Nyheter MDTV Forum Om Doner

Skal det bygges nesten 40.000 vindturbiner i Norge?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/skal-det-bygges-nesten-40-000-vindturbiner-i-norge/

Av Odd Handegård. Jeg har tidligere kommentert utredninger fra den «venstreorienterte» tankesmien Manifest som flere ganger har tatt til orde for at den norske stat må mye sterkere med for å finansiere det «det grønne skiftet» som venstresida tror er nødvendig, (men som allerede langt på vei er realisert i Norge). Skiftet gjelder særlig finansieringen…

5 Likes

Sitat fra forordet i NHOs utredning: «Verdens energisystemer endres raskt og en sterk global trend er at mer elektrifiseres».

Hvor riktig er denne påstanden egentlig? Helt kort tror jeg det er dekning for følgende påstander:

  • verdens energiforbruk øker hvis man ser bort fra denne «koronatida» som man må anta er forbigående.

  • veksten i «nye fornybare energikilder» som vind, sol og bio reduserer ikke bruken av fossile brensler men dekker kun deler av energiforbruksøkninga verden sett under ett.

  • veksten av nye fornybare energikilder også til generering av strøm er sterk i et knippe industriland ledet an av Tyskland som her fører til svakt synkende fossil energibruk som mer enn oppveies av økende fossilbruk i resten av verden, særlig Asia og MENA.

  • Selv i de industrilanda hvor nye fornybare energikilder øker mye til generering av strøm er det ikke noen omfattende elektrifisering å spore i sektorer som oppvarming og transport. Strøm brukes i liten og samme grad til oppvarming som før og elbiler slår ikke an fordi strømmen er dyrere enn alternativene og samme med elbiler.

  • å snakke om elektrifisering av Afrika (som knapt bruker mer strøm sammenlagt enn lille Norge), deler av Asia og Sør-Amerika er rein utopi.

3 Likes

En oppnår skyhøye strømpriser, rullende utkobling av strøm og blackouts. Bare se til California og Sør Australia. Sammen med stadig med stadig økende effektbehov i moderne samfunn blir dette en håpløs og uoversiktlig kombinasjon. Det ender med at en må betale for at vind og solkraft må stå uvirksomme (Tyskland betaler mia. for dette). England har uvirksomme men betalte dieselanlegg i backup. Forrang for fornybar gjør at kull og gasskraft som går da på ubetalt tomgang legges ned. En betaler for masse ekstra infrastruktur. Ingen stede fungere sol og vind som strømprodusert alene, de er parasitter. Det blir turbiner og ledninger overalt og det fungerer ikke. Ingen elkraft ingeniør forslår noe sånt tull. Dette er politikerstyrte drømmer.

4 Likes

Ja, enig i at det er politikerstyrte drømmer. Det er helt umulig innenfor realistiske økonomiske rammer å drifte et samfunn på ustabil vind- og solenergi. Som du sier er de parasittiske og klarer seg ikke uten et «vertsdyr», altså konvensjonelle kraftverk. Kalifornia og Sør-Australia har ikke uten grunn de høyeste strømprisene i sine land.

Angående disse dieselanleggene i UK så består de i stor grad av reservegeneratorer til sykehus, politistasjoner o.l som er koblet til British Grid sitt styringssystem og kan settes igang av dem ved behov og sende strøm ut på nettet. Synes det er ganske smart i grunn.

1 Like

‘Venstresida’ har gått tom for politikk.
‘Det grøne skiftet’ er høgrepolitikk. Og uønska, og langt på veg ein bløff.
Sidan venstresida ikkje har fantasi til å finne sin eigen politikk, kanskje dei kan overta høgresidas, reduserte avgifter og skattar for lavtlønte?

2 Likes

Det er eit svik mot det norske folk at Stortinget tillater at amerikansk gangsterkapital og tysk offentleg kapital kan eige naturøydande vindkraftanlegg. Den utanlandske kapitalen ønskjer først og fremst ein fot i døra inn til den norske vasskraftmarknaden.

2 Likes

Nødstrøm for sykehus er helt nødvendig i alle land, selv uten vindkraft. Dette er anlegg som også er bygget for å bøte på uforutsigbar strøm som vindkraft er per definisjon. I i 2015 var det 1500 MW, subsidiert for milliarder, dieselkraft, i UK. Andre tiltak er våte drømmer om megabatterier og produksjon av hydrogen. En løser ikke et problem med nye og strømprisene øker eksponensielt. Er det noen som tror dette reduserer CO2 utslipp, men tvert i mot om vugge til grav utslipp tas med. Atomkraft burde vært det opplagte valget, men det lider av unødvendig høye kostnader og lite forskning. Land som gir faan i tiltak har alle fordeler. EU og Australia er det ikke håp for. Maken til ududelighet. https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/wind/uk-must-use-diesel-generators-to-back-up-wind-turbines/

2 Likes

image

Norge trenger bare petroleum og vannkraft fram til kunstig superintelligens gjør ende på samfunnet slik vi kjenner og forstår det rundt 2040.

Solcellepanel+batteri har ei fin, lita framtid utenfor strømnettet om få år, når dette blir enda billigere å produsere. For å få “solenergi” trengs bare en tynn skive silisium som lar sollyset dytte elektroner i ei ledning.

1 Like

40.000 vindturbiner er ingenting. Hvis du plasserer dem jevnt utover langs Norges 2.650 kilometer lange kystgrense, blir det nesten 70 meter mellom hver turbin i snitt.
Dessuten vil turbinene bli klumpa sammen i vindparker. Fordeler vi vindmøllene med 20 turbiner i hver vindpark, blir avstanden mellom hver vindpark mellom Halden og Kirkenes minst 1,5 kilometer.
Og dette er bare potensialet langs kysten. Tenk hvor vindfullt det er på Hardangervidda, som bare ligger der uten å bli brukt til noe som helst???

2 Likes

Det strammer seg til.
Politiet mener åpenbart at lokalbefolkningen godt kan trakkaseres av staten. Intet nytt"
“…, og vi kan ikkje la eit øysamfunn eller aksjonsgruppe setje dagsorden på korleis lover og reglar skal bli følgde. Slik kan vi ikkje ha det, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund”

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.