Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skandalen er EØS

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/skandalen-er-eos/

Fra Politikus. Det er politisk storm i Norge. Mediene er enige, og opposisjonspolitikerne er på regjeringsjakt. For noen er dømt til straff for å ha brutt vilkåret for å motta en trygdeytelse, men så viser det seg at EU har oppheva de norske lovene uten at NAV, politiet og domstolene har fått det med seg.…

3 Likes

PRESSEMELDING og en veiledning for å finne "verten"
“Det er politisk storm i Norge. Mediene er enige, og opposisjonspolitikerne er på regjeringsjakt.”

Det er et mangehodet uhyre som dukker opp i NAV-saken. Oljefondets grandiose vekst skyldes i hovedsak investeringer utenfor norges landegrenser. Det har ikke vært mulig å posisjonere oljefondet uten EØS-avtalen. Derfor krever EU i denne sammenheng sin fulle rett - at Norge må føye seg etter EØS-avtalen, sjøl om dette utrolig nok har gått systemet hus forbi. Man kunne nesten tro det ble oversett av grådighet…

I 2017 solgte Norge olje og gass til en “eksportverdi” av 426 mrd. NOK. Inntektene ble deretter reinvestert i aksjer og verdipapirer verden rundt. Uttaket fra oljefondet, benevnt som handlingsregelen var på ca. 225 mrd (4%). Dette var nødvendig for å dekke statsbudsjettets underbalanse av skatt og avgiftsinntekter her hjemme. Statens pensjonsfond utland fikk samme år en avkastning på hele 13,7 prosent - tilsvarende 1.028 milliarder kroner. Denne enorme profitten var og er avhengig av at oljefondets næringspolitikk (uten etikk), baserer seg på utbytting av arbeidskraft og produksjon i lavkostland.

Ikke unaturlig krever EU at samme politikk må gjøres gjeldende her hjemme i Norge. For de svake, skrale og arbeidsløse, mye på grunn av ovennevnte, blir det vel i rettferdighetens navn vel forunt at de får lov til å reise utenlands hvor avgiftstrykket på “livskvalitet” fortsatt er noen hakk lavere.

Det virker ikke som om politikere er i stand til å se baksiden av sin egen medalje. Støres fondsplasseringer i Egerton Capital som ble en hit under siste stortingsvalg, har vokst seg formidabelt - mye på bakgrunn av EØS-avtalen. At han representerer Arbeiderpartiet er i all beskjedenhet ikke mindre enn en grov vits. Hvor pengene kom fra ville han ikke vite, og ikke bryr han seg om det heller. Etter “slippet” av den noe umusikalske “hiten” flytta Støre fondsforvaltninga over til DnB og den Danske hvitvaskingsBanken - som om det skulle gjøre susen. Han var jo allerede blitt søkkrik.

Den eneste politikeren som ser ut til å kunne berge noe av stumpene til velferdsstaten Norge i den floka vi har vikla oss inn i, er Bjørnar Moxnes - forhåpentligvis akkompagnert av Audun Lysbakken. Arbeiderpartiet i sin nåværende form kan havarikommisjonen etter hvert forsøke å sette sammen.

4 Likes

Jeg tror ikke at man bare kan legge skylden på EØS i denne saken.

Flere av de som har oppholdt seg i utlandet har blitt veldig strengt straffet av det norske rettsvesen. De har mottatt penger fra NAV som de egentlig har rett på (ikke noe svindel her), men har altså gjort en feil ved oppholde seg for mye i utlandet. De har av denne grunn blitt straffet for grovt bedrageri og har blitt satt i fengsel kanskje i 8 måneder sammen med hardbarkete kriminelle og alle pengene må tilbakebetales med høy rente. Og veldig mange av disse trygdemottakerne har ikke tidligere vært straffedømt. Og mange av disse har havnet i en vanskelig situasjon pga arbeidsledighet og helseproblemer, og sliter. Og grunnen for å reise til utlandet kan være av helsemessige årsaker slik som varmere klima, men også fordi at de har foreldre og slektninger som feks er pensjonert og bor i Spania og som kanskje trenger hjelp av sine barn eller foreldre som ønsker å hjelpe sine barn som går på trygd. I dagens Europa har vi full reisefrihet innenfor hele EU/EØS-området og det er helt lovelig å feks kjøpe seg ferieleilighet i Spania og flytte hit i lengre perioder ad gangen eller som pensjonist (men så gjelder altså ikke denne reisefrihet for alle norske borgere som mottar visse penger fra NAV selv om alle partier støtter denne reisefrihet). Man kan ikke behandle de svakeste i samfunnet på denne måten.

