Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skal produksjonen på den norske sokkelen virkelig bli utslippsfri i 2050?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/skal-produksjonen-pa-den-norske-sokkelen-virkelig-bli-utslippsfri-i-2050/

Av Odd Handegård. På mandag 6. januar 2020 kom den sensasjonelle meldingen om at virksomheten ved Equinor/Statoil skal redusere klimagassutslippene med 40 % ( = 5 mill. tonn) i 2030, og til nesten null i 2050 (13 mill. tonn). Dette skal koste 50 milliarder og skal gjøres via elektrifisering av anleggene helt nord til Barentshavet.…

4 Likes

Når man skal bruke 50.000 millioner kr på å løse et problem som ikke eksisterer, da dreier saken seg om at 50.000 millioner kr skal gå til noen norske entreprenører

For de som ikke vet hva 50.000 millioner er, det er nok for gyldne pensjoner til alle stortingsrepresentantene fra Jesus fødsel til idag.

-Er de noen som stemmer mot at vi etterbetales for pensjon siden 0 BC ?
-Ok, da regner jeg det som enstemmig vedtatt

F-35 var 50.000 mill til amerikansk flyindustri som et forskudd på 200.000 mill tilsammen. 150.000 mill følger obligatorisk når man først har 50 F-35 som skal vedlikeholdes.

1 Like

Veldig mye av kostnadene forbundet med elektrifisering av sokkelen vil bli betalt av andre enn av oljeselskapene selv. Elektrifiseringen kan vise seg å være gunstig for oljeselskapenes økonomi og deres konkurranseevne, og dette kan selvfølgelig trygge norske arbeidsplasser i oljebransjen og i tilgrensende bransjer. Elektrifiseringen fremstår som å være et miljøprosjekt og kan således støttes av EU innefor EØS-avtalen, mens det hele egentlig bare er en form for grønnvasking.

Man må huske på at det etter hvert vil skje trykkfall i eldre olje og gass felt. Dette er helt naturlig. Når dette inntreffer må det settes inn mer pumping og kunstig trykkstøtte i disse felt for å opprettholde utvinningstakten.

Troll A feltet har feks fått fordoblet sitt strømforbruk av denne grunn og har nå økt sitt strømforbruk med noe som tilsvarer halve Bergens strømforbruk (etter at den nye Hardanger linjen ble bygget og som kan frakte strøm fram til Troll feltet). Tilsvarende gjelder også for Ormen Lange som er et subsea felt som må få all strøm fra land.

Det kan være vanskelig å bygge ut gamle plattformer med flere gassturbiner eller økt turbinkapasitet pga vekt og plass problemer på plattformene. Da må økt strøm isteden hentes fra land. Og til slutt må alle gamle felt øke sitt strømforbruk ved stadig å hente mer strøm fra land. Og det er kanskje nettopp dette som er selve innholdet i Equinors plan om gradvis å elektrifisere alle felt på sokkelen (som altså vil skje i takt med stadig økende behov for stadig mer strøm fra land brukt til økt pumping og kunstig trykkstøtte, og plassen på plattformene må i stadig større grad brukes til strøm-omformere og til pumper/kompressorer fremfor til gassturbiner). Equinor sier at elektrifisering øker feltenes levetid (og trolig har de rett i dette).

Byggingen av Hardangerlinjen førte i sin tid til en stor konflikt hvor det ble sagt at kraftlinjen ble bygget for å sikre strømforsyningen til Bergen. Bransjen tåler ikke stadig nye slike konflikter som denne med Hardangerlinjen, da er er det bedre å si at man isteden skal redde klima fremfor å snakke om at Equinor og andre oljeselskaper trenger stadig mer strøm fra land for å opprettholde utvinningstakten når trykkfall inntreffer og tiltar. En ganske avansert form for grønnvasking må man kunne si.

2 Likes

Siden hovedbegrunnelsen for elektrifisering av plattformene er å senke CO2-utslippene burde man som et minimum kunne kreve at det legges fram tall for dette for å se hvor stor effekten er. 50 milliarder kr. er veldig mye penger, og da blir spørsmålet om disse pengene kunne vært brukt på en bedre måte til andre tiltak, f.eks energieffektivisering på andre måter ellers i samfunnet. Hva blir kostnaden årlig per tonn CO2 spart f.eks? Jeg har ikke sett noen tall på dette og vet ikke om de finnes.

Siden skattefradraget er så stort (77%) for investeringene oljeselskapene må ta på seg kan vi ikke ta for gitt at de bruker pengene på en fornuftig måte sett ift. alternativer, særlig med tanke på at “grønnvasking” av prosjekter framstår som god reklame i disse tider. Når tiltak blir tilnærmet “gratis” ved at andre betaler (i hovedsak skattebetalerne gjennom redusert skatt og strømkundene gjennom dyrere strøm og nettleie) brukes penger ofte på en dårlig måte. Hva med alternativ bruk av 10-12 TWh årlig, som f.eks i smelteverk drevet med strøm som kan redusere CO2-utslippene andre steder i verden? Eller til datasentre hvor vi vet behovet bare vil vokse?

