Nyheter MDTV Forum Om Doner

Som Romerriket på slutten er USA avhengig av leiesoldater


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/som-romerriket-pa-slutten-er-usa-avhengig-av-leiesoldater/

USA er uten sammenlikning verdens sterkeste militærmakt. Men USA klarer ikke lenger å stille egne soldater til å føre sine kriger. I dag er 75 prosent av USAs styrker kontraktører eller leiesoldater. Og enda mer avslørende: en tredel av leiesoldatene i Afghanistan er ikke en gang amerikanske statsborgere. Ikke alle kontraktørene er væpnet. Noen gjør…


#2

En av de mange leksjonene mora mi ga meg, var om forskjellen mellom en verneplikts-soldat og en leie-soldat, og hva historien fortalte om det. Det hun ikke fortalte var hvor dårlig veteraner tradisjonelt er blitt behandlet av samfunnet, og hvordan strandede leiesoldater ofte ble en lokal plage.
Tipper Afganistan kan betale hele regninga sjøl, gjennom heroin-produksjonen, og at den fortsatt blir transportert med NATO-beskyttelse.


#3

Bra artikkel og jeg funderer på koblingen mellom krig og lobbyvirksomhet. Jo mer privatisert jo mer krig får vi da våpen industrien trenger krig helt naturlig før å selge sine tjenester. Er ikke det dårlig butikk for samfunnet summert…?


#4

USA lærte en lekse under Vietnamkrigen om at det ikke er mulig å bruke vernepliktige soldater til å gjennomføre imperialistiske krigseventyr (det blir bare opprør og protester ut av det på hjemmebane).

I begynnelsen av romerriket var det verneplikt på rundt 10 år (men krigføringen var sesongbetonet avhengig av behovet i jordbruket). På slutten av romerriket brøt pengesystemet sammen og soldatene måtte lønnes i naturalia. En av hovedårsakene til innføring av pengesystemt var visstnok for å finansiere kriger, noe som gjorde det enklere å kunne planlegge og gjennomføre krigstokt.

Noe lignende kan skje på nytt, så lenge mesteparten av verdens olje selges i dollar er det mulig for USA og oljestatene å kunne finansiere leiesoldater og krigstokt. Det sies at under Trump er Saudi Arabia blitt USAs viktigste allierte fordi oljen herfra selges kun i US dollars (så lenge det varer). Gangsterne rotter seg sammen.


#5

Det spørs litt hvordan man betrakter verden. Margareth Thatcher formulerte en mulig vinkling som løser dette problemet slik:

There exists no such thing as society.”

For å prøve å unngå å bli tatt i å lyve, gjorde hun derfor etterpå det hun kunne for å eliminere alt som tidligere hadde muliggjort realiseringen av konseptet samfunn.


#6

USAs leiesoldater, ja … eller legosoldater, som det heter på svensk.


#7

Hun ja, poeng… Og Margareth Thatcher:) kjørte høyre løpet fullt ut…

=


#8

Elvis Costello gledet såpass til den dagen Thatcher endelig gikk i pennalet at han allerede i 1988 skrev låta “Tramp the Dirt Down”.


#9

Romerriket gikk ikke i oppløsning, det endret bare form og taktikk. Politikk og religion forble i Roma (Vatikanet - egen nasjon), mens den økonomiske biten har blitt flyttet rundt og er nå i City of London (egen nasjon), mens den militære delen endte etterhvert opp i City of Washington (egen nasjon) - begge styrt fra Vatikanet. Alle veier fører til Rom…


#10

“På denne måten er USA endt opp der Vestromerriket var rett før sitt sammenbrudd.”

Ja, Pål, et par hundre år er jo som et øyeblikk på en geologisk tidsskala.

Så man kan vel se for seg to forskjellige reaksjoner på denne saken her:

“Jippiii, endelig ser vi begynnelsen på fallet til The Evil Empire”!!

eller

“Jippii, minst to hundre år til med Pax Americana”


#11

Det blir ikke 200 år til med pax Amerika. Pengersystemet og utdanningsystemet (litt tilspisset:) var vestens forsprang bla og det er over og ut. Nå er det ‘rett i grøfta’ asap som blir melodien. Garantert…


#12

“Garantert”, ABC? Jeg vet ikke hvor lenge du har tenkt å leve, ABC, men jeg vil på sterkeste advare deg mot å sette alle pengene dine på Vestens snarlige kollaps.

