deg noe som færre av oss har sett.

Det går ikke an å dømme et kunnskapsfelt som ‘[dumme] konspirasjonsteorier’ uten å først ha brukt mange timer på å undersøke feltet.

Man vet ikke hva man ikke vet.


#12

AS Norge er lydig nwo-puppets. På første rad med eple til master. Agenda 21/30 - de følger oppskriften til punkt og prikke. Og varslere har snakket om dette i tiår. Gjesp Jeg ser at jeg gjentar meg sjæl til det kjedsommelige…


#13

Her er noe interessant.

Begynte med et søk “NGOs ECOSOC list members” og valgte den øverste linken der, i " Dag Hammarskiold biblioteket" der en link til NGO ene i et av FNs hovedorganer var.

“Database of organizations in Consultative Status with ECOSOC and other accreditations”
Av 5163 NGOer, og over 200 sider, fikk jeg opp en mer aktuell liste med søkeord “Immigration”, og så på de med consultative status.( samråd )
Det var noen steiner å snu på der, men ikke så mange.
Listen over NGO er som har konsultative status og jobber med implementering av internasjonale avtaler i FN systemet ( ECOSOC )
De får disse rettighetene :
“Help monitor and implement international agreements”
“Have opportunities to network and lobby”
DENNE HER var interessant
Interessant NGO

Av disse igjen, prøvde jeg noen søk, og en av dem syns jeg var spesielt interessant i denne fasen, siden jeg også ser at katolikkene har sammenfallende syn, via Steigans artikler.
Her er en liste og et søkeresultat “Immigration” ( link viser en NGO liste
Liste over NGOer

Organization’s name: Center for Migration Studies of New York,
The Organization’s acronym: CMS
De skriver
"Den 13. juli 2018, ambassadørene Juan José Gómez Camacho i Mexico og Jürg Lauber i Sveits, de dyktige medforenklerne for konsultasjons- og forhandlingsfasen i Global Compact for sikker, ordnet og vanlig migrasjon (“GCM” eller "the Compact “), gav GCM en slutt, som signaliserte det endelige utkastet til dokumentet.
Forutsatt at dokumentet blir vedtatt i Marrakech, Marokko i desember, vil den vanskeligste fasen av prosessen, GCM-implementeringen, begynne.
Hvem skal jobbe med implementering ? Den rettigheten har NGOene som har consultativ status
Lydfila under forteller om hvilke funksoner NGOer med konsultativ status har i FN systemet.

"CMS was established in 1964 and formally incorporated in 1969 by the Congregation of the Missionaries of St. Charles, Scalabrinians, a community of Catholic priests, nuns and lay people dedicated to serving migrants and refugees throughout the world. "
NGO som er verd å se nærmere på.
http://cmsny.org/

Hmmmmm…En annen NGO med e post adresse [email protected].

Organization’s name: International Research Institute for Immigration and Emigration Politics
Headquarters address
Address: Not Available
Country Not Available
Email: [email protected]
Organization type: Non-governmental organization
Languages:
English
Ingen gjennomsiktighet på denne NGOen


Nå er det mulig å kjøpe steigan.no-produkter
#14

Mange timer…? Da er du god! De fleste av oss bruker år på å grave oss ned i de ulike kaninhulla. Når det er sagt; har du først fått et overblikk - connected the dots - så trenger man knapt kaste et øye på en sak før man veit hvor den hører hjemme. Da er det gjesp på autopilot. Nwo-gutta er ganske enfoldig og trenger heller ikke anstrenge seg mye for å pynte brura. Folk trur ikke sine egne øyne uansett :wink:


#15

Takk for svaret. “Mange timer…? Da er du god!” - det var jo en generalisering. Jeg mente at man må bruke ganske mye tid, enten om det er “mange timer”, “mange måneder” eller “noen år”; hvor raskt man begynner å forstå de store mønstrene og sannhetene er avhengig av akkurat hvordan man bruke den tiden, akkurat hva man ser på, osv osv :slight_smile:
“ Folk trur ikke sine egne øyne uansett” - men til en stor grad avhenger dette av hva de tror “flertallet” mener. Når en viss tro /visse meninger vokser blant befolkningen, blir det stadig lettere for andre å tro det samme.