Jeg tror ikke man skal avvise at enhver elektrifisering av plattformer er tullete riktignok. Rene gassturbiner er lite effektive sammenlignet med kombikraftverk og fjernvarmeverk på land, hvis dette ikke var et faktum ville tiltaket framstå som det reneste tullskap. Å elektrifisere nye plattformer med lang produksjonshorisont som ikke ligger altfor langt fra land kan sikkert ha noe for seg. Men hele sokkelen nærmest med rubbel og bit høres veldig luftig og lite fornuftig ut rent intuitivt.

2 Likes

Jan Herdal har prøvd å regne på hva klima-effekten av de planlagte tiltakene til Equinor vil bli.

“For 50 milliarder kroner reduserer Equinor den globale oppvarmingen med ca. 0,00004 grader. Halleluja!”.
http://oljekrisa.no/Equinor%20jan%202020.htm

2 Likes

50.000 millioner til norske entreprenører i kraftbransjen er gull verd for kraftbransjen. Nå får de råd til å engasjere 10.000 troll for a promotere “behovet for å redusere klimagasser”.
Det er slik man tjener penger.
Dersom man kan skape en ny sykdom -> millliarder i mere salg
Promotere “klimakatastrofe” -> promotere global skatt

1 Like

Det finnes da allerede fakta på at økt C02 ikke nødvendigvis fører til økt temperatur, men at det er gjerne omvendt. Når det er varmere på jorda pga sola ikke er konstant, påvirker det all liv og røre her på jorda og C02 produksjonen fra hovedsaklig havet øker betraktelig. Det er jo bare propaganda alt annet. Istedenfor å kreve at de legger fram et regnskap som de bare kan forfalske likevel, hvorfor ikke be de dra lengre ut på landet med denne tynne c02 historien sin?

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/solact.html

Alike, jeg tenkte på regnskap over hvor mye CO2-utslippene blir redusert med elektrifisering fra land sammenlignet med om man produserte strøm med gassturbiner på plattformene. Artikkelen til Herdal på oljekrisa.no som SHO lenker til gir et svar fram til 2030 i hvert fall. 5 millioner tonn CO2 innen 2030 sier han. Jeg går ut fra at han da mener årlige reduksjoner.

KjetilTangen, ja jeg forsto det men jeg synes ikke man skal kaste bort energi på noe som ikke kan bevises i første omgang. Man gir inn for deres hersketeknikk om at noe er uunngåelig og må gjøres, altså de får styre debatten. Debatten skal ikke dreie seg om noe som ikke er fakta, man må finne ut om dette stemmer først før man gjør endringer på økonomi, industri og politikk.

1 Like

Innen 2050 må vi ha erstattet den fossile kraften med alternativ utslippsfri kraft. Helst lenge før det. Vi må ganske enkelt gjøre det fordi alt annet blir for dyrt. Kraft fra kull-, olje- og gasskraftverk er allerede utkonkurrert av solkraft. Dette har verden allerede funnet ut, og en enorm omlegging pågår. Norske politikere må snart løfte blikket og skjønne hva som er iferd med å skje. De må tørke oljefilmen av sine politiske briller.

Sol er billigst og konkurrerer ut både kull-, olje- og gassdrevne kraftverk

Det skjer en enorm utbygging av solkraft i verden, mens i Norge satser man på hva som gir dyrest strøm, samt på hva som gir størst ødeleggelser i natur og fauna. Hvorfor skal nordmenn være molboer?

Det er på høy tid at norske myndigheter får tørket oljefilmen bort fra sine politiske briller og setter seg inn i hva som skjer i energi verdenen.

Når selv oljesjeiker i Saudi-Arabia, Emiratene og Qatar satser på sol. Da bør selv olje avhengige norske politikere løfte blikket og følge med på hva som skjer.

Nær gratis strøm kan oppnås

Norske hus og hjem, samt enhver byggningsmasse bør snarest utnyttes til produksjon av kraft fra sol. Det kan gi nesten gratis strøm til den norske befolkning, og tilsvarende til norske bedrifter og virksomheter. Det er helt unødvendig å ødelegge norsk natur og fauna med monstermaster som dreper og forurenser.

Prisene på strøm fra sol raser fortsatt nedover. Det er estimert 70 prosent lavere priser frem mot 2050. Dette kan ikke fossil kraft, eller vindkraft konkurrere med. Selv vannkraften klarer nå knapt å konkurrere med prisene fra solkraft.

Solfarmer er egnet for det norske kulturlandskapet

Solfarmer er et ypperlig alternativ for å skape inntekt og arbeidsplasser i det norske kulturlandskapet. Da tenker jeg på den delen som ikke anvendes til dyrking, men til beite for kyr og sauer. Rødt kjøtt behøver vi å redusere på, slik at beiteland som brukes til det kan langt bedre utnyttes til solkraft produksjon.

Når det gjelder sau og geit, antar jeg det er synergieffekter ved å kombinere med solfarmer. Også solfarmer behøver at kulturlandskapet holdes fritt for busker og kratt.

