Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sju av ti veteraner i USA vil ha troppene ut av Afghanistan


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/sju-av-ti-veteraner-i-usa-vil-ha-troppene-ut-av-afghanistan/

Det er et overveldende flertall blant USAs veteraner for å trekke de amerikanske troppene ut av Afghanistan. Dette går fram av en meningsmåling utført av YouGov. Krigen i Afghanistan er den lengste i USAs historie, og fortsatt er USA uten strategi for verken å vinne, hva nå det måtte bety, eller for å trekke seg…


#2

Jojo, men noen må tross alt passe butikken. Og opium er god butikk…c",)


#3

Det vel knapt noen makta frykter like mye, som tidligere soldater - og det har de god grunn til.
F.Smedely Butler med boka “War is a Racket” er vel et av de fremste eksemplene.

Mange av You-tuberne jeg følger borte i Unaiten, er veteraner. Den som har ører, skal høre - den som har øyne, skal se.


#4

Hva om en laget en slik meningsmåling der veteranene fikk tilbud om jobb når de kom hjem?


#5

En del av Kinas Belt and Road Initiative (BRI) til Pakistan er også planlagt å gå igjennom Afghanistan. Det er en av USAs viktigste utenrikspolitiske prioriteringer å få sabotert BRI hvor de kan. Motorveier, mineral-utvinning, Solfarmer, hydro-energi, kraftlinjer og høyhastighetstog er planlagt, noe som vil bety økt handel med Kina for regionen. Det skal ikke USA ha noe av. En amerikansk militær tilstedeværelse øker spenningen og konfliktene i området, og forpurrer Kinas planer her, og prosjektene må vente til USA trekker seg ut.


#6

Ken O’Keefe er en annen, moderne versjon. Den gutten er ikke i beit for ord.


#7

“En amerikansk militær tilstedeværelse øker spenningen og konfliktene i området, og forpurrer Kinas planer her, og prosjektene må vente til USA trekker seg ut.”

Litt om sikkerhet og stabilitet, med fokus på utviklingsmuligheter i forb. med mineraler

Her har jeg samlet noen artikler som handler om mineraler, som er et av landets store sjanse til å bedre økonomien.
Du er nok inne på noe i kommentaren din . Kan det minne litt om kolonikrig fra Sør Afrika med millitært nærvær , markering , og konkurrenter ? Landet er jo rikt på mineraler, som Kina og USA er klar over, men de mangler veier, bruer og jernbaner, for å kunne utnytte de mineralrike områdene. Det kunne bety mye for økonomien i landet .

Forsvaret sier at de har en svak regjering, og at det handler om at mye makt er plassert lokalt.
“I dag er Forsvaret til stede med stabsoffiserer og et bidrag fra Forsvarets spesialstyrker som driver med kapasitetsbygging av det afghanske spesialpolitiet.
Afghanistan er et land med flere folkegrupper og en svak statsdannelse. Mye reell makt ligger stadig hos lokale ledere, klanoverhoder og krigsherrer.”

Militært har ISAF hatt som hovedoppgave å støtte den valgte afghanske regjeringen og bidra til stabilitet og sikkerhet for å støtte sosial og økonomisk utvikling.
Styrken ville hindre at landet ble brukt som fristed og base for internasjonal terrorisme, og bidra til sikkerhet som grunnlag for humanitær innsats og økonomisk og sosial utvikling av det afghanske samfunnet. Å bidra til å reformere det afghanske sikkerhetsapparatet var sentralt. Stor vekt ble lagt på trening, rådgivning og oppbygging av det afghanske forsvaret, som også har operert sammen med de utenlandske styrkene."

“Trump Finds Reason for the U.S. to Remain in Afghanistan: Minerals”
Trump og mineraler i Afghanistan
Afghanistan’s resources could make it one of the richest mining regions in the world.
Mining in Afghanistan

Mining is estimated to be the second largest source of income for the Taliban after drugs.


“The relationship between the Islamic State and mining is powerful and worrying, but it is only a case study for what is a much larger problem,” said Nick Donovan, a campaign director at Global Witness
Taliban og inntekter fra mineraler
Despite the many hurdles, there is plenty of optimism for an Afghan future brightened by mineral wealth. The new data shows that previous reports of substantial resources were not far off, and the Afghan economy, which for years has relied on opium as its biggest export, could certainly use the help.
“The prognosis is extremely encouraging and could play a significant role in recovery from decades of war,” USAID advisor Wayne Pennington told EARTH.
mineralpotensiale

Meanwhile, the Kabul government has reached a 30-year, $3 billion deal with a state-owned Chinese company to mine Afghanistan’s copper deposits, a component of the war-ravaged countries mineral resources valued by the U.S. government at about $1 trillion.
China deal

“China already has a $3 billion contract to develop a copper mine about 25 miles southeast of the Afghan capital, Kabul. Officials said Mr. Trump was determined not to spend American lives and treasure in Afghanistan only to watch China lock up its rare-earth deposits, which are used to make products from wind turbines to computer chips.”

“In 2010, American officials estimated that Afghanistan had untapped mineral deposits worth nearly $1 trillion, an estimate that was widely disputed at the time and has certainly fallen since, given the eroding price of commodities. But the $1 trillion figure is circulating again inside the White House, according to officials, who said it had caught the attention of Mr. Trump.”
Taliban kontrollerer mineral områder. Det står noe om at en amerikansk eier av et mineral utvinningsfirma har også innsett behovet for millitært nærvær, i artikkelen under.

“Stephen A. Feinberg, a billionaire financier who is informally advising Mr. Trump on Afghanistan, is also looking into ways to exploit the country’s minerals, according to a person who has briefed him. Mr. Feinberg owns a large military contracting firm, DynCorp International, which could play a role in guarding mines — a major concern, given that some of Afghanistan’s richest deposits are in areas controlled by the Taliban.”