Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sjuka affärer på Nya Karolinska


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/sjuka-affarer-pa-nya-karolinska/

Av Mikael Nyberg. Nya Karolinska är inte bara dyrt i världsklass. Själva vården har nyutexaminerade handelshögskolestudenter fått stuva om. Kostnad 700 000 kronor per skalle. I månaden. För patienter och vårdanställda har nyordningen inte varit hälsosam. Anna Gustafsson och Lisa Östlund har skrivit en gedigen bok i ämnet. En artikel i Aftonbladet 8 juni 2019.…


#2

Jeg tillot meg å kopiere en kommetar fra bloggen til Mikael, av Sven Andersson:

Mikael kan du förklara detta:
”vårdresultat dividerat med kostnad är lika med värde”
Så som jag förstår det är det en total nonsensformel. För att räkna fram ett resultat (intäkter – kostnader) måste du ha ett pris (intäkter är ju priset per styck gånger antalet sålda enheter under en period). Så vitt jag vet finns det inget marknadspris för varan t. ex brutet ben utan det priset sätts godtyckligt av politiker och myndigheter. På det sättet kan man få ett gott/dåligt resultat helt enligt politiska intressen. Skall detta sen dividera med kostnader vad får man fram då? Värde? Eller bara något värdelöst?
Jag gjorde själv utvärderingar av skolor i Centralamerika för några år sedan. Där hade man något liknande. Där löste man det så att eftersom priset på en färdigutbildad elev inte är känt medan däremot kostnaderna är kända så sänkte man kostnaderna så mycket man kunde och inbillade sig sen att man fick ett bättre resultat. Under en period innebär det i Nicaragua t. ex att man hade 70 elever i varje klassrum.


#3

Velkommen til den nye verdensorden.