Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Spekulantene gir blaffen i den reelle økonomien

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/spekulantene-gir-blaffen-i-den-reelle-okonomien/

«For første gang i historien gir spekulantene blaffen i den reelle økonomien. Finanskapitalen har rett og slett revet seg løs fra kapitalismen slik vi har kjent den til nå« Dette sa den tidligere greske finansministeren, Yanis Varoufakis, i et foredrag 13. august 2020. Det er kommentatoren Thomas Vermes i ABC Nyheter som har hentet fram…

4 Likes

Alfa-hanner, som de liker å kalle seg. De er jo rimelig klare i toppen, så de har ikke trengt ti år på å skjønne at det ikke er annen sammenheng mellom aksjespekulering og realøkonomi, enn at de begge bruker samme valuta.
Yanis Varoufakis trengte ti år.

2 Likes

…Pål Steigan og andre kommunister er kronisk svake når det kommer til løysinger, fordi venstreradikale av natur er emo-verbale ideologer (irrasjonelle). Pål Steigan vil bytte ut dels skattlegging og subsidiering fra parlamentarikere med full kontroll og styring av mennesker og maskiner fra en gjeng partitro byråkrater i et enevelde.

Om man vil “fikse økonomien”, så må man innse at den reelle økonomien er enkeltindivider som søker å dekke sine subjektive behov, og at en fungerende økonomi er en der enkeltindivider har evne til å dekke sine grunnleggende behov. For at alle skal kunne gjøre dette må man altså gi hver og en makt til å reflektere sin behov/interesser (det motsatte av et ovenfra-og-ned-system). Dette kan man oppnå i Norge dersom man skifter ut subsidie-modellen med en sentristisk modell:

kollektiv eierskap av naturubetinga overføring—> grunnleggende infrastruktur + grunninntekt

Her på forumet er det mulig å si at nordmenn må eie norske naturressurser. Da kan alle være ganske enige. Men prøver man å forklare at subsidier er en overføring av penger/ressurser til mindretallsinteresser, og derfor at “vilkårlig” subsidiering er en kontantstrøm som alltid vil korrumpere mot interessene til den politisk-økonomiske maktkonsentrasjonen, så faller hele forumet av.

Men det bør ikke være så komplisert å tenke klart om dette:

Hvilket alternativ nedenfor er det mest demokratiske, og gjør at hver enkelt person kan ha det bra gjennom å få dekket sine grunnleggende behov?

A: Erna Solberg bestemmer over din brøkdel av statens inntekter.
B: Pål Steigan bestemmer over din brøkdel av statens inntekter.
C: Erna Solberg bestemmer over sin brøkdel av statens inntekter; Pål Steigan bestemmer over sin brøkdel av statens inntekter; du bestemmer over din brøkdel av statens inntekter.

1 Like

Dette fungerer jo selvfølgelig ypperlig for folk som vier sitt liv til å hjelpe de syke. Tormother kommer til å delegere trygden sin til disse

De fleste sykdommer i vesten kommer av stress og kosthold. Og så har du sykdommer fra medisiner/stråling/feilbehandling fra medisinerne. Vår samfunnsmodell med rotterace, institusjonalisering, stigmatisering, og incentivering av uførhet, skaper flere helseplager enn den reparerer.

Ei ubetinga grunninntekt kan enhver bruke slik de ønsker de. Og så finnes det familie, venner, lokalsamfunn, crowdfunding, filantropi, eksperimentell behandling…

Også innenfor sjølstyre-modellen jeg argumenterer for er det dessuten et demokratisk spørsmål hvorvidt et helsevesen er en del av den grunnleggende infrastrukturen. Og teknologien beveger seg raskt mot et nivå hvor både cellene vi er bygd opp av kan holdes unge og friske, og hvor roboter kan fungere som helsepersonell og omsorgspersoner.