Norge må snarest fri seg fra oljeavhengigheten

I Norge er vi på overtid når det gjelder å bli fri fra avhengigheten til oljeindustrien. Det finnes en ny og bedre industri som behøver de store statlige subsidier som olje- og vindkraft industrien røver til seg. Det blir svært dyrt for nordmenn å havne på etterskudd i denne utviklingen.

Det er vanvittig hvor mange milliarder av statlige subsidier Equinor og NVE for tiden forsøker å lede til ekstremt kostbare prosjekter som ikke vil gjøre annet enn å øke strømprisene for alle norske borgere, samt for alle norske bedrifter og alle private og offentlige tjenester. Det er rein og skjær idioti som er iferd med å skje. Vi må elektrifisere landet med grønn energi først, og ikke bruke så mye penger på en industri som ikke lenger er konkurransedyktig i energi markedet.

Gunstig for distriktene og de mange lokalsamfunn

Det særs gunstige med solkraft industrien er at den egner seg til distribuert produksjon i de mange norske lokalsamfunn og distrikter. Det blir svært mange varige distriktsarbeidsplasser ut av en slik industri.

Kortreist strøm er best og billigst

Strøm bør produseres nært der den skal brukes. Da spares store tap av energi produsert ved lange overføringer i strømnettet. Det dummeste vi gjør er å sende strøm til kontinentet og til Storbritannia. Ca. 20 prosent av produsert energi må regnes med å gå tapt på veien dit. Det resulterer i dyr strøm, og i tillegg til at vi må produsere langt mer enn vi egentlig behøver å produsere.

Samfunnsøkonomisk tankegods er mangelvare

Vi må få slutt på at overbetalte direktører i Equinor, NVE og hos energi-monopolistene får bruke nordmenns skattepenger slik det passer dem. Vi må stille krav til at nordmenns skattekroner brukes samfunnsøkonomisk, og ikke slik et privat-kapitalistisk direktør velde mener det skal gjøres for å fylle deres lommer.

https://www.tu.no/artikler/ny-rekord-produserer-solstrom-til-19-ore-kwh/462080

1 Like

Kilden er jo et makkverk.
Jeg forstår det slik at el-biler subsidieres borti granskauen idag. Det negerer påstanden at el-biler er billigst. Hvis el-biler er billigst trengte man ikke subsidiere el-biler.

Tesla som bil
-Man kan kjøre 3 timer (sommer USA). Så trenger man lading (45 minutter)

I Norge vinterstid blir det kanskje 1 1/2 time og så 45 minutter lading

Problemet med elbiler er i første omgang mangelen på batterimineraler i verden. Dette mangler allerede, og hvis Kina får like høy prosent som Norge med elbilpark så blir det i såfall veldig kort rekkevidde på elbiler! :joy:

Og du har rett, elbiler er dyrere enn andre for øyeblikket. Men andre biler har girkasser og flere mekaniske deler enn elbiler. Mens elbiler har mer elektronikk en gjennomsnittlig vanlig bil, så de bruker opp enda mer silisium og andre mineraler som begynner å bli mangelvare. Hvis industrien blir vant med elbil-produksjon så går kanskje produksjonskostnader ned, men det veit jeg for lite om.

Men gratis strøm og statlig subsidiering av solcellelys-fangere er noe jeg har lyst til å se nærmere på.

1 Like

Idag er skatt på bensin på 75%
(først betaler man inntektsskatt, så skal det man har betalt skatt på skattlegges osv).
For å kompensere skatt på bensin må skattenivået på strøm til elbiler opp på 1267% … eller noe sånt … eller vil helsevesenet få for lite penger.
Null bompenger for el-biler blir historie når bensinbiler blir historie. Kommunen skal ha inntekter. Tilslutt blir det akkurat samme kostnader for el-bil. Hva det koster å ha bil blir den kostnaden velgerne tolererer før de heller stemmer på “bilpartiet”

1 Like

Det har nå kommet fram mer informasjon om Equinors planer for Statfjord-feltet.
Det følgende er kanskje litt overraskende (bla ingen elektrifisering):

Statfjord A skulle egentlig stenges ned i 2022, men nå har dette blitt endret.
Plattformen skal leve videre til 2027 og resten av feltet skal få forlenget levetid frem mot 2040. Etter en stor kartlegging av undergrunnen og reservoarene mener man nå at man kan bore 100 nye brønner og holde produksjonen oppe på dagens nivå – i hvert fall til 2025. (Det skal altså bores 100 nye borrehull i tillegg til dagens 480 borrehull).

I den planen ligger det et mål om å bore flere brønner, nye milliardinvesteringer og utslippskutt på 40 prosent innen 2030.

Utslippskuttene skal skje uten elektrifisering. Likevel skal man holde seg innenfor Equinors nye utslippsmål for norsk sokkel om kutt på 40 prosent innen 2030 og nær null utslipp i 2050. Det er et betydelig potensial for ytterligere energieffektivisering ved optimalisering av produksjonen og ulike prosesser. Utpå 2020-tallet vil også Statfjord A stenges ned, og utslippene der vil for alle praktiske formål kuttes når turbinene stenges ned.

1 Like