Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skandinavene som grunnla Russland. Edit : Rus folket som grunnla Russland

Multikulturell omskrivning av historien tatt på fersken.

Djevelen er i detaljene… er det ikke så man sier ?

They said to themselves, “Let us seek a prince who may rule over us, and judge us according to the Law.” They accordingly went overseas to the Varangian Rus’. … The Chuds, the Slavs, the Krivichs and the Ves then said to the Rus’, “Our land is great and rich, but there is no order in it. Come to rule and reign over us”. They thus selected three brothers with their kinfolk, who took with them all the Rus’ and migrated.

— The Primary Chronicle

Invitasjonen
Se fra år 860 i den russiske krøniken her: s 59

Jeg har tidligere gravd endel i Norgeshistorien, og dessuten lest om Russlands vugge, Kievriket som skandinaviske vikinger, kalt Rus, grunnla , og la merke til disse avtalene som vikingene gjorde da de var leiesoldater i Istanbul ( Miklagard som også het Bysants ) .
“Kievian Rus,” blir de også kalt.

Den gangen jeg holdt på å se på det, la jeg merke til at navnene i kontraktene var skandinaviske.( Kievian Rus Treaty )
Dette er oppgitt i den russiske krøniken, “The Primary Chronicle.” som også oppgir mange Skandinaviske navn under året 945, s. 73

Så langt greit.

Så får jeg se i disse dager ,noen år etter at jeg besøkte de sidene, at de er omskrevet, og at de skriver noe helt annet enn jeg leste før, på samme wikipedia sidene :

(Opprinnelig er det snakk om 50 navn på de krigerne .)
Noen har plukket ut helt andre navn enn de jeg opprinnelig så der tidligere,og jeg er ganske sjokkert, og det kan godt være at de er blandt de 50, det er bare det at majoriteten av navnene av disse var fra skandinavia.

Nå står det :
The treaty opens with a lengthy enumeration of the Rus’ envoys, whose names are of mixed origin: Karla, Inegeld, Farlof, Veremud, Ruslav, Hudy, Ruald, Karn, Frelav, Ruar, Actev, Troyan, Lidul, Fost, Stemid/Stemir.

Så går jeg til en annen kilde, og der er de navnene som jeg før så på den wikipedia artikkelen.Jeg husker nemlig navnet Gunnar, som nå var vekk!

Her er navnene som jeg fant igjen, men måtte altså til den millitære kilden.

Rus’–Byzantine Treaty (907)

The text of the treaty, as preserved in the Kievan chronicle, opens with a list of signatories on the part of the Rus’. They are all Norse:

Karl, Farulf, Vermund, Hrollaf, and Steinvith.

907 Treaty Rus

The treaty opens with a lengthy enumeration of the Rus’ envoys, whose names are exclusively Norse : Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith. The articles 3 to 7 regulate criminal law and the life of their colony at Constantinople.
Rus’–Byzantine Treaty #911#

( Navnene kan sees her nederst på side 65, og fortsetter s.66 i The primary Chronicle . )
911 Treaty Rus

Rus Treaty 945
NB Den millitære kilden linker til en google bok, og det står på side 41
"The owerwhelming majority of 50 persons
bear scandinavian names again "

https://books.google.no/books?id=lU3HIGV5D5IC&pg=PA140&dq=druzhina&hl=no&ei=KW5OTtvRLYrxsgbq0_XtAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=snippet&q=overwhelming%20majority&f=false

Men denne artikkelen er fra en millitær side, men det var dette som tidligere stod i wikipedia artikkelen.

Her står riktignok under 945 Treaty noe om “overveiende skandinaviske navn,” bare at navnene i de opprinnelige tekstene på wikipedia var så mye mer tydelig utvalgte nordiske navn, ikke det der mix- utvalget.

“The text of the treaty, as preserved in the Primary Chronicle , contains a list of the Rus’ plenipotentiaries (no fewer than fifty are named). The overwhelming majority have Norse names.[] One part of the Rus’ envoys swear to their pagan gods, while another part invoke the name of the Christian God, indicating that a substantial portion of the Rus’ elite was Christianized.”

Her er altså kristningen i gang. Noen sverget ved de hedenske gudene Perun, og Veles, og noen identifiserte seg med den kristne Gud.

Viktig er også å merke seg at Kievian Rus- angrepene på Byzants, handlet om å sikre seg handelsavtaler, og det var igjennom dette kulturelle sammenstøtet med det kristne Byzants, at Rus fikk kristendommen.

