Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sjakk matt i Hormuzstredet?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/sjakk-matt-i-hormuzstredet/

Allerede i 2018 sa sjefen for den iranske revolusjonsgarden, Qasem Soleimani, at Iran både er rede til og i stand til å blokkere Hormuzstredet i tilfelle USA skulle utløse en krig mot landet. Det var etter at Donald Trump hadde kommet med grove trusler mot Iran. Soleimani sa at USA eventuelt kunne starte en krig…


#2

Amerikanerne tror de skal sitte opp i skyene, og se på Jesus kaster jøder og muslimer på varmen. Israelerne tror at de skal de bli overlevert det endelige skjøtet på resten av verden, og bare Herren vet hva Galman saud og hans sønn, Ben Sagman forventer - muligens en høyere oljepris?


#3

Halve Hormuzstredet tilhører Iran mens den andre delen av Hormuzstredet tilhører Oman. Altså to forskjellige land. Det spørs om det holder med bare ord fra Iran om at landet akter å stenge Hormuzstredet. Trolig må Iran gjøre noe helt konkret som tydelig viser at de virkelig mener alvor. Og kanskje gjør noen denne jobben for Iran gjennom en false flag operasjon som senker noen oljetankere i Persiabukta for å fremprovosere en krig. Og hele sjakkbrettet kan settes i flammer.


#4

Iran behøver ikke gjøre annet enn å utstede et kommuniké om at de vil legge miner i Hormuzstredet for å stoppe oljetransporten fra Gulfen. De behøver ikke engang legge ut en mine. Lloyds m/flere vil gjøre jobben for dem. Irans problem er naturligvis at dette vil sette en stopper for landets egen oljeeksport. USAs problem er at de allerede struper Irans oljeeksport i den grad at Iran snart ikke har noe å tape på å stenge Hormuzstredet. Her har USA gjort noen dårlige sjakktrekk, og hviletrekket til Trump består i å avlyse et ikke-eksisterende angrep på Iran for å vinne tid og muligens et snev av sympati, og kanskje - som det fortoner seg for meg - å se litt nærmere på hva i himmelens navn de har stelt i stand der borte.


#5

En stegning av Hormuzstredet vil føre til at oljeprisen lett kan komme opp i 200 dollar eller 300 dollar fatet. Jeg har også sett at noen regner med en mulig pris på hele 1.000 dollar fatet. Slike prisnivåer vil kunne skape en verdensomspennende økonomisk krise og vil utløse en voldsom desperasjon i alle oljekonsumerende land. Under WW2 satte man feks opp konvoier av lasteskip som ble beskyttet av krigsskip, og en løsning mht forsikringer klarte man den gang å få på plass. Noe lignende kan gjenta seg hvis Iran prøver å stenge hele Hormuzstredet (inkl den delen som tilhører Oman). Desperasjonen vil bli så stor slik at vestlige land (feks de europeiske land) tvinges til å iverksette drastiske mottiltak.

Det er godt mulig at Bolton & co har klart å lure Trump trill rundt ved å fortelle eventyr om at hvis Trump knuser Irans økonomi, så vil folket i Iran gjøre opprør og gjennomføre regimeskifte i landet i landet (og innsette en ny variant av sjahen?). Trumps erfaringer baserer seg på erfaringer med forretningsdrift, og det som skjer i forretningslivet er ikke nødvendigvis en kopi av den konkurranse og de konflikter man har mellom stater som feks USA og Iran. USAs sanksjoner mot Irak er så drastiske slik at Iran til slutt ikke kan ha noe annet alternativ enn å stenge hele Hormuzstredet for all oljetransport (uten at det skader Irans egen oljeeksport som allerede har blitt stoppet av USAs sanksjoner). Dermed kan Trump bli presset til å starte en krig han personlig helst hadde ønsket å unngå (med den konsekvens at han taper neste presidentvalg). Og John Bolton & co får den krig de ønsker seg. Og det kan bli en krig som feks omfatter bruk av (små) atomvåpen.

Mulig at Russland og Kina kan være en joker her. Disse land kan stille opp for å redusere Irans problemer. Det bør være i disse landenes egen interesse å gjøre noe slikt.


#6

Det forgår veldig mye rundt Kaspi-havet, for tiden. Israel har vært svært aktive i området, men de er ikke alene.