Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sjarken – en bærebjelke for kysten

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/sjarken-en-baerebjelke-for-kysten/

Av Frode Bygdnes. Sjarken er kystfolkets fiskebåt. Den brukes til lokalt kystfiske langs hele kysten, men mest brukt i Nord-Norge. Den er i all hovedsak under 11 meter, så er også fisket for båter under 11 meter ikke regulert. Nå kommer forslag om strukturering også for den minste fartøygruppen. Sjarkflåten har hatt en enorm betydning…

2 Likes

Money talks . . . . . . .

Stikkord: EU, Globalisme & korrupsjon.