Rus handlet med slaver , skinn og honning, og kjøpte vin og juveler blandt annet. Boka her er fra 2009, og forteller den historien som Gutesagaen såvidt nevner, nemlig at det var gjennom sin handelsvirksomhet at Vikingene fikk kristendommen. I denne boka fra 2009, fortelles det at de fikk litteratur gjennom det cyrilliske alfabetet. Det er også flere navn der.
https://books.google.no/books?id=JyN0hlKcfTcC&pg=PA51&redir_esc=y#v=onepage&q=cyrillic&f=false
https://books.google.no/books?id=JyN0hlKcfTcC&pg=PA51&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Altså : Konklusjonen er at wikipedia tildekker på en ganske utspekulert måte, ved å ta et utvalg av navnene som ikke virker fullt så nordiske, og skriver at det er “navn av blandet opprinnelse " , slik at hele poenget forsvinner, med at det var et folkeslag som var skandinaviske, det engelske ordet " Varangians” , er brukt, det var de som kom fra skandinavia som la grunnlaget for Russland. Disse kaltes “Rus.”
Derav navnet Russland.
Det står mer om hvordan folkegruppen " Rus" ble tilkalt , og hvis man ser i brosjyren “Kiev otherwhere,” side 13, ser man det gamle navnet på goternes by,Danparstadt, før den het Kiev.
Den het aller først Azagarium på latin.

Byen Arheimar lå ved Danparstadt

Árheimar Old Norse “river home” was a capital of the Goths, according to the Hervarar saga The saga only states that it was located on the near Danparstathir ,

Det var nemlig så mye strid at de ønsket hjelp av skandinavene, for å få dem til å regjere over seg, noe som tyder på at de hadde orden på dette med å styre. De demokratiske verdiene kommer jo fra Vikingene, og den ubrutte tradisjonen finnes på “The Isle of man.”

De ønsker visst ikke at man skal ha stolthet over ting som kan forbindes med folkeslaget man tilhører, og prøver å tildekke noe for den nye generasjonen som vokser opp, virker det som:

The treaty opens with a lengthy enumeration of the Rus’ envoys, whose names are of mixed origin Denne varianten fant jeg under 911 Treaty- teksten på Wikipedia nå .
Rus Treaty 911 Wikipedia kilde

Slik jeg ser det, tilpasses det til multikultur- agendaen, og det er jo en utspekulert metode dette skjer gjennom, så man må jammen følge med.Samtidig er det jo ganske avslørende. Jeg observerte også en annen gang,et annet sted at det skjulte seg alvorlige ting i tildekking med ord, det er derfor jeg er spesielt oppmerksom.

Her er et kart over Rus riket. Holmgard lå i nord, der det står Novgorod.
Holmgard

(Klikk 2 ganger for forstørrelse )

The modern nations of Belarus, Russia, and Ukraine all claim Kievan Rus’ as their cultural ancestors, with Belarus and Russia deriving their names from it.
Kievian Rus

10 Likes

Det er så lett å manipulere historien. Ofte vet du det ikke selv engang.

Det er jo ikke bare som turist en blir lurt, men i vår forståelse av Ibsens tekster. I hvertfall er det sånn for meg.

3 Likes

Jeg har ofte opplevd en skurring ved forestillingen om Ibsens oppvekst som armodslig og enkel. Dette kommer derfor ikke som noen stor overraskelse, mer som en bekreftelse som stilner denne skurringen. Alt ved hans språk og det intime forhold til borgerlig levesett som utgjør settingen i mange av hans dramaer, indikerer at det var akkurat som det nå viser seg at det var.

3 Likes

Jeg har jo hatt en mistanke helt fra jeg så Et dukkehjem, og ikke var i stand til å moblisere en tøddel av sympati for Lise Fjelstad.

3 Likes

Jeg er ingen ekspert, men det er da helt tydelig at “noen” har vært inne på wikipedia og redigert her. Det skjer jo hele tida, særlig da ømtålige politiske temaer, der det er kamp om sannheten.

Det har hele tiden vært en kamp om sannheten når det gjelder hvorvidt vikingene hadde noe med grunnleggingen av Kiev-rus å gjøre. Russerne, i stort, har alltid vært imot denne teorien, fordi «Russland ikke kan ha vært skapt av andre enn russere». Dette kan høres latterlig ut for oss, og særlig i dag da arkeologer og historikere samarbeider over grensene og er mer interessert i å tolke det de faktisk finner og det som faktisk har blitt nedtegnet i tidligere tider ( selv om akkurat det alltid bør tas med en klype salt, jvf. Snorre). Men et slik middelaldersk syn på greiene er i stor grad, ser det ut til, rådende i historiefaget i Russland.

