Nyheter MDTV Forum Om Doner

Slutt å drømme! EØS binder Norge på hender og føtter

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/slutt-a-dromme-eos-binder-norge-pa-hender-og-fotter/

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Foran folkeavstemminga om norsk medlemskap i EEC/EF i 1972, var jeg faglig sekretær i AUF. I den sammenheng var jeg sjølsagt med i kampen mot medlemskap, blant annet på et debattmøte på smelteverket i Mosjøen. Det var et panel med fire deltakere, – direktøren på smelteverket,…

5 Likes

Får vi dannelsen av Europas Forente Stater, så risikerer vi at dette blir en skrekkversjon av Amerikas Forente Stater.

Mellom delstatene i USA foregår det feks store pengeoverføringer (altså “transfer union” som bla Tyskland sterkt misliker). Etter det jeg vet så er det Washington som betaler for slikt som arbeidsledighetstrygd, matkuponger og visse helsetjenester i hele USA og ikke den enkelte delstat. Pentagon bruker sin innkjøpsmakt til å tvinge leverandører av krigsmateriell til å lokalisere sin produksjon til steder i USA hvor det er stor arbeidsledighet. Ved arbeidsledighet er det også enkelt for folk flest å kunne flytte mellom delstater i USA. Svake fagforeninger gjør det lettere for bedriftene å justere ned lønninger ved en lavkonjunktur i en delstat. Det er mulig at skattesystemet i USA i større grad klarer å forhindre usunn skattekonkurranse mellom delstatene enn hva som er tilfelle i EU. Er det finansielle problemer i USA kan føderale myndigheter enten låne mye penger i utlandet eller bare rett og slett trykke penger for å finansiere de offentlige budsjetter. Selv med egen valuta kvier EU for å gjøre noe lignende. I EU kjører man heller hele land (slik som Hellas) ned i et økonomisk uføre som kanskje kan vare i over 100 år. Situasjonen til Hellas viser at EU ikke er moden nok til å kunne danne en superstat.

USA har heller ikke klart å takle globaliseringen på noe bedre vis enn EU vil jeg si. Både USA og EU kan risikere å gå i oppløsning pga globaliseringen.

1 Like

Når en ser på NAV-skandalen og reaksjonene på det, så er jeg tilbøyelig til å være enig. Det bekrefter det som bare var en antakelse da avtalen ble banket inn. Det tiltrekkende med EU er ansvarspulverinseringen.

1 Like