Ellers var vel min kommentar egentlig myntet på at det jo faktisk tok et par hundre år fra at romerne baserte militærmakten sin på fremmende leiesoldater og frem til det Vest-romerske rikets kollaps.

Men håpet om og troen på at sammenbruddet for “The Evil Empire” er straks rundt hjørnet, er nok noe Steigan helt sikkert kommer å ta med seg i graven. Og han vil vel derfor dø lykkelig, vil jeg tro?


#13

Ja garantert er et dumt ord i dette sammenheng:) men har man følgt med lenge vilket jeg har som mange andre så er det et tidsperspektiv på maks 10 år mer rimelig. Pengersystemet og andre strukturelle fordeler er sentralt og vesten mister sitt monopol nå. Og hva skal vi gjøre når vi ikke kan øke pengemengden mer som idag? Steigan lær helt sikkert oppleve spetakkelet selv og da kan han jo si ‘hva vad det jeg sa…’ om ikke annet.:slight_smile:


#14

Jeg frykter at du og jeg sannsynligvis ikke kommer å diskutere USA/Vestens stilling og mulige kollaps i 2028? Så hverken du eller jeg vil vel få tilfredsstillelsen av å kunne si “hva vad det jeg sa” til den andre?

Jeg vet vel egentlig ikke, men sitter vel med en bestemt følelse av at i hvert fall Steigan hele tiden har følt at kollapsen har vært rett rundt hjørnet? Du også?

Du har følgt med lenge sier du? Hvor langt frem i tid trodde du at kollapsen i USA/Vesten var i 2010? 20 år? Hva trodde du i år 2000? I 1990? I 1980? Forutså du allerede i 1970 at dollaren ville være den absolutt dominerende valutaen i verden, men kollapse i løpet av “et tidsperspektiv på maks 60 år”? Eller ga du USA/Vesten maks 10-15 år i 1970?


#15

Nei:) 2008 regnet jeg ned til. Men etter det så har det vart veldig vanskelig å forutsi noe. Jeg har hatt feil gang på gang som veldig mange andre så du har store poenger der. Men det eskalerer og systemet er en en svindel og det er hinsides korrupt. I sum så tjener noen penger urettferdig og noen mister penger urettferdig. Og det kan jeg ikke tenke meg forsetter Steigans levetid ut i dagens raske informasjonsteknologiska samfunn;)


#16

Jeg vet ikke, ABC. Er det Kina som skal ta over da etter kollapsen? I 1980-åren var det vel Japan? Men hvorfor er det nå Kina som er den som skal ta over? Beror ikke det bare på at Kina har blitt enda mer “Vesten” enn t.o.m. USA? Langt vekke fra Mao?


#17

Ta over vet jeg ikke men som nå Putin reklamerer for. Vi må få et mer rettferdig finansielt/monetær system og mange av dagens Vestlige institusjoner må skiftes ut til noe annet. Samt så må USAs militære styrke nå alt mer privatisert;) betald av fiat dollar minskes (rart?). Kjøper den med et russisk og kinesisk perspektiv++++. Men hur alternativet ser ut vet jeg ikke. Men rettferdig er ikke bra før Vesten og Norge den saken er sikker.


#18

Kjøper din siste konklusjon, ABC. Men hvorfor du mener at en løsning med Kina+Rusland+++ skulle bli “mer rettferdig” forstår jeg faktisk ikke? Kinas “kommunistiske” elite + Putins oligarker gir en mer “rettferdig verd”? Personligen håper jeg at “Pax Americana” vil holde det gående ut min levetid i alle fall. Og så får det bli en bonus, hvis de i tillegg skulle bli tvingede til å tweeke systemene for å igjen snu “ulikhetsutviklingen”.


#19

Å ta andres perspektiv er tingen. Men absolutt Kina og Russland er autoritære stater og Norge har store sikkerhetspolitiske utforinger framover utover alt annet i en verden der energien er en knapp resurs.

Vedrørende den siste refleksjonen. Så…

‘The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.’

Realist er den det klokeste veien å gå nå helt klart trur jeg da:)


#20

Det har jo vært en fin Pax for oss i Vest-europa. Men for mange andre lande og dele af verden har det mer vært «Bellum Americanum». Så akkurat i dag Harold Pinter’s tale ifm. hans Nobelpris i litteratur 2005: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2790&v=PH96tuRA3L0 . Han siger jo meget der stadig er brannaktuelt om den gjeldende verdensorden. Og til sist, at det må kjempes for at bevare den menneskelige verdighet.