Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sinte og frosne ukrainere protesterer mot manglende oppvarming

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/sinte-og-frosne-ukrainere-protesterer-mot-manglende-oppvarming/

Sinte demonstranter i Ukraina har protestert i flere byer fordi de er uten oppvarming i husene sine. Ute er det kaldt og vinteren er i anmarsj. Situasjonen har oppstått etter at det statlige gasselskapet Naftogaz økte prisene sine så mye at mange kommuner ikke klarte å betale regningene og dermed fikk stoppet gassleveransen. Dette skriver…

1 Like

Og USAs visepresident sa faktisk dette forrige uke på toppmøtet i Papua. Spriket mellom retorikk og virkelighet er himmelskrikende. Diverse engelskspråklige MSM-medier gjenga hans påstand uten å si et ord om det 50 årene med skrekkvelde fra IMF og Verdensbanken.

“We don’t drown our partners in a sea of debt. We don’t coerce or compromise your independence.”

Mr Pence said the US had a “principled approach” to financing infrastructure projects, which stood in stark contrast to the predatory behavior of some other unnamed nations.

Mr Pence added: “Let me say with great respect to all the nations across this wider region and the world: Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty. Protect your interest. Preserve your independence. And just like America, always put your country first.”