Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sjokkerende medieløgner i opptakten til Libya-krigen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/sjokkerende-medielogner-i-opptakten-til-libya-krigen/

Gaddafi, Clinton, Sarkozys vendetta og eksil-libyeres rolle Av Hanne Nabintu Herland. Utvalget som skal evaluere Norges deltagelse i Libya-krigen har eksaminert informasjonen som foreligger om Libya-krigen og leverer snart sin konklusjon. Storbritannia leverte sin i 2016 og undersøkelsen viste massiv feilinformasjon og Fake News fra de ledende mediene. En lang rekke avgjørende løgner ble presentert…

4 Likes

Gaddafis mål var bla å løsrive Afrika finansielt og økonomisk fra Vesten. Dvs å gjøre seg uavhengig av slikt som dollar og den franskdominerte afrikanske valuta CFA (CFA-franc er en valuta som brukes i 12 tidligere franske kolonier i Afrika samt i Guinea-Bissau og Ekvatorial-Guinea). Det første opprørerne i Libya gjorde var å etablere en ny sentralbank, veldig pussig, dette kunne de ikke ha funnet på selv. Vanligvis så er det første opprørere gjør å opprette en skyggeregjering.

Dermed vil Afrika fortsatt ha kolonistatus i verdensøkonomien, og det hele ble godt hjulpet fram av norsk bombing. Roosevelt ønsket i sin tid å industrialisere alle land i verden. Dette prosjekt fikk sin knekk rundt 1970-1980 (kanskje pga faren for knapphet på olje og andre ressurser hvis levestandarden i bla Afrika skulle øke). Gadaffis forsøk på løsrivelse av Afrika ble lagt i grus. Afrika har på mange måter vært Frankrikets bakgård. Prisen Europa må betale vil kunne være i form av slikt som enorme migrasjonsstrømmer og flyktningestrømmer, sammen med økt krigføring mange steder i Afrika.

5 Likes

Du ser ennå hvordan nrk dekker africom aksjonene i Mali. De som forsøker å få utlendingene ut fra sitt fedreland, er ifølge dem, selvfølgelig terrorister. Hvor mange soldater har vi der og i Tschad? Vi har nå sett i krig etter krig vi er med på å støtte terroristgrupper. Når skal spørsmålene stilles til de ansvarlige om disse løgnene?

2 Likes

“Corruption is a crime agaist humanity.”

  • Patrick Lumumba

APUPPET%20on%20strings

3 Likes