Nyheter MDTV Forum Om Doner

Siste sjanse til å stanse eksperimentelle GMO-vaksiner

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/siste-sjanse-til-a-stanse-eksperimentelle-gmo-vaksiner/

Regjeringa vil tillate å gi eksperimentelle GMO-vaksiner godkjenningsfritak. Fristen for å protestere er 18. august 2020. Som vi tidligere har meldt har regjeringa sendt ut et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut legemidler med genmodifiserte organismer for å behandle covid-19 er sendt ut på høring, med frist 18. august. Genteknologiloven er vedtatt…

5 Likes

Takk.
Frykt og hysteri skal ikkje styre landet.
Medisin er ein langsam vitenskap, og med skapet fullt av skjelett.

2 Likes

Det er god grunn til å tro at covid-19 er genetisk manipulert i utgangspunktet, og ikke et naturlig mutert virus.

http://13.235.153.162/opinions-blogs/unless-true-origin-of-coronavirus-is-identified-another-chinese-pandemic-is-in-the-offing-320236

1 Like

Og dette påstår en tidligere oberst i den amerikanske hæren, og han gir selvfølgelig Kina skylden. Dette høres mer ut som en del av den svarte propagandakampanjen som USA fører mot Kina.

Men vi vet at USA har arbeidet i mange år for å få EU til å godkjenne GMO, og dette gjelder både matvarer og medisiner.

1 Like

Leste du artikkelen? Jeg sa ingenting om hvem som har laget det, eller hvordan det slapp ut. Det er virologer som roper et varsku. Det er veldokumentert at det ble forsket på slike virus i Wuhan, og de hadde allerede fått flere påtaler for manglende sikkerhet. Og deres reaksjon var mange hakk mer paranoid enn vår.
Men dette visste også amerikanerne, da de samarbeidet nært med laboratoriet i Wuhan, så det er jo også en mulighet en ikke bør se bort fra.
Det var noe Pompeo sa like før utbruddet, som gjorde at jeg begynte å følge Kina ekstra nøye. dersom jeg finner klippet, skal jeg poste det.
At Kina bevisst skulle ha sluppet det, finner jeg lite sannsynlig.

Ja, og forfatteren av artikkelen er en tidligere oberst i den amerikanske hæren, og han går langt i å fastslå at viruset er menneskeskapt og gir Kina skylden.

Virusutbruddet kom etter at amerikanske militære hadde deltatt på en idrettsturnering i Wuhan, og kineserne trodde vel at det var amerikanske soldater som sto bak utbruddet, og derfor reagerte kineserne som de gjorde.

Pompeo er jo velkjent for å lyve, noe han bekrefter i denne videoen

Hvis noen har sluppet viruset ut bevisst så må man finne ut hvem som tjener på dette. Det finnes masse dokumentasjon på hvordan USA forsøkte å presse EU til å godta amerikanske GMO-produkter, men Europa nektet. Men denne pandemien er jo rene gavepakken til de amerikanske GMO-selskapene, for nå skriker både EU og Norge etter de amerikanske GMO-produktene.

En hastegodkjenning av eksperimentelle GMO-vaksiner kan potensielt føre til vaksiner med genmateriale som kan mutere så det integreres i menneskelig DNA, dermed blir “vi til en genmodifisert organisme”. Skal noe som kan få en så alvorlig konsekvens vedtas i all hast, og det i ferietiden? Det sier litt om hvordan legemiddelgigantene, som har mer profitt enn krigsvåpen-industrien, står i kulissene og dikterer beslutningene til sine politikere i kartellpartiet Stortinget.

Spørmålet skulle heller være hvorfor skal det utvikles en vaksine for et virus som ikke er dødelig for over 99% av befolkningene? Risikogruppen er folk i høy alder ofte med underliggende alvorlige sykdommer, altså stort sett pleietrengende på sykehjem, som allikevel er i livets absolutte sluttfase. Det er bare unntaksvis at smitte av viruset har dødelig utgang for andre enn i risikogruppen, som med et sesonginfluensavirus.

En masse-vaksinering med en eksperimentell GMO-vaksine skal altså derfor gis til de aller fleste av befolkningen som ikke trenger den, for at en liten prosentandel (4,2% over 80 år) av befolkningen, folk i høy alder ikke skal smittes? Skal ikke det naturlige immunforsvaret hos 95% av befolkningen få ta seg av et virus med lavere dødelighet enn et vanlig sesonginfluensavirus? Det kan virke som om Big Pharma vil at immunforsvaret skal erstattes av vaksiner.

95% av befolkningen skal altså utsettes for en vaksine som kan føre til ukjente alvorlige bivirkninger for en stor prosentandel eller alle, for et virus som har lavere dødelighet enn en sesonginfluensa? Bivirkninger må også medisineres, og det også til stor profitt for den farmasøytiske industrien (Big Pharma).

Ikke noe problem for Big Pharma og deres eiere. Den globale storkapitalens politikere vedtok i 2009 at de er fritatt for erstatningsansvar. Og pasientskadeerstatningen finansieres av de regionale helse-foretakene, det vil si stort sett av pasientene selv over skatteseddelen.

2 Likes

Biologisk krigføring handler om å drepe, dette viruset er fryktelig dårlig til å drepe. Biologisk krigføring handler også om å avgrense spredning etter at våpenet er brukt, ved å skreddersy viruset opp mot genetikken til folkegruppen som skal angripes.
Det er absolutt ingen grunn til å tro at dette viruset er genetisk manipulert, og man finner ingen støtte for dette synet i noen vitenskapelige miljø. Ikke i USA heller, hvor denne propagandaen har sitt opphav.
Spredningen kunne vært stoppet, hadde nasjonalstatene reagert med å stenge grensene med en gang Kina advarte dem ville spredningen vært minimal. Dessverre er alle nasjonalstatene styrt av skitne globalisthorer. Derfor ble stenging av grensene gjort på et altfor sent tidspunkt, i Sverige sitt tilfelle ikke i det hele tatt.

“Biologisk krigføring handler også om å avgrense spredning etter at våpenet er brukt, ved å skreddersy viruset opp mot genetikken til folkegruppen som skal angripes”.
Om man ønsker å bytte ut vestens befolkning med svarte via en pandemi er neanderthalgenet essensielt. Da det ikke finnes hos afrikanere


Rettelse; Dette var visst foreldet kunnskap

Jeg ser den, men jeg vet også hvor vanskelig det er for myndigheter å innrømme tabber, særlig i et samfunn der FACE er et sentralt begrep. Men frykt ikke - vi kommer snart til å få andre ting å tenke på.
Som hvor vi skal få maten fra, slik avlingskadene er rundt om i verden. Og det er ikke på grunn av korona.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.