Nyheter MDTV Forum Om Doner

Smitteflyet har kostet 44, 7 millioner kroner. Er brukt seks ganger på åtte måneder

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/smitteflyet-har-kostet-44-7-millioner-kroner-er-brukt-seks-ganger-pa-atte-maneder/

I Bodø har et ombygd Widerøe-fly med smittekuvøser stått i koronaberedskap siden mars til en prislapp på 44,7 millioner kroner. Dette til tross for at Helsedirektoratet har slått fast at det er tilstrekkelig med munnbind som smittevernutstyr ved transport av covid-19-syke. Dette skriver Dagens Medisin. Bladet skriver videre: Dagens Medisin omtalte smitteflyet fra Widerøe i…

2 Likes

Et klassisk tilfelle av «Bukken til havresekken» i samme stil som endringer i Bioteknologilov for tillatelse av RNA vaksine i sommerferienedstengt og Koronahysterisk Storting. Utført med kløkt av karriærebroilere fra alle parti, få eller ingen med relevant yrkespraksis eller i det hele tatt å ha innehatt et ærlig arbeid. Svært få påpeker i samme åndedrag Ernas dobbeltrolle med den hullete pinsen sin🤪

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.