Nyheter MDTV Forum Om Doner

Søkelys på "klyngelederne" i Integrity Initiative - del 2


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/sokelys-pa-klyngelederne-i-integrity-initiative-del-2/

I forrige artikkel begynte vi på en gjennomgang av den lista på 21 navn som i et dokument fra Integrity Initative over angivelige «klyngeledere» i deres psykologiske krigføring, og vi fant ut at blant de første fem navnene var det to beviselige «fellows» i Institute for Statecraft og en person som sjøl sier at hun…


#2

Det står en Hedda langemyr på lista, det høres veldig norskt ut. Kanskje man kan få en bekreftelse/avkreftelse fra vedkommende?


#3

Hedda er påvirkningsagent ja med psykologisk krigføring som ekspertise. aktiv på den nynazistiske gruppen Aldri Mer som resirkulerer gammelt Russland hat fra Hitler.

Veldig aktiv på FB også med mange følgere … hun vil endre grunnloven nå for å krige mer.

Hedda Bryn Langemyr
Reaksjonene på Trident Juncture avdekker dypere splittelser i befolkningen. Avstanden mellom folk og forsvar har vokst seg stor over 20 år, hvordan nærmer vi oss hverandre igjen? Informasjonen vi får de neste ukene blir en viktig forutsetning for bygging av en nasjonal strategi som både skal kunne samhandle med og stå seg mot Moskva, London, Brussel og Washington.


#4

Trivelig.
Også sier’em at vi ville fått en fredeligere verden om bare jentene fikk bestemme ….


#5

Etter FB-profilen hennes å dømme, så har hun vært i lomma på dem lenge, ellers så er hun rammet av kraftig kognintiv dissonans.


#6

Hun begynner å vise sitt sanne jeg. Leder for norges fredslag for pokker! Vi var da noen som så dette komme: https://steigan.no/2018/03/trenger-vi-norges-fredsrad/
Hun der har vært karriere-aktivist hele veien. Enten så er hun allerede på payroll eller så sikter hun seg inn på atlantic counsil eller noe der omkring. De er slike folk uten integritet de liker. Stor i kjeften, bøttevis med gullunge-selvtillit, og akkurat nok i hue til å uttrykke det hun til en hver tid er satt til å mene. -Og blottet for integritet.


#7

Daglig leder for Norges freds_råd_ var det vel hun var (t.o.m. høsten 2017?)
Men det sier jo uansett alt.
Fredsbevegelsen har neimen ikke gode kår.


#8

Sputnik News tar for seg den tyske avdelingen:


#9

Disse personene er vel å betrakte som agenter for noen høyere opp i makt-hierarkiet.
Skulle vært interessant å finne svar på, hvem som gir dem marsordre.
Etteretning CIA/MI5/MI6/Mossad? NATO? Rothschilds Internasjonale Bankelite? “Military Industrial complex”? CFR? Trilateral Commission? “Royal Institute of International Affairs”? IMF? Frimureriet? “Fabian society”? “Cecil Rhodes society of the elect”? “The Rocicrutions”? “The Templars”? Illuminatet? Etc etc.


#10

Noen artikler fra Hedda Langemyr i avisa Nordlys;

https://nordnorskdebatt.no/profile/hedda-bryn-langemyr


#11

Denne bør du se. Alle andre også.