Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skal EU styre norsk kraft?

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/skal-eu-styre-norsk-kraft/

Logikken ser ut til å være at når EU/ACER skal regulere norsk kraft – via ESA og NVE – så «teller det ikke». Da kan vi avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av uten å blunke, og med simpelt flertall i Stortinget. Dette skriver Eva Nordlund i et leserinnlegg i Nationen. Hun…

2 Likes

Norge må passe seg slik at landet ikke havner opp som en utarmet energi-koloni i utkanten av Europa. Erfaringene fra bla Hellas er at EU viser ingen nåde, vi må selv forsvare våre interesser så best vi kan.

2 Likes

ACER-forordningen:
I kapittel 2 samles bestemmelser om organiseringen av ACER.
Det foreslås at regulatorstyret skal kunne fatte vedtak med simpelt flertall, og ikke som i dag med to tredjedels flertall, jf. artikkel 23.
Det er foreslått en ny bestemmelse om arbeidsgrupper som skal bestå av eksperter fra ACER, nasjonale reguleringsmyndigheter og Kommisjonen, jf. artikkel 30.

“Det foreslås at regulatorstyret skal kunne fatte vedtak med simpelt flertall”!acer

De individene som kommer med dette totalt udemokratiske ‘forslaget’ - hvilken planet kommer de fra??? . . . . . . . .

Det er vel ikke noe håp for oss. Sauene på tinget blir lurt trill rundt og spillt ut mot det naive folket. Fjolla fikk nettopp en henvendelse fra Banksteren Macron. Han hadde sett hvordan vi forvalter oljefondet(tradere som taper ti milliarder i året). Han ville at vi skulle sette det i såkalt fornybar energi. I Tyskland blir denne subsidiert med syvgangen. Totalt ulønnsomt.

1 Like