…om man sier ja til en samfunnsmodell med korrupt subsidering som fører til farlig maktkonsentrasjon internasjonalt fordi noen få vil motta mindre sykepenger, så tenker man ikke heilhetlig nok.

hilsen
thormothr

Innenfor “sjølstyremodellen” vil det neppe finnes konsensus til å satse på robotforskning. Selve ideen om et samfunn er jo forkastet

Poenget med sjølstyrte individer i et sjølstyrt rike er å forkaste de eksterne idéene og den eksterne organiseringa av samfunnet. Småfolk vil ha større frihet til å uttrykke problemer og danne oppfatninger om hvordan samfunnet skal være.

Jeg tenker på disse institusjonene som grunnleggende infrastruktur:
Rettsvesen
Kartvesen
(med tekniske etater lokalt)
Bankvesen
Naturvesen
Energivesen
Datavesen
Utdanningsvesen
(for vitenskapelig dannelse, og for kompetanse til grunnleggende infrastruktur)

Et statlig helsevesen går bra så lenge det er adskilt fra private selskap.

…robotisering/automatisering blir vel drevet frem av private selskap.

Og de private selskapene er selvfølgelig en helt annen mafiaorganisasjon en de offentlige preget av alturisme og generell venleik mot individets iboende behov for sjølvrealisering

Det jeg kaller sjølstyre-modellen er mitt gjennomtenkte svar på spørsmålet Hvordan kan samfunnet generere individuelt og nasjonalt sjølstyre organiseringsmessig?

I det ene hjørnet har du en stat som bare kan bruke penger på infrastruktur og grunninntekt. Og i det andre hjørnet har du de private foretakene som har vokst seg store, men som ikke kan eie naturressurser, grave til seg subsidier, eller ansette økonomisk desperate mennesker. Om individer og organisasjoner ønsker å tjene penger, så må de tilby varer og tjenester gjennom rettferdig produksjon (til forskjell fra modellen til de økonomiske liberalistene hvor amerikanske investeringbanker kan eie norsk vannkraft og andre naturressurser).

Marx hadde ikke særlig å bidra med innenfor økonomikken, så han var lett å parkere.
Sammen med disippelskaren. Det har vist seg -grundig. De er fortsatt i tenkeboksen, ti år etter “finans-krisen”. Og nå virker det som Steigan vil opprettholde hele systemet? Det må jo være fordi de ennå ikke ser noe alternativ?

Det er pengevesenet som er nødvendig å kontollere, resten følger nærmest automatisk.
I dag har vi gjort oss avhengige av bankene, for distribusjon, og det har ført oss dit vi er i dag.
Med oppblåste hus og aksjepriser, og stor uvitenhet om hva penger er og hvordan de best fungerer.
Det gjør oss sårbare for utpressing.

Finansdepartementet og Norges Bank kontrollerer allerede pengevesenet, så jeg forstår ikke hvordan akkurat det er problemet.

Jeg mener vi trenger et eget nasjonalt pengesystem som er knytt til energiproduksjon, slik at vi kan bytte på norsk kWh (fra strømnettet) direkte. Og tobinskatt og andre tiltak for at norsk kWh skal være en norsk myntenhet. Et nasjonalt bankvesen kan feks. alltid tilby 4% lånerente og 2% sparerente, og bruke renteinntekter på å finansiere infrastruktur (som en straff for de som eser ut pengemengda). Samfunnet vil tilpasse seg det forutsigbare økonomiske systemet, og det vil kun være naturlig pengevekst når det blir produsert/brukt mer energi i samfunnet. I dag prøver man desperat å skape mer vekst for å holde det finansielle systemet gående.

Alt følger vel ikke av penge-/bankvesenet? Når noen kjøper en leilighet til 2M NOK, så er halvparten skatt. Om ei leilighet kostet 1M NOK, så kunne en ungdom betalt den ned gjennom ei grunninntekt. Håndverkerne som bygde den ville tjent på at den ble til, isteden for investorer/utleiere.

Gjennom den såkalte styringsrenta, mener du? Ikke mye styring igjen i den, når den ligger å vaker rundt null.
Det er kreditt basert på pant, som driver dagens økonomi, og nå er det snart ingenting igjen å pante.
Bortsett fra vinden og resten av offentlig sektor.

…så hva vil du legge i å kontrollere pengevesenet ?

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.