Det gir meg ogaå en anledning til å si: Det vestlige samfunnet er hyklerisk og selvhevdende, har vært og er. MEN forskjellen på vesten og Russland er at vi har sterke uavhengige vitenskapelige institusjoner. I Russland (og sikkert andre land også, Kina?) har vitenskapen altfor ofte vært kontrollert. En gang jeg var i Kiev, på et marked der, et sånn som holder det gående på 100 fotballbaner fra morgen til kveld, kom jeg i snakk (via en ukrainer jeg hadde med meg som var tolk) med en fyr som sto i ei bu. Han solgte Lp’er og bøker. Etter noen fraser, sa jeg; Og du vet vel at det var vikingene som grunnla Kiev? Jo, det visste han. Svaret var smått oppsiktsvekkende, fordi denne lærdomen ikke er noe han har fra skolen, og de fleste ukrainere ser bare måpende på deg når du kommer inn på temaet. ( Akkurat dette har nok forandra seg veldig på de 10 åra som har gått siden da ; ukrainerne vært sultne på å dyrke fram de historiske fortellingene som Russland umdertrykker og fornekter; i motsentning til russerne har ukrainerne ikke noe i mot å «nedstamme» fra vikingene!) men åkkesom; denne fyren som solgte LPer og bøker, var egentlig arkeolig, og hadde vært tilknyttet universitetet i Leningrad. Og i Leningrad-miljøet var det de som var overbevist om «viking-teorien». Men de måtte bare ikke snakke for høyt om det…

Nå skal jeg rett og slett sitere fra Hallvor Tjønns bok « Russland blir til»:

Historikeren Omeljan Pritsak skriver i sitt store verk «The origin og Rus’» at det den 6. September i 1749, i St.Petersburg ble avholdt et møte i det keiserlige vitenskapsakademi, der Gerhard Friedrich Müller som var historiker ved hoffet i byen, skulle holde et foredrag. Tittelen på foredraget var: «Opphavet til russernes folk og navn”. Da Müller hentet fram de kjente kildene, deriblant Nestorkrønikeren, som understøttet teorien om at det var skandinaviske vikinger - og ikke slaviske folk - som grunnla den første russiske staten, brøt det ut rene opprørstilstander i salen. Astronomen Nikita Popov reiste seg og ropte: «Du, fordømte forfatter, du bringer skam over vår nasjon!» Müller måtte avbryte sitt foredrag, og saken ble forelagt Keiserinnen, datter av Peter den Store. Dommen var klar; Müller fikk ikke fortsette sitt forskningsarbeid om Russlands eldste historie, og alle hans papirer ble ødelagt. Siden har striden mellom de såkalte normanistene og anti-normanistene pågått kontunierlig, og det gjør den fortsatt.(min utheving).

Dette skriver Tjønn.

Dette var altså en disputt i det keiserlige St. Petersburg mindt på 1700- tallet. Og der står saken i dag, sånn i det store og hele. Det er en fantastisk verden vi lever i.

Så jeg ser det som høyst sannsynlig at de som har vært inne på wikipedia og rettet på historien er russere.

1 Like

OK. Meget spennende kommentar, som jeg leste med stor interesse.Takk.
Jeg har studert en god del av kunsten fra den tidlige epoken, og skulle gjerne vært på Hermitagemuseet i st Petersburg, og på Krim eller i Kiev, da jeg har spesiell interesse for den tidlige perioden. Jeg kom faktisk over noe spennede her om dagen, som forklarte at grunnleggelse av Kiev riket handlet sannsynligvis om å sikre den lukurative handelen som vikingene hadde på elvene, og at de også gikk til krig for å sikre seg handelsavtaler. Jeg leste her med stor interesse, også fordi vår tidlige historie er ukjent for mange. Gutesagaen forteller at vikingene handlet med kristne land, og at dette gjorde at de møtte kristendommen, men det står ikke så mye, men det står litt om at de dro til Hellas. Det finnes også greske runesteiner :
On these runestones the word Grikkland (“Greece”) appears in three inscriptions, the word Grikk(j)ar (“Greeks”) appears in 25 inscriptions, two stones refer to men as grikkfari (“traveller to Greece”) and one stone refers to Grikkhafnir (“Greek harbours”).

