Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sosialdemokratiets langsomme død

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/sosialdemokratiets-langsomme-dod/

Spiegel Online har som en del av European Data Journalism Network undersøkt utviklingen for sosialdemokratiske og sosialistiske partier i 17 europeiske land fra 2000 til 2017, skriver Nettavisen. Gjennomgangen, som er publisert i EU Observer, viser at i 15 av de 17 landende har sosialdemokratiske og sosialistiske partier opplevde en tilbakegang, og i noen tilfeller…

2 Likes

Arbeiderklassen snur ryggen til arbeiderpartiene, forstålig, når de ikke lenger representerer arbeiderklassen. Lisboa-traktaten av 2009 fastslår at markedsliberalisme skal danne basis for EUs forfatning, og Europas arbeiderpartier vil inn i EU, som vårt AP. Den globale finanskapitalen har vært dyktig til å få sine folk inn i de store arbeiderpartiene i Europa, som vi ser med AP etter Odvar Nordli.

Nå vender en del fra arbeiderklassen seg til populistiske høyrepartier, som til vårt Frp, som har invitert representanter for Tea Party bevegelsen til valgkampen i 2013. Tea Party bevegelsen står til høyre for republikanerne i USA. Å stemme Frp for en fra arbeiderklassen eller svake grupper blir som å gå fra asken til ilden, men stor forskjell fra AP blir det på sikt faktisk ikke.

Skal en holde global storkapital unna, må et land ha landegrenser, og full suverenitet og råderett over egne ressurser innen egen territorialgrense, for arbeiderklassen og svake grupper må stemmen heller gå til partier som vil ut av EØS og holde Norge vekk fra EU og andre påfunn som TISA og TTIP som den globale storkapitalen har for å få europeiske land til å åpne sine økonomier for dem.

For arbeiderklassen og svake grupper blir det da best forutsetninger for å få regjeringer som vil fordele velstand fra inntekter fra egne ressurser, enn at de I EU/TISA skal gå til private selskaper som betaler minimale skatter og avgifter, bestemt av Brussel, og diktert av global storkapital.

2 Likes

La oss håpe det går raskere enn med Venstre. De har jo vært levende døde lenge, uten at det forhindrer dem i å sitte i regjering. Skal vi bli kvitt dem, må vi begrave dem med det som gir dem kraft - parlamentarismen.

Er det ikke sant at AP/LO her hjemme, stort sett kopierte det meste av hva som kom fra de svenske sosialdemokratene?

Er det ikke sant at et samlet Riksdag (svenskenes Storting) i 1973 stemte få å gå vekk fra velferd suksessen ‘‘Folkhemet’’ og i stedet satse på det vi dag kalle nyliberalismen (les: globalismen)?
Og ingen brydde seg?

Er det ikke sant at Gro og AP/LO ikke brydde seg å gå veien om Stortinget, men trumfet igjennom i 1979 det samme som svenskene gjorde i 1973?
Og ingen fikk vite det?

Og hva skjedde i disse årene, som igangsatte sosialdemokratiets død? Overgangen fra gullstandard til petro-dollar? Etableringen av Trilateral Commission? Begynnelsen på utflagging av bedrifter mot Asia? Innvandringen fra muslimske land, i Norge fra Pakistan? Europas begynnelse i deltakelser i diverse kriger for USA og Staten Israel? Den første utvidelsen av EF (EU)? Det er sikkert mange flere ting som skjedde i disse årene, og det kan gjerne være en kombi av mange elementer som har medført sosialdemokratiets fall.

Ikke sant? Men så er det slik da at dagens partisystem visstnok skal vare herfra og til evigheten. Alle systemer varer som kjent evig…