Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sneversynt Raudt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/sneversynt-raudt/

Av Svein Lund. Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Denne viktige innsikten står å lese på https://roedt.no/miljo. Men er det dette som pregar Raudt sin politikk i praksis? Om ein les nettsida…

Nå har ikke afrikanere og asiatere stemmerett ved norske valg. Å appelere til hva som er godt for dem er ikke slik valgssystemet er bygd opp. Valgssystemet er mere bygd opp slik at bønder stemmer på dem som vil bevilge mere penger til bønder, fiskere stemmer på dem som vil bevilge mere penger til fiskere … (hvordan fordele skattepengene. Systemet er stort sett slik at offentlige ansatte får betalt for jobben de gjør + de får betalt de skattepengene de trenger for å betale skatt [50% er skatt] -> i sum forfordelt)

Plutarch

1 Like

Monstervindturbiner til havs trenger enda mer svært kostbart vedlikehold enn de på land, salt sjøsprøyt og salt havluft gir mer korrosjon, og adkomst vanskeliggjøres ved høy sjø. Levetiden for hver mast er kortere enn på land. Hver monstermast har flere hundre liter hydraulikk olje som kan forurense blant annet.

Det er bedre om Rødt prioriterer milliardene til oppgradering av vannkraftverkene som kan gi 22-30 TWh mer av den reneste og mest miljøvennlige kraften vi har, og går imot krypto-datasentrene som forbruker kolossale mengder strøm de får til en liten brøkdel av det norske husstander må betale, og som gir lite eller ingenting lokalt.

1 Like

Rødt har nok fokus på anleggsperioden og omstilling for arbeiderne i oljesektoren. De trenger et “troverdig” alternativ for avvikling uten å virke arbeiderfiendtlig

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.