Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sergej Lavrov: Det finnes ikke noe alternativ til Minsk-avtalene


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/sergej-lavrov-det-finnes-ikke-noe-alternativ-til-minsk-avtalene/

Av Bjørn Ditlef Nistad. Den 17. februar gjennomførte Komsomolskaja Pravda, en populær russisk avis som kan sammenliknes med VG her på berget, et tv-intervju med Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov. Intervjuet gir trolig et godt innblikk i hva både vanlige russere, representert ved en pågående, for ikke å si aggressiv kvinnelig journalist, og den russiske ledelsen…