Fastän gutarna voro hedningar, seglade de likväl med köpmansvaror till alla länder, kristna och hedniska. Då sågo köpmännen kristna seder i kristna länder. Då läto somliga där döpa sig och förde till Gotland kristna präster.
http://www.heimskringla.no/wiki/Gutasagan
Thaut gutar hainir waru. thau silgdu thair mith caupmanna scap innan all land bathi cristin oc haithin. tha saghu caupmenn cristna sithi j cristnum landum tha litu sumir sic thar cristna Oc fyrthu til gutlanz prestj
http://www.heimskringla.no/wiki/Gotlands_gamle_krønike_(Gutasagaen)

Det som er interessant her, er nyanseringen av bildet man får om at alt handlet om innføring med tvang, som hos Olav den Hellige .Det som kommer fram i det siste jeg fant, var at det var angrepene vikingene, (Kievian Rus) gjorde mot Bysants, for å få handelavtaler, som førte til at Bysants sendte misjonærer inn blandt dem, men det som framkommer her, er faktisk at de fikk tilgang på litteratur i tillegg, fordi de fikk det cyrilliske alfabetet stod det. Dette var helt nytt for meg.Det er på mange måter spennede tider på den måten at ting gjøres tilgjengelig på nettet, og man får et mer nyansert bilde av historien.Anbefaler sterkt å lese de få kapitlene i linken, for det utfyller bildet på den måten at det handler om Bysants, der det også sikkert finnes spor etter Kievriket, og deres angrep. De som hadde vært leie soldater i Bysants dro også tilbake og utbredte kristendommen når de kom hjem

Rus and the Byzantine Empire :

"A companion to russian history " ( Kap. 4 ) George Majeska.
https://books.google.no/books?id=JyN0hlKcfTcC&pg=PA51&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Her er også en beskrivelse av herjingene :
https://books.google.no/books?id=7K2ywwGox6IC&pg=PA172&source=gbs_toc_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Her er også noe kildemateriale :

Biskop Hilarion, Kievian Rus biskops tale :

Tittelen er :
“Concerning: the Law given by Moses and the Grace and Truth which came by Jesus Christ. And: how the Law departed, and Grace and Truth filled all the earth, and Faith spread forth to all nations, even unto our nation of Rus’. And: an encomium to our kagan Vlodimer, by whom we were baptized. And: a prayer to God from all our land”

3 Likes

Gatekeeper og Erland: takk for mye interessant stoff. Ja - det finnes ulike versjoner av historien. Den jeg fikk fra en forsker i Poltava, var basert på mye bra kildemateriale, og den virket fornuftig for meg som interessert legmann. Her er hans forklaring (i korttekst) : de slaviske folkegruppene bodde i små stammesamfunn fram til flere stammehøvdinger satte seg sammen ved Dneprs bredde, og ble enige om å hente inn en konge som kunne styre landet (det som ble Kiev riket). De hentet inn Rurik med hans menn fra Jylland. Og han opprettet sin stab i Novgorod. Under hans etterfølger flyttet de hovedstaden til Kiev. Men det var først under Yaroslav I’s sønn Yaroslav Mudroga (den vise) at Kiev riket fikk sin reelle konstitusjon og lover. Han var en meget klok statsmann og var langt forut for sin tid. Han giftet seg med Ingegerd fra Sverige, som Olav den hellige hadde tenkt seg. Allikevel bodde Olav den hellige som gjest hos Yaroslav i Kiev før han reiste tilbake for sin kristegjerning. Yaroslav datter - Ellisiv - giftet seg senere med Harald Hardråde. Det er i det hele tatt mange relasjoner mellom Skandinavia og Kiev riket. Hovedgrunnene var enten midlertidig landflyktighet fra Skandinavia eller handel/krig med Bysants. Yaroslav designet en regional inndeling av Kievriket: hetmanater. Da Mongolene ledet av Batu Khan og senere Osmanerne (tyrkerne) invaderte Kiev-riket, beholdt de hetmanatene men benevnt som Khanater. Disse regionale styringsmekanismer var særdeles viktige for å holde riket samlet, og fungerte stort sett gjennom alle okkupasjoner av Kiev-riket - senere geografisk designet til dagens Ukrainske grenser samt Krim - var okkupert, også av tsar-Russland fra midten av 1700-tallet og fram til bolsjevikenes revolusjon. Og selv i dagens Ukrainske konstitusjon finnes spor av Yaroslav den vises lovgivning for landet og regionene. Men tilbake til historieskrivingen og forandringer: det er ofte enkelt å gå seg vill grunnet divergerende oppfatninger av detaljer. Men de store linjene er det tross alt enighet om: det var et utstrakt vennskap mellom Kivriket og Skandinavia, og det er mange beviser på at det har vært til gjensidig nytte. Det som imidlertid er mer viktig å få fram, er hvordan Kievriket (Kiev-Rus) utviklet seg. Slik man ser det i Ukraina, er Kiev-Rus forløperen til dagens Ukraina. Dagens Russland og opprettelsen av Moskva kom flere hundre år senere med utganspkt i Novgorod-riket i nordvestlige deler av dagens Russland. Og det var først under Peter den store at Russland begynte sin imperialisme etterfulgt av Katharina den store som fullførte imperiebyggingen med okkupasjon av Krim på 1780-tallet. Og det interessante er at begge disse var vestlig orientert, med nære bånd til og influert av vestlig tenking. Og når vi vet at Russlands store forfattere også var påvirket av vesten (f. eks. Pushkin, Shevchenko og Gorkij) så bygger det ikke spesielt opp om at Russland er bygd opp på Russisk kultur. Men hva betyr så dette for Russere? Putin uttalte nylig at Kiev var Russlands hovedstad. Hval egger han i det?

