Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sentralisering av domstolene og av makta

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/sentralisering-av-domstolene-og-av-makta/

Av Frode Bygdnes. Det foregår et råkjør mot distriktene fra den sittende regjeringa og AP sitter helt stille. For de står for den samme politikken og er bare glad for at de borgerlige partiene gjør jobben i å sentralisere dette landet. Vi fikk høre at regionreformen skulle desentralisere offentlige oppgaver, men ser nå at distriktene…

2 Likes

I følge Maya-kalenderen skulle lov-peroden være over i 2012. Det kan jo stemme bra. Loven har bare gyldighet så lenge vi tror på den, og som saltet har den ingen mulighet til å revitaliseres.
La oss holde oss til de store lovene, så slipper vi å fø på de små.

Hele utgangspunktet var den rød-grønne regjeringens og justisminister Knut Storberget sitt press ovenfor riksadvokat Tor-Aksel Busch om flere domfellelser for voldtekt.

Det presset har vel i og for seg riksadvokaten lenge hatt hengende over seg også før Storberget ble justisminister. Men i 2008 tippet det altså over og Busch gikk ut mot juryordningen. Det handler selvsagt om at lekfolk i “for stor grad” lot tvilen komme de tiltalte til gode. Og kvinner, som jo etterhvert bare mer og mer har kommet til å dominere i samtlige partier, de ser rett og slett ut til å gi mer blaffen i at uskyldige menn dømmes. Eller enda verre, drevet av mindreverdighetsfølelse, maktsyke og mannshat, ser de visst gjerne at uskyldige menn havner i fengsel. Det er jo sånn sett også en klar sammenheng mellom mobbfenomenet “metoo”, fjerningen av juryordningen og ødeleggelsen av hele samfunnet mer generelt.

2 Likes