Nyheter MDTV Forum Om Doner

Søksmål mot anti-BDS i Georgia, USA

Interessant søksmål mot anti-BDS-lover. (:thinking:)

[Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) er en global kampanje startet i 2005 som har som mål å legge økonomisk og politisk press på Israel.]

I Georgia må du avlegge ed om at du ikke vil støtte boikott mot Israel (!) for å kunne få en offentlig kontrakt verdt $1.000 eller mer. Over 20 amerikanske stater har nå en lignende lov. Journalisten Abby Martin, som skulle holde tale ved Georgia Southern University, nektet å skrive under på en slik bekjennelse, og ble derfor sjøl nektet å holde tale. Nå saksøker hun staten Georgia.

Synd at det er venstreradikale og muslimer som må sloss mot disse lovene, men som kjent er uopplyste høyrevridde ofte sionister. Mennesker med lav IQ trenger enkle regler å forholde seg til, og da blir gamletestamentet ofte en favoritt. Og de som ikke er religiøse kan hjernevaskes til å tro at jødene er på vårt fotball-lag

Men jødenes propaganda fallerer, og derfor prøver de å snøre inn lovverket, som igjen skaper større motstand i befolkninga. Hvor vil dette ende?

3 Likes

Det paradoksale er at jøder gikk i front for boikott av Sør Afrika. Pga det samme apartheidsystemet. Sør Afrika var det eneste landet Israelere kunne reise visumfritt på 70 tallet

1 Like

Var det en omfordeling av kapital fra én hvithet til en annen hvithet inne i bildet?

Mulig. Men de ble dolket i ryggen

Dersom 1% av israelsk forsvarsbudsjett går til å støtte terrorisme mot Assad er vi oppi 1.800 mill
Det norske bidraget til støtte for terrorisme mot Assad var 13.000 mill.
Det er paradoksalt, at anti-sionistene er 10 ganger større terrorister

ADL finansierte nazister

ADL_funding_Nazi_party

Det store spørsmålet er da, siden ADL ikke jobber for jødene … hvem jobber de for?
Vi har allerede lært at “Defence League” i Norge er PST.

Roger Stone, Trump supporter og sionist, blir dømt til 107-109 års fengsel for å ikke snakke sant.
Hvorfor protesterer ikke ADL og kaller det antisemittisk??
Under rettsaken mot Stone fikk han først “gagorder”, ikke lov til å forsvare seg i media.
Juryformann var tilknyttet Clinton Foundation … eller noe slikt, en Trump-hater. Det blir som at leder for Antirasistisk Senter skal være juryformann i sak om skatteunndragelse i FRP.