2 Likes

Det er jo litt pussig at de insisterer på å fortsette å kalles slaver. Personlig ville jeg ha grepet anledingen til å omfavne alternative betegnelser.

Ordet “slave” på norsk og engelsk kommer jo derfra. Kanske de har en slave-mentalitet der - underkastelse og en klippefast tro på en frelser. Kiev-rus ble jo til da de tilkalte vikinger, fordi de ikke kunne styre seg selv. Dette i følge nestor-krøniken, som riktignok ble nedskrevet et par hundreår senere. Det er omstridt selvfølgelig. Er det riktig, er det bare en fortelling? Men jeg skjønner ikke bæret av hvorfor de skulle skrevet det hvis det ikke var sant. Nestor-krøniken ble skrevet av slavere. Hvorfor skulle de ydmyke seg selv unødig ved å dikte opp en slik historie?? Vel, det er mulig dette er en slags slave-fetish, godt impregnert i munkene og de skriftlærde som skrev det for tusen år siden. De satt kanskje i klostret og hadde det hyggelig.

Men altså, det jeg skulle si, var at ordet «slave» kommer derfra. Det var en vanvittig slavehandel i Europa i middelalderen, særlig i før-kristen tid får vi tro, og Praha blomstret som et sentrum for denne handelen. Da vikingene etablerte seg i øst, var det handel som gjaldt. Særlig visstnok jakten på sølv, som var mangelvare i nord-Europa da. Men også slaver. Halvor Tjønn sier at dette var en viktig, og kanskje den viktigste, grunnen til vikingenes suksess i Gardarriket. Det var særlig blonde, unge jenter fra nord som var ettertraktet byttemiddel for sølvet og de andre skattene i Miklagard som de siklet etter. Denne handelen foregikk med araberne. Selv om Miklagard var dønn kristent, var det åpenbart helt fullt mulig å trikse. Mony talks, da som nå. Det skulle ikke forundre meg om vikingene knabbet med seg noen kvinnelige slavere på veg til Norge og Norden. For de blonde måtte jo erstattes. Tenker jeg da.

Det er imponerende at du holder på å forske på dette, og trekker dine slutninger av ting du finner på internet. Og vi har en felles interesse når det gjelder vikingenes verden i Gardarriket. Så jeg vil følge med på det du poster om dette. Sjøl er jeg så lat at jeg inntil nå bare har lest det som andre har forsket fram for meg, i bøker lånt på biblioteket. Jeg ser ikke bort fra at du kan få idéer som yrkes-historikere ikke har tenkt på. Spennende!

2 Likes

Tankevekkende innlegg. Her var det mye jeg har lyst til å kommentere, så det skal jeg gjøre senere.

1 Like

Det høres ut som en forklaring som en hver hersker gjerne forteller.

Apropos - nordmenn var utsatt for slavehandel selv, helt fram til nyere tid.

Miklagard ble store av å trikse. Det blir beskrevet i detalj i Zarlengas Lost Science of Money. Metoden er populær den dag i dag, og kalles carry trade. Max Keiser forklarer det godt i en reportasje fra island, like før krakket. Filmen, er fjernet fra nettet - Max vet å sko seg, men er tilgjengelig i lett-pirat-utgave.

