Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sosial dumping får luft under vingene med EØS

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/sosial-dumping-far-luft-under-vingene-med-eos/

Av Jan R. Steinholt Grunnen til at fagforeningsknuseren Wizz Air får operere uhindret i Norge er EØS-avtalen. Wizz Air har kasta seg inn på det norske stamrutenettet i en situasjon der luftfarten blør fordi passasjerene uteblir. Flyselskapet tilbyr billigbilletter på de mest lukrative mjølkerutene. Forretningsidéen til dette ungarske lavprisselskapet er sosial dumping og fagforeningsknusing. Den…

3 Likes

Morsomt med firmaer som har ordet “con” (engelsk: “bondefangeri” eller “svindel”) i firmanavnet sitt. Her passet det jo ekstremt godt.

3 Likes

I Lisboa-traktaten av 2009 er det fastslått at fundamentet for EU er markedsøkonomi og de fire “friheter”, fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Dette er hva EU i realiteten er, en fordekt frihandels-sone til fordel for storkapitalen, ikke for innbyggerne.

Kapitallov nummer to, fri flyt av arbeidskraft må innebære sosial dumping, for fri flyt av arbeidskraft betyr at arbeidsmarkedet skal avreguleres helt, og at arbeidsgiver kan bytte ut personale på dagen hvis han finner noen som vil gjøre det samme for lavere lønn som Wizz Air praktiserer, og det er det alltid innenfor et frihandelsområde.

Med så mange piloter “fristilt” på grunn av korona-reiserestriksjoner, og flyselskaper som må innskrenke, kan Wizz Air bare utnytte situasjonen som de vil. Ikke bare for piloter, men for kabin-personale, service og tekniker personale.

Det er dette som blir resultatet av frihandelssoner med fri flyt av kapital og arbeidskraft, arbeider-klassen blir arbeidende fattige, også mange fra lavere middelklasse. Regn ikke med altfor høylydt motstand fra LO-ledelsen, infiltrert av storkapitalen som alle landsorganisasjoner er.

Globalismen betyr global fattigdom, ikke bare for arbeiderklassen, men også for mange fra lavere middelklasse. Arbeiderklassens kamp blir også middelklassens kamp, dette er ikke noe middelklassen kan distansere seg ifra.

Nå må det norske folk våkne opp (ønsketenkning) og innse at det er bare en sterk nasjonalstat med et folk som sier nei til EØS, EU, TTIP og alle overnasjonale avtaler som er utformet for å tilsidesette arbeidstakerrettigheter, sosiale rettigheter, selvråderett og suverenitet over landets ressurser, som kan redde Norge fra globalismen som vil utviske Norge som nasjon og nasjonal identitet, og hindre at Norge bare blir en region i et frihandelsområde.

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.