Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sjefen for Bank of England: – Avskaff dollar som reservevaluta!


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/sjefen-for-bank-of-england-avskaff-dollar-som-reservevaluta/

Den tidligere toppsjefen for finansbanken Goldman Sachs og mangeårige direktør for Bank of England (BoE), Mike Carney, har holdt en tale der han foreslår en total forvandling av verdens valutasystem. Det mest oppsiktsvekkende er at Carney foreslår at dollaren ikke lenger bør være internasjonal reservevaluta. Carney, som snart skal gå av som sjef for BoE,…


#2

En del hevder at finanskrisen egentlig var en dollarkrise hvor USA ikke klarte å håndtere den krisen som dukket opp. Begrunnelen for noe slikt kan være at USA med sine 300 millioner innbyggere (konsumenter) er for liten til å kunne klare å stabilisere en verdensøkonomi som er mye større enn USAs eget BNP.

Mike Carney sier dette før han går av. Han har vel lært at det er farlig å snakke om denslags noe Strauss-Kahn fikk erfare.


#3

For de store kapitalfovaltningsselskapene som BlackRock, State Street, Vanguard og andre som er globalister, har de ikke lokalt eller nasjonalt samfunnsansvar, de er kun lojale mot sine kunder som vil ha maksimal avkastning på sine investeringer. For dem gjelder kapitalens første lov som er fri flyt av uregulert kapital. Kapitalen skal flyte dit den gir mest avkastning.

For dem spiller det mindre rolle av dollaren faller så lenge andre valutaer tar over. At USA går tilbake er ikke så problematisk for de som kan flytte kapital raskt for sine klienter, når Kina og dermed også Eurasia får sterk vekst, da flytter de kapitalen dit. Som CEO for BlackRock Larry Fink sa, Kina blir BlackRocks store satsingsområde for investeringer fra nå av.

Hva med det norske oljefondet som nå administreres av Wall Street? Det er for det aller meste i dollarsystemet, og er dermed bundet til masten, synker dollaren, hvor mye av oljefondet vil forsvinne? Norge burde snarest vende seg fra USA og vende seg til Kina og Eurasia og flytte mye av sine investeringer hit.


#4

BoE forslo det allerede etter annen verdenskrig, under navnet Bancor.
Vi har jo allerede SDR, som er basert på flere valutaer.
Problemet med at (petro)dollaren har den posisjonen den har, er at det også betyr at The Federal Reserve har kontroll med verdenshandelen.


#5

Dollaren har ikke vært basert på amerikansk produksjon, siden Nixon gikk av den siste rest av en gullstandard i 1971. Den har vært backet av olje.

Det var dette “olje-krisen” handlet om, og det var derfor “Tricky-Dick” dro til Kina.


#6

Nettopp. Dollar & daler er en valuta for antisemitiske blendahvite menn som pusher 50. Gi oss shekel


#7

Alt til sin tid, alt til sin tid.


#8

En “klimanøytral” valuta som Libra vil helt klart kunne ta over dollaren. Selv om den i første omgang ser ut til å være backet opp av luft og radiobølger, skal det ikke mange hjerneceller til for å forstå at dette kan bli den største bissnissen ever. I dag har Facebook sånn omtrentlig 2,4 milliarder personkontoer - og dette tallet vil også være kundegrunnlaget når valutaen settes i sving. Her må politikere verden over umiddelbart sette seg ned og tenke over konsekvensen av èn felles digital valuta. Det skal ikke mange trinna til før Facebookserveren tilbyr kreditt, og da kan hele banknæringa endelig pakke sammen sin geskjeft. Mark Zuckerberg er under konstant press for å avgi sin posisjon i selskapet til Wallstreet. Selvfølgelig sitter han med alt for mye “makt” på papiret, etter hvert som folk har lært seg å bruke/utnytte Facebook som nyhetsformidler, postverk og trådløs kommunikasjon, men han kan ikke avgi makta til sine medinvestorer (!) Det vil i så fall bli en snarvei til alle bankers våte drøm - å kontrollere deg, fra fødsel til fjernvarme.

Hvordan bør Facebook splittes og forvaltes - blir det store spørsmålet. Her kommer nok de spissjuridiske hyenene til å hyle høyt, men som i vanlig næringspraksis er det noe som heter force majeure. Vi kan altså ikke bruke noe av det utvannede missforståtte skvipet som ligger mellom to permer oppe på advokatkontorene eller hos domstolene. Jeg regner med at nåværende sovende regjering ikke har tenkt tanken engang på hva dette kan innebære, og vi kan derfor like godt starte debatten her på steigan.no.


#9

Cyrus angrer nok på dette.
Wolfovits ble i sin tid fremmet som administrator for det okkuperte Irak. Da fantes det fremdeles noen i Washington med innsikt i signaleffekter. Yael Kushner er vel kandidaten til å overta Persia


#10

Kong Cyrus var seklulær, han avviste tanken på noen guddommelig innblanding.


