Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skattlegging av vannkraft (og vindkraft) – både/og

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/skattlegging-av-vannkraft-og-vindkraft-bade-og/

Kommentar til NOU 2019: 16 Av Odd Handegård. Utviklingen i norsk økonomi og næringsliv avhenger av politiske rammebetingelser som i prinsippet fastsettes av norske myndigheter (og av myndighetene i EU). Slik også når det gjelder kraftnæringen i Norge. I høst kom det faktisk en omfattende utredning (fra Sanderud-utvalget) som nå foreligger som NOU, nemlig nr.…

6 Likes

Flere hundre tusen leiligheter ble bygget på 60 og 70 tallet med bare strøm som oppvarming, og som ikke kan oppgraderes med pipeløp for brensel som feks pellets og ved. Dette i en tid da vannkraften var et fellesgode, og strøm så billig at ildsted trengtes ikke. Billig strøm til husstandene var en selvfølgelighet som nordmenn skulle ha.

Mange av disse leilighetene er nå eiet av folk med lav inntekt som eldre, og vesentlig høyere strømpriser, særlig om vinteren vil gjøre det vanskelig for mange av disse. Absurd når norsk vannkraft alene produserer nok til norsk industri og husstander.

Det var Stoltenberg som iverksatte liberaliseringen av fellesgodet vannkraften og gjorde den til et kraftmarked, hvor eiere og spekulanter tar gevinsten, mens norske husstander lurt inn i ACER, må betale markedspriser for strømmen i et europeisk kraftmarked og økt nettleie for å dekke utbyggernes kostnader for utenlandskabler. Neo-liberal markedsøkonomi til fordel for kapitalen innført av det såkalte Arbeiderpartiet, et fordekt høyreparti siden Brundtland tok over.

8 Likes
1 Like