Nyheter MDTV Forum Om Doner

Servile medier har avslørt seg sjøl


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/servile-medier-har-avslort-seg-sjol/

Av Pål Steigan. «Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.» Slik åpner Redaktørplakaten, norsk presses grunnlov. Og man kunne si ja og amen, siden det ikke er noe tvil om at en fri og uavhengig er viktige forutsetninger for et demokrati.…


#2

Har egentlig ikke ord, men vil påpeke at den pressestøttede lønna mottar de fra “kuppmakerne”. For et absurd havari :mask:


#3

Dette er veldig farlig. Norge kan risikere å bli trukket inn i flere farlige og alvorlige kriger (feks med Russland) uten at den norske befolkning i det hele tatt forstår hva som egentlig foregår fordi befolkningen har blitt desinformert av media i mange år. Det er for sent å komme etter en atomkrig og si at dette burde vi ha blitt informert om.


#4

Dette er gode eksempler blant utallige siden 1945 spesielt, på at vestlige massemedier beviser at de er en helt integrert del av det militær-industrielle komplekset. For det er helt avgjørende for den globale storkapitalen helt styrer hva slags informasjon den vestlige befolkningen får. Eierne av vestlige massemedier og krigsvåpen-industrien er de samme.

Massemediene skal selge krigene som frigjøringskriger og kriger mot tyranner, men det er alltid landressurser, markeder og dominans det dreier seg om, den amerikanske krigsmaskinen som NATO nå er en del av brukes av storkapitalen for å oppnå sine mål.

Nå gjør vestlige massemedier det samme for kapitalkreftene når det gjelder Venezuela som de gjorde for Libya. Maduro kan ikke bygge det samfunnet han ønsker med fordeling av velstand når USA saboterer med en vedvarende sanksjonskrig og undergraver regimet med å utruste “opprørsgrupper”. Alt for å få eierskap og kontroll over Venezuelas veldige oljereserver og landressurser, som Bolton sa rett ut i et intervju.

Hadde massemediene gitt den vestlige befolkningen det rette bildet av Venezuela og Libya, hadde de ikke tillatt krigene, og ødeleggelsene som har tatt hundretusener av liv, og fremdeles gjør det, og elendigheten som tar like mange liv ville ha vært unngått.

Massemediene blir dermed medskyldige i krigene og sanksjonskrigene. Det er bare den vestlige befolkningen som kan stille mediene til ansvar, men 95% leser ikke alt venstre pressen for å få det rette bildet. Mange tror det er noe som heter journalisteden, og tror at redaktører og journalister skriver uavhengig av eierne, men dessverre de aller fleste journalister betalte penner, og skriver det eierne vil. Uavhengig journalistikk som representerer folket finnes nå bare i alt-venstrepressen.


#5

Brazil kan bli medlem av NATO med atomvåpen.