#11

Hvis facebook skal ha en framtid, så må den behandles som infrastruktur, og ikke som tjeneste-yting.


#12

Angående USA evne til å håndtere en økonomisk krise.
I en krisesituasjon ser vi at veldig mye penger fra andre land strømmer til USA. Disse penger må da brukes på et eller annet vis fortrinnsvis av amerikanske borgere.

Fra 2002 til 2008 steg oljeprisen fra 20 dollar til 145 dollar. Det var høykonjunktur i verden. Dette førte til at veldig store mengder med oljeprofitt fra alle verdens oljeland strømmet inn i USA. Denne store pengestrøm fra oljelandene kom i tillegg til de store pengestrømmene som ordinært kommer til USA fra Kina og fra andre land. Det strømmet altså inn ekstremt mye penger til USA i denne perioden. Og disse penger måtte forbrukes på et eller annet vis i USA. Det dreide seg om unormalt mye penger som nærmest måtte kastes etter forbrukerne i USA.

Angående olje: Drivstoffprisen i USA steg med 170% i denne perioden mens drivstoffprisen i EU steg mer moderat med 50%. Kobberprisen ble feks femdoblet i USA i denne perioden samtidig som kobberprisen feks bare ble firedoblet regnet i britiske pund (som et eksempel). Det at råvarer prises primært i dollar fører til en kraftigere prisstigning i dollar enn i andre valutaer (hvor vekslingskurs kan justeres). Og alt dette skal så “stakkars” 300 millioner innbyggere (konsumenter) i USA på et eller annet vis håndtere på en fornuftig måte for å stabilisere verdensøkonomien. Hadde det feks isteden vært 2 milliarder med konsumenter i dollarsonen (altså i USA) ville det nok ha vært enklere å håndtere alt dette.

Bilkjøring i USA ble kraftig redusert i denne perioden. Mange begynte å sykle istedenfor å kjøre bil der hvor dette var mulig. Og også økt kollektivtrafikk de få steder hvor dette finnes i USA. En god del kjørte bil kun fire dager i uken (og de jobbet da fire lange dager istedenfor fem ordinære dager pr uke). I denne perioden levde mange i USA fra hånd til munn og hadde kun råd til mat og drivstoff (og mange ble også tvunget til å misligholde boliglån, og så ble også renten satt opp pga økt oljepris). Men til tross for redusert bilkjøring gikk oljeprisen opp til hele 145 dollar i 2008, altså til tross for redusert bilkjøring i USA og delvis redusert bilkjøring i andre land. (Dette minner litt om 1970-tallet under oljekrisen da det var forbud mot bilkjøring på søndager i flere land).


#13

De ble brukt til å blåse bobler, og annen uproduktiv virksomhet. i den grad det har vært nødvendig. I følge Michael Hudson har de i stor grad eksportert inflasjonen. Ellers har vi jo alle de svarte hullene i amerikansk regnskapsførsel - som i Pentagon og NASA.

Og til slutt -selvfølgelig:

Mer betimelig kan det være å spørre seg hva dette vil bety for vår “olje-formue”, og all pensjons-“sparingen”.
Så vidt meg bekjent har Norge tapt sparefond tidligere, men jeg kan ikke finne dokumentasjon på nettet.
Jeg må begynne å leite i bokhaugen.

Jeg savner også Tollef Hovigs perpektiv, men han har vel nok med å komme seg gjennom “Det Beste” - versjonen. Som han prøver å gi en marxistisk kritikk av. Snakk om stråmanns-argumentasjon.


#14

Det har vel blitt slik at Norge nå sprer investeringer fra oljefondet over flere land slik at ikke hele fondet blir for mye avhengig av dollar og USA. Saudi Arabia ble i 1974 tvunget av USA til å investere store deler av sin oljeprofitt i USA, og noe lignende tipper jeg også gjelder for Norge og for andre oljeland. Men det ser ut som det nå har blitt lettere for Norge å kunne investere også i andre land enn bare i USA.

Etter dot.com krisen kunne USA ha satset på økte investeringer i infrastruktur (istedenfor boligboble) noe lignende som det Siv Jensen gjorde i Norge etter oljeprisfallet. Men dette ville ha økt oljeforbruket i USA og ville også ha økt oljeprisen, hvilket ville ha forsterket oljeprisstigningen.


#15

Jeg tror ikke helt du skjønner hvordan penger fungerer. Dollar er dollar, samme hvor i verden du kommer. Er den verdiløs, er den det over hele verden.


#16

Oljefondet kan investere i andre land slik som feks i Kina og selvfølgelig i land i eurosonen.


#17

Men i hvor stor grad kan de gjøre det, uten å undergrave seg selv? De svekker jo dollaren når de velger den bort, og vi har jo fortsatt olje å pumpe.


#18

Oljeinntektene burde blitt brukt til omstilling, utdannelse, infrastruktur og forsvar. Ikke å bidra til fondsforvalteres despotiske spill.