Nyheter MDTV Forum Om Doner

Søsterskap med krigsforbryter

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/sosterskap-med-krigsforbryter/

Arbeiderpartiets ledelse har oversvømmet sosiale medier med selfies med krigsforbryter Hillary Clinton, det ene mer kvalmende nesegrust enn det andre. Men det spørs om ikke dette fra Annkien Huitfeldt tar kaka. Er det fortsatt noen som lurer på hva slag utenrikspolitikk en «venstreregjering» med Jonas Gahr Støre som statsminister vil føre? La oss bare minne…

5 Likes

“I have little doubt that when St. George had killed the dragon he was heartily afraid of the princess.”

G.K. Chesterton.

3 Likes

Det er like greit at Huitfeldt tar en selfie med Clinton, for de samlede politiske beslutningene som dagens politikerne tar gjennom året kommer alltid storkapitalen til gode selv om SV skulle komme i regjering, det så vi sist SV satt i regjering. Clinton representerer den globale storkapitalen, ingen ekte sosialist ville ta en selfie med henne.

Den globale storkapitalens agenter, politikerne, har til oppgave å selge landressursene til storkapitalen, avskaffe blandingsøkonomiene, demontere velferdsstaten og implementere nyliberal markedsøkonomi litt etter litt så befolkningen tilvenner seg og ikke blir alarmert.

Etter den politiske karrieren belønner storkapitalen dem med godt betalte styreverv eller stillinger i overnasjonale organer som EU eller FN. Et liv på beste vestkant med fyrstelig gasje venter bla Huitfeldt.

En annen tidligere SV leder, Kristin Halvorsen, nå leder av bioteknologirådet, virker nå for å “myke opp” regelverket for genmodifisert mat, det vil si slippe til Monsantos gmo mat i Norge. Monsanto er kåret til verdens ondeste selskap for sine metoder innen agro industrien. Den globale storkapitalen har sine agenter i alle politiske partier av betydning, og etter den politiske karrieren tjener de storkapitalen åpenlyst.

2 Likes

Det må solid ryggrad til for å stå i mot det presset som Monsanto og alle bio-techno-freaksen er kjent for å drive, og der er dessverre fr.Halvorsen mangelfullt utstyrt.

2 Likes