Godt mulig at dagens blåblå partier ønsker å demontere velferdsstaten. Men flere av partiene på Stortinget ønsker å redusere trygde eksport. Nå er det slik at en norsk krone i veldig mange år har hatt mye større kjøpekraft i andre land enn i Norge. Tidligere var det feks slik at en inntekt på 400.000 norske kroner hadde en kjøpekraft i Polen som tilsvarte hele en million norske kroner!!! (hvis man feks tar utgangspunkt i slikt som BigMac indeksen og i andre indekser). Hvis det er dette som er problemet, så må løsningen være at man reduserer dagsatsene for utbetalinger fra NAV for de som oppholder seg i andre land enn i Norge istedenfor at det skal bli forbudt for alle NAV-mottakere (på visse ytelser) å oppholde seg i andre land.

2 Likes

Og investeringer i de største og verste våpenprodusentene, tross fondets etiske sikringssystem. Jeg går ut fra at du så hvordan Slyngel Ormeyngelstad med et sjarmerende smil vred seg som … vel, en orm unna å svare på slike detaljer på NRK TV i går, da han var der for å skryte av de ti tusen milliardene etter eksakt femti år, og melde at han går av med flagget til topps. På de to spørsmålene han fikk, i svært diplomatiske vendinger, om uetiske investeringer, svarte han bare rett og slett på noe helt annet.

Og kom selvfølgelig greit unna med det. Ti tusen milliarder kroner er nå engang ti tusen milliarder kroner, og selv om de knapt vil komme fremtidige generasjoner nordmenn til gode, er det selvfølgelig et fint nok luftslott til at slyngelen må få slippe å svare for seg. Makan.

3 Likes

Jeg synes fortsatt dette er veldig dårlig sak å angripe EØS på. Men så vet jeg litt om å krype for NAV og enda mer om rettsvesenet. Og jeg har alltid vært motstander av EØS, og medlem i Nei til EU, helt fram til jeg ikke kunne forsørge meg selv lenger og sto i fare for å miste det lille jeg hadde.

For meg understreker denne saken bare behovet for å skrote hele NAV-systemet- ved å innføre full borgerlønn. Det går fint an å ha et bankvesen ved siden av, men vi må slutte å bruke de til å styre den økonomiske politikken.

Det er hele poenget. Oljepengene ville ellers kunne skape inflasjon og det er jo så falig. Alternativet var å la mer av oljen ligge der den ligger, lenger…men da kunne vi risikere at den mistet sin verdi (da var vel prisen 20 dollar fatet).

1 Like

Hvorfor ikke? Jeg forstår at du ikke akkurat mener dette som et kompliment, men EU-tilhengere vil kunne være interessert i å bruke dette som et argument, og da er jeg nysgjerrig på om det er hold i påstanden. Har t.d. amerikanske investeringsbanker/fond problemer med å investere i Europa?

Hovedargumentet for EU-samarbeid er at Norge vil bli isolert og at norsk næringsliv ikke vil være i stand til å eksportere sine varer, men det som skjer om vi vraker EØS-avtalen er bare at vi faller tilbake på andre internasjonale avtaler som også sikrer norsk eksport.

Det ville vært lekende lett å innføre en borgerlønn på feks. 120.000 kroner som en minste overføring fra staten. 5M nordmenn x 120.000 kr er 600 mrd. kroner, men siden halvparten av befolkningen allerede mottar omtrentlig 120.000 kr eller mer, så kan man allerede halvere denne summen. Og siden vi i dagens system har inntektsskatt, så ville de som allerede har en stor privat inntekt skatte en betydelig andel av borgerlønna. Med andre ord ville det å innføre borgerlønn “til alle” bare innebære en statlig ekstrautgift på nærmere 200 mrd. kroner. (Til sammenligning vil innkjøpene av 56 F-35 kampfly og utviding av flyplasser koste oppunder 100 mrd. kroner, dog ikke per år.)

Borgerlønn vil kunne erstatte stipendordninger, barnetrygd, sosial stønad, arbeidsavklaringspenger; den ville umiddelbart gi inntekt til de 150.000 mennesker uten noen form for inntekt (som sannsynligvis vil redusere kriminalitet i samfunnet), og ingen vil lenger leve med økonomisk usikkerhet i vissheten om at man i verste fall har sin borgerlønn å rutte med.

3 Likes

I regnestykke ditt kan du jo pludre litt med hvor mange bullshitjobber - bl.a NAV, som vil forsvinne når borgerlønna innføres - og hvor mange hull den vil fylle når flere deltidsansatte i servicenæringa får solgt ei vaffel eller to til. Det som mangler i denne skandalen er kanskje at EU krever kompensasjon for manglende resirkulering av profitten vi fisker ut av lommene til andre lands forbrukere?

I en omstillingsfase blir vi nødt til å bruke borgerlønn, før en ny “økonomi” ser dagens lys. Nå har finansnæringa (banxsters) blitt subsidiert og skjermet over lengre tid (QE), og klasseskillet har økt monumentalt. Den subsidierte vindkraftindustrien er blitt reneste klondyke og et muppetshow av dimensjoner. Der finner du akkurat de samme aktørene som eier finansindustrien.

Toget gikk dessverre i 1994 da oljefondet skulle bli investor. EØS måtte komme først, og det skjedde før noen fikk sagt et kvekk. Kontrakter som inngås har ofte en varighet fra 12-25 år, og de er det mange av blant våre 10.000 selskaper. Skal Norges Bank kjøpe seg ut av dette, må landet først bli selvforsynt, og deretter sette seg på krona. Men vi må først sørge for å ha solgt ut hele valutabeholdningen før Wallstreet får nyss i det. Norge skulle aldri ha inngått EØS-avtalen. Til det var vi for verdifull.

3 Likes

Jammen svar på spørsmålet om du eier en forklaring - hvorfor mener du oljefondet trenger EØS-avtalen? Kontrakter med varighet på 12-25 år?? Brorparten av oljefondet er aksjer i børsnoterte selskaper, hvor vi overalt er minsteaksjonærer pga. begrensningen om 10% eierskap i hvert selskap. Her feks. våre 10 største aksjeposter:

image

Jeg ser problemet med å selge seg helt ut av oljefondet, men dette er også lite hensiktsmessig. Og derfor ser jeg ikke problemet med det mer realistiske scenarioet hvor vi selger noen få prosenter av oljefondet, og kjøper gull, sølv, norsk våpenindustri, rettigheter til norske naturressurser, eller annet moro.

4 Likes

Det vil ta noe tid å forklare EØS-avtalens relevans mht oljefondets posisjon og akselererende verdi. Men jeg kan bidra med litt briefing rundt oljefondets makroøkonomi og posisjonering, slik at du sjøl ser konturene av de utallige markstaur du vil snuble over på vegen ut av EØS.

Fra Bloomberg: Norway’s clout in financial markets far outweighs its economy, which is about a 10th the size of Germany’s. The central bank’s $1 trillion investment fund plows the Nordic nation’s oil income into public securities and has become the biggest of its kind, owning about 1.4 percent of global stocks (!)

Hvis vi tar for oss f.eks. Apple Inc. er dagens aksjeverdi til oljefondet på 108,65 mrd. - i følge Marketscreener som oppdateres 24/7. Vi er dermed tiende største aksjonær på lista, notert med 1,05% eierskap. Norges Bank sine sider er meget sparesommelige med oppdateringer. De kommer bare èn gang i året.

Øverst troner som vanlig Vanguard med 7,27% eierskap. Selskapet “The Vanguard Group Investment Co Inc.” er en paraply og et styringsselskap som forvalter utallige fond, som igjen eies av kapitalinnskyterne. Paraplyens hensikt er å dekke over innskyterne, slik at ingen får vite hvem som er de egentlig eierne av Vanguard`s utallige børsnoterte selskaper, slik som f.eks Apple Inc.
Uhilda eksperter mener dessuten at Vanguards eierstruktur med dette unngår interessekonflikter som ville vært synlig i vanlige børsnoterte selskaper. Min påstand er at dette er et kartell uten ansikt som befinner seg langt utenfor matta. Hvor mye oljefondet har putta under madrassa til Vanguard må du spørre Slygstad om. Ikke forvent noe troverdig svar, selv om du etter min mening har krav på dette.

Nummer to på aksjonærlista er Warren Buffets “Berkshire Hathaway, Inc.” med 5,52% eierskap. Også her ligger dette under “investment management”. Selve Berkshire Hataway Inc. er delt inn i to aksjonærgrupper. Buffet eier 36% av selskapet (shares 1), og under finner du en rekke private paraplyer som f.eks Fidelity management, Capital Research & management, Allianz Global Investors, Prudential m.fl. Største aksjonær av Shares 2 er igjen vanguard med 9,91%. Oljefondet er på niendeplass med 0,76%, eller ca 36 mrd. NOK inkludert rentepapirer. I tillegg kommer BlackRock med 5,54% og State Street management med 3,74%. De to sistnevnte eier også oljefondet.

Nummer 3,4,5 og 6 på lista til Apple har jeg allerede nevnt. Det er de samme som i Berkshire Hataway: State Street Funds Management, Inc. 4.14%, BlackRock 2.41%, Capital Research & Management Co. 2.09%, Fidelity Management & Research Co. 2.01%.
Kort fortalt så opererer oljefondet gjennom lag på lag i samme selskap i over 9.000 selskaper. I snitt eier vi altså 1,4% av verdens børsnoterte selskaper med en befolkning på 5,4 mill.

For å få lov til å være med på denne karusellen, må vi være underlagt EU og EØS sitt mantra “Felles regler – like konkurransevilkår”. Da må du dessverre også være medlem. Spesifikt kan vi i denne sammenheng nevne “handel med varer, investeringer (finansregler), bank- og forsikring”, som automatisk implementeres i det norske regelverket, noe NAV ikke har skjønt. Skal du reformere vårt økonomiske fundament ved å melde oss ut, får du litt av en jobb å gjøre. Det er nesten bedre å håpe på en kollaps.

2 Likes

Finfin briefing fra JAP og fin etterspørsel fra thorrmothr der, altså. Tråden burde leses av alle.

2 Likes

Hvor fant du den oversikten over fondets største eierandeler ?

2 Likes

https://www.nbim.no/en/publications/reports/
kvartalsrapporter. Kun ti største som står der. Bruk heller marketscreenerdottcom
De er oppdatert dd både på aksjeverdi, antall aksjer og du kan pløye igjennom alle aksjonærene som er representert i selskapet, lag på lag på lag zzzz :wink:

2 Likes

Det høres ut som saken dreier seg om klassejustis:

Det høres ut som det politiske miljøet er korrupt, ny riksadvokat må erklære seg inhabil i NAV-saken:

2 Likes

Her kommer det… (VG kl. 12.13)
ESA TROR NAV-FEILEN GJELDER FRA 1994

ESA undersøker å feilen norske NAV har gjort, hvor man feiltolket EØS-trygdereglene. Det sier ESA-president Bente Angell-Hansen til Dagbladet.

– Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier hun.

– Dette er en ekstraordinær situasjon som ESA tar veldig alvorlig. Vi vil be om mer informasjon fra Norge om dette, skriver Gunnar Hörður Garðarsson, kommunikasjonsrådgiver i ESA til VG."

2 Likes

25-årsjubileum for elendigheten også, ja. Flott. I kølsvarte, det høres ut som om dette kan bli relativt dyrt for den norske stat. Men ja, helt logisk at det har vært sånn siden 1994. At man først skulle ha tolket jusen EU-riktig i noen år før NAV så gikk på trynet og endret tolkning og praksis er selvfølgelig ikke tilfelle. Også Norge da, som pleide å utmerke seg som EU-mester i hurtigimplementering, tross at vi bare har “VIP-medlemskap”, som jeg pleier å kalle det. Makan. Femogtjue år, du. Dette blir fint.

4 Likes

Jeg hadde bange anelser om at ESA/EU kommer til å kreve kompensasjon fra Norge for å lefle med lovverket for eget forgodtbefinnende. Dette er penger tapt for andre EØS-land som forer oljefondet etter noter (!) Og kjenner jeg EU rett blir nok dette enda ett pressmiddel (og et sørgelig bevis), for selv å utøve jurisdiksjon i det som en gang var et forjettet land. Dette kan i verste fall bli den dyreste skandalen i nordisk historie. Hvilke “strafferettslige” konsekvenser dette vil medføre kan man jo tenke seg til…

2 Likes

Siden vi bytter olja vår mot dollar, og ikkje nokka meir, så skulle det holder med å henge rund BIS og WTO og slikt. At de brukte det som argument for å bli med i EU/EØS tviler jeg ikke på. De er da ikke så nøye på sannheten, bare vi gjør som de vil.
Når det er sagt, så er det helt åpenbart at oljefondet er satt opp, slik at vi ikke skal skjønne at oljepumpinga vår, har vært et viktig ledd i USAs utenrikspolitikk. Lave oljepriser holder Russland i sjakk.
På den annen side, så kan det virke som om land utenfor EU har problemer med å beholde sine nasjonale fond -de blir rett og slett stjålet. Men det kan ha like mye med Goldman Sachs å gjøre.

Og VIP’erne får også sitt. Det er oss “deplorables” som har fått merke at når Norge vil, så går de fredig tvert i mot EØS: I motsening til for eksempel arbeidsretts-spørsmål.

2 Likes

Det ser ut som norske myndigheter har drevet med et dobbeltspill i denne sak helt fra 2013 da norske myndigheter ble irettesatt av EFTA-domstolen. (Man skal heller ikke se bort fra at slikt dobbeltspill kan ha foregått helt siden 1994, dvs i 25 år). EFTA ved ESA har nå åpnet sak mot Norge.

4 Likes

Hah, narrespørsmål. Nice try.

(De formelt ansvarlige straffes såklart ikke. Makan. De legger seg flate, tar ansvar – OG bløtkake – og blir på post.)

4 Likes