Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Skal vi alle køyra elektrisk må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/skal-vi-alle-koyra-elektrisk-ma-batteriproduksjonen-i-verda-auka-500-gonger/

EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger. Dette skriver Jon Hustad i Dag og Tid. Hustad tar for seg konsekvensene av EUs Green New Deal og viser at den…

4 Likes

Ikke bare blir kobolten utvunnet under forferdelige forhold, barnearbeid er utbredt. Arbeiderne er grovt underbetalt, og er arbeidende utfattige uten sosiale rettigheter eller sikkerhetsnett. Levealderen blir dermed av de laveste i verden.

Hadde det vært riktig, skulle det ha blitt beregnet hvor mange mennesker som dør for hvert kilo kobolt som blir utvunnet, og elbilene skulle hatt merking som viste dette.

Landarealene som metallene for elbilbatterier blir utvunnet på, blir ofte ødelagt for alltid for flora og fauna på grunn av giftige kjemikalier som brukes under fremstillingen som også forgifter grunnvann.

De lavere utslippene per kilometer fra elbiler kan aldri veie opp for de ødeleggelsene av landareal, flora, fauna i den tredje verden og de menneskelige kostnadene Kongos befolkning betaler for at folk skal ha en politisk korrekt elbil i den første verden.

5 Likes

Folk som diskuterer dette scenarioet glemmer å ta hensyn til folket sin lommebok, veldig mange mennesker har ikke råd til å bytte til elektriske kjøretøy.

3 Likes

Selv om jeg hadde penger til det har jeg ikke samvittighet til det. Til deg vet jeg for mye om hvor ressursene til elektriske kjøretøy kommer fra og hvordan de blir utvunnet, slik også Northern Light henviser til.
edit
skulle stå til det vet jeg for mye om …

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.