Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skandinavene som grunnla Russland


#21

Ukrainsk er altså en dialekt?


#22

Ironi er noe livsfarlig på trykk. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men du må faktisk kjenne den som sier noe ironisk, for ikke å tro at den faktisk mener hva den sier.
Den enes ironi er den andres alvorlige mening. Det er ikke mulig å se forskjell om du ikke kjenner kilden.


#23

Du kjenner ikke uttrykket?


#24

Takk for tilbakemelding. Bare en kort kommentar: å fremme språkloven nå, er nok et eksempel på at det var riktig at Poroshenko må gå. I utgangspunktet er den Ukrainske språkloven relativt lik den norske med unntak av at vi har samisk (og nynorsk). Det settes krav til språkkunnskaper for alle som har kunderettet service i offentlige tjenester, og til å få statsborgerskap - som hos oss. Men, timingen for innføring er mildest talt dårlig. Og det går visse signaler på at Zelenskiy vil se nærmere på konsekvensene av loven, evt. moderere kravene i den. Det vi imidlertid må huske er at minoritetsspråk kan velges som språk nr 2 i de 4 første skoleårene, også videre, mot evt betaling. Og det gjelder alle minoriteter. Men det er jo nærmest selvsagt at Kreml vil bruke loven til å hevde at de Russiske minoriteter blir forfulgt. Men vi er vant til den slags fra Putin. Er det noen som reagerer når Ukrainere og Tatarer kun kan lære og snakke russisk på Krim? Og at man blir fengslet om man man ytrer seg for å kunne praktisere sine språk der? Neppe. Men i morgen er vi endelig fri fra oligark-regimet. Det gleder jeg meg til. Og veien til et vestlig demokrati og vestlig integrering kommer til å skyte fart. Allerede nå ser vitegn til vesentlig større interesse for vestlige investeringer i landet. Det eneste folk nå er bekymret over, er at misunnelsen i det Russiske samfunn blir så stor, at Putin ikke lenger tørr å la Ukraina forbli selvstendig.


#25

Du har helt rett i at slaver og slavisk ikke har noe med slaveri å gjøre. Og at Germanerne brukte slavere som slaver. Vi så dette tydelig også under WW2: Hitler ønsket å drepe jødene, men benyttet slavere som slaver.


#26

La meg begynne med å takke for en svært underholdende kommentar.
Om jeg skulle ha sagt noe om den så må det være at den kunne ha begynte med : Det var en gang og sluttet med snipp snapp snute.


#27

Jeg har dessverre ikke gleden av å leve i den samme eventyrverden som deg


#28

Det var en gang:

Snipp snapp snute…

Er du nå helt sikker på det? Du mener altså at det er missunelse som styrer Russisk utenrikspolitikk?


#29

Ok, jeg legger meg halvflat. Du har jo rett i at ironi er litt farlig, jeg har gått i den fella sjøl. Innlegget mitt var ellers alvorlig ment - det var bare den ene setningen; «Kanske de har en slave-mentalitet der - underkastelse og en klippefast tro på en frelser.» som var noe sleivete - og jeg trodde de fleste ville forstå at det ikke var helt alvorlig ment.


#30

I 12 kommuner, fra Finnmark i nord til Røros i sør, er samisk likestilt med norsk. Det betyr at alle har rett til å bruke samisk på offentlige kontorer osv. Dette blir vel ikke tilfellet med russisk i øst- og sør- ukraina når den nye språkloven trer i kraft?


#31

Två mindre kommentarer.

I ett dokumentärprogram nyligen visade man att bilden av skandinaviska vikingars erövringar österut är falsk. Detta utifrån omfattande arkeologisk forskning. Orsaken är enkel. För att ta sig fram genom de rysk-kiev flodsystemen krävdes omlastning till mindre båtar. Dessa båtar stod finnarna för. De hade också social kännedom om de områden vikingarna önskade ta sig fram genom. De handlar alltså om ett samspel på flera sätt.

Bilden av Krim förefaller märklig. Kiev-Rus eller Ukraina har aldrig innefattat Krim förrän omdisponeringarna inom Sovjetunionen som till en början var av föga betydelse. Problemet för ukrainare, polacker och ryssar med Krim var den omfattande slavhandeln där. Se en polsk film om denna tid och den spyr ut hat mot krimtatarerna. Krimtatarerna var skyddade av Turkiet och kunde rätt fritt göra räder och infånga slavar på stäpperna i Ukraina. Ukraina hade inget att sätta emot. Krimtatarerna trängde också högt upp in i Ryssland och erövrade Moskva två gångar. Ryssarna byggde motsvarighet till kinesiska muren om än lägre på flera ställen. Till slut växte sig statsmakten starkare och Krim intogs och slavräderna upphörde. Krim
tatarernas roll historiskt är förstås ingen ursäkt för förtryck senare men att ensidigt tillskriva små nationer goda egenskaper och stora nationer ondska är inte seriöst.


#32

Hvis du leser hva jeg skrev, vil du finne ut at misunnelsen i folket blir stor. Ikke i Kreml. Og det er jo tross alt en grense for hvor mye fornedrelse diktaturet kan utsette folket for.


#33

Du har rett, men det var vel det unntaket jeg prøvde å skissere også, kanskje ikke godt nok formulert. Men, som jeg skrev: siste ord i lovformuleringene er nok ikke skrevet. Men det vi må huske på: Norsk kultur har vel litt mere økonomiske ressurser til å praktisere flerspråklige tilbud enn Ukraina?


