Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skal vi la EU bestemme over norsk fossekraft?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/skal-vi-la-eu-bestemme-over-norsk-fossekraft/

Av Øyvind Andresen. «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk», skrev EU-kommisjonen i sin melding om energiunionen i 2015. (side 7). Det norske folket har i to folkeavstemninger avvist medlemskap i EU. Likevel behandler EU Norge som et lydrike slik landet var underlagt Danmark fra 1537 til 1814. Dette er mulig…

1 Like

Dessverre er det for få som får med seg dette, NRK og dagsavisene slår ikke dette stort opp, med unntak av ABC nyheter. Med en regjering med partier som vil inn i EU med fullt medlemskap, og et AP som også at Norge skal bli EU medlem, har EU sine folk på begge sider av bordet når en ACER avtale skrives under.

Jeg registrerer at AP sier:

Dette er ikke en avvisning av en tilslutning til EUs energiunion, det er ikke nok til å si at vi kan være sikker på at AP vil stemme imot. For AP stemte feks for at finanstilsynet ble lagt under Brussel.

Vi ser det gang på gang, NRK og MSM presenter et nyhetsbilde med det den globale finanskapitalen vil vi skal vite, at suverenitet og råderett over egne ressurser gis bort, skal folket ikke få vite før det er for sent.

3 Likes