Nyheter MDTV Forum Om Doner

Siemens-direktør: Vi tør ikke trosse USA.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/siemens-direktor-vi-tor-ikke-trosse-usa/

Av Knut Lindtner. Hvis tyske selskaper gir etter for trusler fra USA etter at USA trakk seg fra Iran-avtalen til tross for at Iran overholder avtalen, da er jungelens lov innført i internasjonale handelsrelasjoner. Da har vi fått den sterkestes rett som avgjør hva som er mulig og situasjonen vil fort bli ganske uholdbar innen…


#2

Dette høres ut som et skjebnevalg for Europa. Skal man la storkonsernene avgjøre saken og underkaste seg USA, eller skal heller politikerne ta styringen og handle mer langsiktig enn det profittmotivet legger opp til? Faren er at Europa til slutt havner i fattigdom hvis storkonsernene får bestemme i denne sak.

Jeg mener at man også må tenke på Europas fremtidige energiforsyning. EU har et enormt stort behov for import av energi (bla olje og gass) fra andre land. Mens USA derimot er omtrent selvforsynt med energi. Det å ha et dårlig forhold til både Russland og Iran kan være katastrofalt i en verden hvor det etter år 2021 trolig kan oppstå energimangel. Saudi Arabia trenger i dag en oljepris på 88 dollar for å få statsbudsjettet til å gå i balanse. Dette er et ganske høyt prisnivå for konsumentlandene og kan svekke økonomien i disse land (og spesielt kanskje i EU som mangler vekstimpulser). Saudi Arabia kan snart være på vei mot politisk og økonomisk sammenbrudd. Saudi Arabia ønsket å overta Qatar med sine enorme gassreserver (men det mislyktes pga samarbeid mellom Qatar og Iran inkl Tyrkia). EU kan ikke forvente at feks Norge i framtiden skal kunne dekke Europas energibehov, også norske gassleveranser til EU kan på sikt begynne å synke. Det som gjenstår er rå imperialisme i Afrika.