Nyheter MDTV Forum Om Doner

Solberg ber om meldeplikt til EU


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/solberg-ber-om-meldeplikt-til-eu/

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak. Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet. Dette skriver ABC Nyheter som fortsetter: I…


#2

Som oberstløytnant Einar Ødegård så klart gav uttrykk for i sin artikkel: ‘Finnmark er nå uten forsvar.’ på derimot.no 20. februar, i f.m. nedbyggingen av det norske forsvaret:

‘’En rakrygget norsk nasjonal holdning i både politiske og militære saker er blitt tvingende nødvendig.’’

– At denne regjeringen (og det øvrige politiske etablissementet) ser ut til å bestå av individer kjemisk fri for ‘rakrygg’ eksemplifiseres kontinuerlig. Spyttslikkingen for verdens udiskutabelt største fare for verdensfred (jerUSAsalem) og det globalistiske zionistkartellet i Brüssel har aldri før vært så oppe i fullt dagslys. Og snart får vi 5G.

– På 1. klasse med stø kurs mot helvete . . . . . :shark:


#3

Det er mulig at Erna kan få flertall for noe slikt hvis hun klarer å få med seg Venstre og Krf.
Til gjengjeld kan Kfr få en enda strengere abortlov og Venstre kan få noen fete kjøttbein.

Målet til Høyre er å få endret det norske samfunn i sin retning. Og dette selv om de blå-blå skulle tape valget i 2021. For Høyre er det viktigere at det føres høyrepolitikk i Norge enn at Høyre nødvendigvis sitter med regjeringsmakten (hvis Høyre først må velge). Folket kan nok våkne, men da kan det vise seg å være for sent.


#4

Det virker som om de ikke kan få avviklet demokratiet raskt nok. Akk, jeg minnes den gang da kongen selv måtte stå fram på tinget - og ganske redd kunne han være når bøndenes minsnøye ble for stor. Men den historien er jo også under avvikling.

Kanskje det kan være lurt av de styrende krefter å ikke kvele alternative media, slik nå forsøker. For selv om vi ikke lenger har noen medbestemmelsesrett over hvordan våre liv og våre samfunn skal organiseres så kan vi i hvertfall her få lov å diskutere det. Kanskje den lille følelsen av frihet det gir å lufte sine meninger er akkurat nok til at folket ikke gjør opprør og krever reell medbestemmelse.


#5

Nå er ikke Norge medlem av EU, så dette virker noe merkelig.

Erna Solberg går altså inn for å avstå mer suverenitet (selvråderett) til det ikke-valgte byråkratiet i Brussel. Dette er i motstrid med internasjonal lov (folkeretten), men å håndtere norsk lov opp mot internasjonal lov er kanskje for vanskelig for Erna Solberg og hennes medløpere.

Hun og de andre politikerne bør heller vurdere om de skal legge ut sine forslag til godkjenning av de norske husstander - direkte demokrati i stedet for Amerika’s bombedemokrati.