#34

Nå har jeg ikke sjekket om den er riktig, men her er en liste over alle som har styrt det som kalles Ukraina i dag inkludert Rurik/Rørik-dynastiet.

Her et klipp fra filmen “Prince Igor” fra 1969 som er bygget på operaen “Fyrst Igor” som ble fremført første gang i 1890. Handlingen skal være fra 1185. Flott musikk er det jo uansett hvem de var.

Prince Igor Svyatoslavich/Ingvar Sveinaldsson:


#35

Så var eventyret ute.


#36

Forstår ærlig talt ikke hva du skriver om. Håper du kan komme ut fra din eventyrverden.


#37

En særdeles interessant oversikt over kongerekkene, spesielt om Hunerne og Goternes delvis styring over stammene både i og utenfor Kyiv-riket. Mange takk!


#38

En liten kommentar til (all den tid Russland kritiserer at Russisk som minoritetsspråk blir truet) at Russisk ikke lenger får status som offisielt språk i Ukraina: I Russland har 28 språk hatt status som offisielle språk. Imidlertid, i 2018 innførte dumaen en lov som sier at i de regioner hvor Russisk snakke av majoriteten, skal all “morsmålsopplæring” skje på Russisk. Opplæring i regionens opprinnelige språk begrenses til 2 timer pr. uke. Dette sammen med andre forvaltningsmessige forordninger, bidrar til at flere språk trues med å forsvinne. Så Russerne burde kanskje feie for egen dør før de anklager Ukraina og sender klagesak til FN :blush:


#39

Hei.
Kommer mer tilbake til denne tråden, men interessant å se hva som skjer med redigeringsprosessen.

Det ser ut som at ip en fra Canada.Sjekker man ip en i linken , får man fram det.

Today, there is a large Slavic diaspora throughout North America, particularly in the United States and Canada as a result of immigration.
Kart
Wikipedia

Fasit på navnene : Legg merke til orginal navnene Karl og Gunnar. Karl blir til Kari når historieforfalskningen begynner, og Gunnar blir til Gudy og Hudy.
Se først på orginalnavnene : ( nederst på side 65 begynner navnene )

Du ser ip en i linken under, der man også kan sammenlikne teksten før og etter.
Hold øye med hva som skjer med navnene fra her : Gunnar og Karl og trykk og trykk videre “next edit” hvor man kan følge redigeringen :

Her er den korrekte teksten som jeg leste :
Revision as of 01:12, 4 September 2017
The treaty opens with a lengthy enumeration of the Rus’ envoys, whose names are exclusively Norse: Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith.

Her kan dere se det historiske hærverket begynner :
Karl blir til Kari .
Fast blir til Fost

The treaty opens with a lengthy enumeration of the Rus’ envoys, whose names are of mixed origin: Kari, Inegeld, Farlaf, Vermund, Ruslav, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Roar, Actevu, Truyan, Leithulf, Fost, and Stemid/Stemir

Her blir Gunnar til Gudy ( og siden Hudy )


#40

Gatekeeper mener å ha oppdaget det han kaller “historisk hærverk” i en wikipedia-artikkel om Nestor-krøniken. Gatekeeper viser til at han har lest Nestor-krøniken med kommentarer på engelsk. Her viser han til opplistninger av klart nordiske navn, I wikipedia-artikkelen har imidlertid noen satt inn andre navn.

Her må det påpekes at Gatekeeper har lest en bok med en engelsk oversettelse som han påstår “inneholder den korrekte teksten”. Originalen er imidlertid skrevet på kirkeslavisk. Og i dag eksisterer det bevarte håndskrevne kopier fra det 13. og 14. århundre - den mest kjente er Den laurentianske kodeks fra 1377 med tekst på kirkeslavisk.

For å finne ut hva som er korrekt, er det vel best å sjekke hva som står i kopien fra 1377. Det er det nærmeste man kommer originalen. Her kan vi se på eksempelet fra året 6420 (912):

“Карлы . Инегелдъ . Фарлоѳ . Веремоуд . Рүлавъ . Гоуды Роуал̑ дъ . Карнъ . Фрелавъ . Рүалъ 1 . Актевү . Трүанъ . Лидоул̑ Фостъ . Стемид .”

Dette kan transkriberes til: “Karly. Inegeld, Farlof (ѳ -th transkribert til f, ) Veremud, Rulav, Gudy, Ruald, Karn, Frelav, Rual, Aktevu, Truan, Lidul, Fost, Stemid.” Navnet Gudy er ikke klart leselig og er derfor en antakelse. Man kan ikke utelukke at noen av navnene er blitt korrumpert ved feilkopiering av russiske munker.

Personer med kjennskap til nordisk og russisk språkhistorie kan analysere seg fram til mulige nordiske navn som lå til grunn for de aktuelle navnene i Nestor-krøniken. Eksempelvis synes det temmelig klart at Olga og Oleg kommer fra de nordiske navnene Helga og Helgi. Noe mindre sikkert er det at Igor’ kommer fra Ingvar eller Yngvarr.

Navnene som finnes i den engelske teksten som Gatekeeper viser til, er altså ikke originale. Disse navnene er basert på mer eller mindre usikre antakelser om at navnene opprinnelig var nordiske og hvilke nordiske navn som lå til grunn.

Nestor-krøniken på kirkeslavisk: