Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sørlandet raser mot Acer: Tillitsvalgte i industrien har fått nok av Arbeiderpartiet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/sorlandet-raser-mot-acer-tillitsvalgte-i-industrien-har-fatt-nok-av-arbeiderpartiet/

Av Halvor Fjermeros. En fagforeningsleder i kraftforedlende industri melder seg ut av Ap i protest mot landstyrevedtaket, en annen vil melder seg ut hvis ikke Agder Ap sier nei til Acer. Og Aps ordfører i Farsund vil vurdere sitt medlemskap om partiets stortingsgruppe sier ja til Acer neste uke. Onsdag 14. mars 2018 meldte Terje…


#2

I EU’s økonomiske komiteer og institusjoner sitter de store finansselskapene representert. ACER er bare et første steg på veien mot å gi bort norsk vannkraft til Wall Street.

I vårt kalde klima har vannkraften vært vår naturgitte kilde til varme og utvikling for mange generasjoner. Våre forfedre bygget den, vi gir den bort og våre etterkommere vil betale prisen. Og ingen av de store partiene står på folkets side her.


#3

Det finnes flere måter som Norge kan gi sin støtte til det grønne skifte i Europa på.
Istedenfor utenlandskabler kan bedrifter i EU feks heller flytte deler av sin produksjon til Norge hvor det er både ren, billig og stabil strømforsyning. Da unngår man samtidig også strømtap i utenlandskabler. Dette vil være gunstig for Norge når oljevirksomheten i Norge gradvis trappes ned. Norge har ikke stor nok strømproduksjon til å kunne være batteri for hele Europa, batterikapasiteten (magasinkapasiteten) i Norge kan kun dekke behovet for jevn strømforsyning i Norge ved feks utbygging av norsk vindkraft. Men alt dette vil nok bryte med Tysklands planer.

Hva mener EU egentlig med harmonisering av strømpriser i EU? Betyr det feks at dyr vindkraft skal bestemme nivået på strømprisen i hele Europa? Da kan hele Europa si farvel til alt som har med kraftktrevende industri å gjøre (bla smelteverk) og Europa vil da gjøre seg avhengig av import av aluminium og silisium og mye annet feks fra Qatar, Brasil og Kina. Er dette virkelig smart? Det høres ut som EU risikerer å begå økonomisk selvmord (høye strømpriser i tillegg til den håpløse eurovalutaen som fungerer som en tvangstrøye).

Og et grunnleggende spørsmål er også om et kapitalistisk industrisystem vil tåle skyhøye strømpriser? Det er jo energi som driver maskineriet. (Et tankeeksperiment: skulle feks strømprisen bli kr 1.000 pr kWh ville vel det meste av maskineriet stoppe opp). Vil ikke høye strømpriser kunne føre til økonomisk stagnasjon i EU?

Hvis man fortsatt ønsker å subsidiere vindkraft innenfor EU/EØS kan man spørre seg om hvordan dette i praksis skal foregå. Er det produsentlandet som skal betale for subsidiene (som feks Norge) eller er det heller forbrukslandet (som feks Tyskland) som skal betale for subsidiene for den strøm fra vindkraft som landet importerer gjennom utenlandskabler? (Gjennom kablene går det samtidig strøm fra mye annet enn bare fra vindkraft). Dette må være en nøtt å knekke skulle man tro. Nå vil imidlertid MDG gå for en slik løsning ved å tappe oljefondet for penger for å subsidiere norsk strømeksport med strøm som kommer fra kostbar norsk havvind.


#4

Siden Støre har plassert pengene sine hos Egerton som bl.a. har Alphabet på sin top ti-holdingliste, kan han sikkert se frem til en lukurativ pensjon, da som kraftleverandør. Alphabet/google kjøpte all vindkraft hos Tellenes i 12 år - en avtale som tredde i kraft ved årsskiftet. - Zephyr og Norsk Vind Energi solgte vindkraftparken Tellenes til et investeringsfond forvaltet av investeringsgiganten Blackrock, ifølge en børsmelding meldte E24 i 2016. Hvis arbeiderpartiet ikke bytter ut ledelsen, vil nasjonens fellesverdier havne i lomma hos Støre og hans likesinnede hvor de fleste har adresse Wallstreet&Co - Her vil nok Acer tilpasse profitten etter leverandørens ønske som inkluderer videresalg av kraft, og folk må da “skatte” direkte til Støre/BlackRock&Co


#5

Vi må selge vår billige og rene vannkraft til Europa, når de trenger det, til en høy pris Så kjøper vi billig overskuddskraft tilbake, når de har det. Poenget er at et vannkraftverk kan reguleres veldig fort, i løpet av sekunder. Er varmekraftverk trenger flere dager, dessuten er de designet for et bestemt effektområde.

På den måten kan dette være lønnsomt for alle! Vi må samarbeide.


#6

Norge har samarbeidet med sine naboland i mange år når det gjelder kraftutveksling. Ingen ønsker å avbryte et slikt godt samarbeid (hvor begge parter prøver å selge dyrt og kjøpe billig). Kraftutveksling betyr at man over en periode på kanskje noen få år eksporterer og importerer like mye strøm (dvs man bedriver balansert handel og ikke ensidig eksport eller import). Det er ikke dette ACER dreier seg om. Det langsiktige målet til EU og ACER er fri flyt av strøm i hele EU/EØS og harmonisering av strømpriser mellom alle land i EU/EØS. Dette betyr høyere strømpriser i Norge. Og trolig også mer ustabil strøm i Norge da våre naboland bygger ut stadig mer av ustabil vindkraft og solkraft i takt med nye utenlandskabler. Og på sikt kanskje også mer tvangsmessig utbygging av vannkraft og vindkraft i Norge bla for å dekke Tysklands behov for energi?


#7

““skatte” direkte til Støre/BlackRock&Co” ja den veien går det. Min iakttagelse og refleksjon fra politisk miljø er at politiker er veldig utsatte og de må inngå ulike allianser. De må dels skydde sin posisjon i partiet utover å gå i kamp med eksterne aktører. Summert se en en klassiker, dva en god intervju med Anne-Marie Pålsson om noen ikke har sett…

Knapptryckarkompaniet

Mine spontane funderinger… Støre har jo penger men mye vil ha mer og han har aviser og media med seg da han naturlig nok har kapitalen på sin side hvilket styrker han. Han har også fordelingsmakt helt naturlig i sin posisjon men sikkert også enn mer gjennom sine sponsorer. Utover det så har ha sikkert muligheter å straffe mange som hoter han gjennom represalier dels i partiet men sikkert utenfor også da igjen gjennom sponsorer. LO har jo vart en stor sponsor av AP men nå er det nye og fagbevegelsen er svekket og derfra har man ikke noen hjelp å hente. “Fight fire with fire” er den endeste løsning jeg ser. Dvs AP må kutte korrupsjonen og gjøre et opprør fra bunn og opp og se til å få inn kapital uten å kompromisse med sine grunnleggende verdier. Cash (som tilvirkes av private aktører) is king i den syke korrupte verden vi lever i den saken er sikker.


#8

Husk at det er protestdemonstrasjon foran stortinget MANDAG 19.3 kl 18.00


#9

Her er opplysningene:


#10

Sjekk selv om du finner det på NRK siden, eller bare på en lokal avdelings side . Avstemningen i stortinget er denne uka.Sier det litt ?

Den røde silda saken med Listhaug som skal distrahere og avlede fra den viktige ACER saken, derimot, ligger på hovedsiden.https://www.nrk.no/norge/syv-sporsmal-og-svar-om-listhaug-braket-1.13966364


#11

Vårt forhold til EU har ingenting med samarbeid å gjøre, vi er en vasallstat som bare må godta alt av direktiver som blir tredd nedover hodene våre. Vi må slettes ikke samarbeide med denne udemokratiske unionen av faenskap! Norge må bli en selvstendig nasjon igjen, før dette går riktig så ille!