#16

Vurder dette opp mot Mål 9 og punkt 25, i tillegg opp mot Mål 10 og punkt 26:

"MÅL 9: Styrke den transnasjonale responsen på smugling av migranter

 1. Vi forplikter oss til å intensivere fellesinnsatsen for å hindre og motvirke smugling av migranter ved å styrke kapasiteten og det internasjonale samarbeidet for å hindre, etterforske, rettsforfølge og straffe smugling av migranter for at straffrihet for smuglernettverk skal opphøre. Videre forplikter vi oss til å sikre at migranter ikke holdes strafferettslig ansvarlig for å ha vært gjenstand for smugling, selv om de kan bli straffeforfulgt for andre brudd på nasjonale lover. Vi forplikter oss også til å identifisere smuglede migranter for å beskytte deres menneskerettigheter, idet det tas hensyn til kvinner og barns spesielle behov, og særlig å bistå de migrantene som har vært gjenstand for grov smugling, i samsvar med folkeretten."

"MÅL 10: Hindre, bekjempe og utrydde menneskehandel i sammenheng med internasjonal migrasjon

 1. Vi forplikter oss til å vedta lover eller andre tiltak for å hindre, bekjempe og utrydde menneskehandel i sammenheng med internasjonal migrasjon ved å styrke kapasitet og internasjonalt samarbeid for å etterforske, rettsforfølge og straffe menneskehandel, motarbeide etterspørsel som fremmer utnyttelse som leder til menneskehandel og gjøre slutt på straffrihet for nettverk som driver med menneskehandel. Videre forplikter vi oss til å bedre identifikasjon og beskyttelse av og bistand til migranter som har blitt offer for menneskehandel, med særlig vekt på kvinner og barn."

Steigan, som en av debattantene her sa, skjerp deg, du forsøpler debatten om migrasjonsplattformen. På tide med en aldri så liten selvkritikk? Det skulle vel være en øvelse du er kjent med.


#17

Før du går inn i detaljer i denne avtalen, som åpenbart er designet for å avskaffe Nasjonale Stater til fordel for et Kommunistisk Verdensstyre, hvorfor ikke fortelle oss:

 1. Hvem stod bak Spanske Borgerkrigen, Franske Revolusjonen, WWI, Russiske Revolusjonen og WWII?
 2. Hvem stod bak angrepene på Serbia, Afghanistan, Libya, Syria?
 3. Hvem har planlagt, finansiert og iverksatt migrasjonen som nå pågår?
 • Club of Rome!
 • Kalergi Planen!
 • The Eurabian Project/Barcelona Declaration!

Deretter kan vi ta ordlyden i avtalen opp til debatt.

Alternativt kan vi ta korrupte politikere og presse inn i Rettsapparatet, for et reelt oppgjør som omhandler Landssvik.

Som en liten ekstra godbit, kan vi ta et oppgjør på hvem som stod bak 22/7, skammens dag, da Norge endret sin utenrikspolitikk 180 grader, hvor Mossad sannsynligvis var involvert.

 • Støtte til Palestina ble avviklet
 • Fredelig samarbeide med Russland om Stockman-feltet ble erstattet med økonomisk krigføring
 • Tilbaketrekking av fly fra Libya og tropper fra Afghanistan ble erstattet med økonomisk, politisk og militær støtte til terrororganisasjoner i Syria og Nazistisk inspirert kuppstyre i Ukraina.
  I tillegg er vi nå mål for Russiske angrep, på de etablerte Norske angreps-basene for US Marines og F-35 fly.

Ønsker at du deler med oss noe av din kunnskap om disse kompliserte temaene, men inntil da, sparer oss for detaljer i avtalen.


#18

Titt på Marx sin slektshistorien: - https://youtu.be/6Gus1D5I-5w
(eller undersøk direkte: https://www.wikitree.com/wiki/Marx-138 );

Her er en veldig interessant 3-delt serie om den russiske revolusjon: https://www.bitchute.com/video/zIFgV9AFArTd/

Jeg deler kanskje flere lenker senere.


#19

Hei Rapper og alle.
Tips til å justere historieundervisningen.
Tror disse to bøkene er essensielle, og les kommentarene under, fra leserne.


begge bøkene her

Mvh Gatekeeper


#20

Del ivei og la folk som kan tenke sjæl gjøre det, de som ikke kan, er det lite håp for åkkesom. Men et lite hint, antagelig unødvendig, men jeg bare nevner det: Du balanserer på grensa til dette forumets aksepterte ytringer og grenser for mulige virkeligheter her nå. Jeg merka meg at Don Wolvie ble hitla ut av noen her, og må slite benken en stund. Det var temmelig sikkert noe av samme tematikk som gjorde det. Stay cool & fly low.