1 Like

Jeg ser at det har vært stor aktivitet på den Wikipedia-artikkelen i den senere tiden. Fra det jeg oppfatter som slaviske aktivister. Kan du ikke redigere de slik den bør være?

1 Like

Jeg tror at Erland er uutholdelig lettvinn med historien her, både politisk og språklig. Slaviske språk, eller mer korrekt, slavonske språk er for det første mye eldre enn den delen av historien som dere snakker om her. Språket er et indo-europeisk språk i utgangspunktet, og de gamle slavonske språkene hadde sentrum i det som nå er Bulgaria, fra 300-tallet og framover. Slavonske språk i dag omfatter russisk, tsjekkisk, slovakisk, polsk, slovensk, bulgarsk, serbisk, kroatisk, makedonsk og kroatisk (pluss noen språk som nå bare regnes som dialekter.)
Slavonsk har i utgangspunktet ikke noe med “slave” å gjøre, enten det nå er norsk eller engelsk. Ordet betyr i opprinnelsen bare “ord”, på samme måte som f.eks. inuit betyr “folk”. Det finnes selvsagt en sammenheng likevel, og den finner vi i historien om et slag ved elven Lech, i 955, der germanerne (hva vi ville kalle “tyskerne”) tok til fange så mange fiender som ble ført i slaveri, at ordet “slavon” ble etablert i vestlige språk for disse slavene. Men slavonske folk utgjør i dag 300 millioner, og bare det å antyde - a n t y d e - at alle disse skulle være besatt av en slavementalitet burde diskvalifisere antyderen fra enhver fornuftig debatt om saken.
Skomaker, bli ved din lest.

1 Like

Jeg tror kanskje ikke du tok ironien her.

Jeg har bare sagt at det germanske ordet «slave» er utledet fra ordet som betegner folkegruppen slavere. Det kommer derfra. At det har en annen betydning i utgangspunktet er sikkert nok. Så jeg tror du har lest meg feil - eller jeg har vært utydelig.

1 Like

Din venn i Poltava er ganske oppdatert. Så langt jeg vet ihvertfall, er dette i store trekk det de fleste historikere er enige om.

Men dette var nytt for meg! Jeg visste ikke at hetmanat-systemet var så gammelt.

Kanskje imperialismen også var en idé de hentet fra vesten? Det var ihvertfall noe som «lå i tiden». Det er også nyttig å bli påminnet at Krim var en russisk okkupasjon i sin tid. Forskjellen på den russiske og den britiske og franske imperialismen, er at den russiske «bare» holdt på i nabolaget. Akkurat som om det er noe bedre? :wink:

Det er liksom en evigvarende greie, ser det ut som; Russernes forhold til vesten er virkelig komplisert. Og det er i litteraturen vi først og fremst kan forstå hvordan russerne tenker. En fantastisk skatt. Dostojevski burde bli skolepensum. I Norge, og overalt! Noen sier at «romanen er død», de har sagt det i flere tiår i vesten. Det er mildt sagt en barnslig påstand.

Putin er en gluping, så han har sikkert en tanke med det utsagnet :wink: Mitt inntrykk er at det ser ut at Putin og Russland er i ferd med å vinne denne informasjonskrigen. Og dermed krigen. Ukraina gjør dumme valg, for eksempel med språk-loven. Hva mener du om dette, Olaf?

2 Likes

Jeg er ikke skomaker. Jeg jobber i posten.

2 Likes

Gjerne for meg, jeg er ikke skomaker. Men det var jeg som brakte inn slavementaliteten.
Hørt om Piet Hein?

3 Likes

Posten minner meg om at verdens mest effektive drikkelek for å bli fort drita, er følgende (og den ble i sin tid utviklet og gjennomtestet av kompetente forskere, som f.eks min nevø og forskerkollegene hans i sine ten- og tidlige tjueår):

Man samles for å finne frem en gammel DVD-, evt. aller helst VHS-maskin for å se på hele Postmann Pat-serien, og hver gang Postmann Pat feilgirer postbilen må det shottes rundt bordet.

Postmann Pat-fan, bli ved din fest.

2 Likes

kumbel%20-%20aarmaal

Denne stemmer på en prikk, og det eneste formildende med konseptet er at man ikke forstår den ordentlig før man er i spurtfasen.

5 Likes