Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sentrale medier i USA fordømmer Trump for ikke å angripe Iran

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/sentrale-medier-i-usa-fordommer-trump-for-ikke-a-angripe-iran/

Donald Trump unnlot som kjent å angripe Iran etter at landet skjøt ned en ubemannet drone over Hormuz-stredet. Presidenten sa 21. juni 2019 at han han hadde avblåst et angrep på Iran ti minutter før det skulle ha skjedd. Vi har pekt på at Trumps egen framstilling av denne situasjonen sannsynligvis er svært doktorert. Det…

3 Likes

Ved en krig mellom USA og Iran risikerer Iran til slutt å tape militært og vil kunne havne opp som Irak og Libya eller kanskje noe enda verre enn disse to land. USA vil til slutt vinne krigen militært, men USA vil møte langt kraftigere motstand og vil måtte betale en mye høyere pris enn det USA har vært vant til frem til nå (mulig at Iran feks vil klare å senke bla noen av USAs hangaskip før krigen er slutt). Dette vil bla ødelegge Trumps mulighet til å kunne bli gjenvalgt som president i USA.

Men Iran er veldig godt forberedt på det som kan komme til å skje. Det skal ikke så mye til før man har en storkrig på gang. Det kan se ut som Iran har et prinsipp om at Iran vil svare på et militært angrep fra USA med et mye kraftigere militært motangrep (altså ikke proporsjonalt og også et veldig målrettet motangrep).

Det kan tenkes at Iran eller noen av deres allierte grupper feks vil senke stadig flere oljetankere i Persia-gulfen som et motsvar mot den økonomiske krigføringen fra USA. Og hvordan vil så USA og NATO-landene svare på noe slikt? Med feks å bombe iranske mål?

Ved en krig med Iran vil man måtte regne med at Iran og deres allierte grupper i Midt-Østen vil utføre mest mulig skadeverk som bla vil ramme de vestlige land ganske hardt økonomisk. I løpet av de første 24 timene av en slik krig kan det skje veldig mye destruktivt. Iran har uttalt at deres mål ikke bare er å stoppe oljetankere i Persia-gulfen, men også å slå ut mest mulig av oljeproduksjonen i samtlige land i Midt-Østen ved å angripe selve oljefeltene med bla langdistanse raketter, og dette vil skje massivt og i et veldig stort omfang før USA og vestlige land klarer å få stoppet det.

Hizbollah i Libanon skal visstnok ha 150.000 raketter tilgjengelig. I de første 24 timene av en krig med Iran risikerer Israel å bli rammet av et massivt stort antall raketter avfyrt av Hizbollah. Lignende angrep fra andre shia-grupper alliert med Iran kan også skje mot feks Saudi Arabia og internt i Irak. Det totale skadeomfanget av en slik krig i Midt-Østen og for verdensøkonomien kan bli så stort at det vil skape alvorlige problemer for veldig mange land i lang tid etterpå.

2 Likes

Jeg tror ikke det vil bli utfallet. Det er så stor forskjell på Irak og Iran, at det i seg selv gjør sammenlikning umulig.
Iran er naturlig befestet, har vært en nasjon veldig lenge, og har Kina på sin side. Det er bare atom-våpen som kan sikre en amerikansk “seier”.

1 Like

Jeg er stort sett enig med deg og uansett hva USA måtte foreta seg (hvis de angriper) vil det føre til skyhøy oljepris som kan sende verdensøkonomien inn i alt fra resesjon til depresjon.

Men èn ting synes jeg er verdt å nevne siden Steigan og veldig mange andre medier gjør et stort nummer ut av at “Iran ikke er Irak” osv. Implisitt at det er en mye vanskeligere motstander. Det er nokså sannsynlig, men heller ikke 100% gitt. Hvor mye av Irans våpenarsenal er egentlig så avansert som det skrytes av og hvor mye er “søppel”? En skal huske at Irans BNP er en brøkdel av et tilsvarende vestlig land med samme befolkningsmengde, Tyskland er det mest nærliggende eksemplet. Egentlig har vi bare iranernes ord for at det er veldig avansert og en stor trussel f.eks mot hangarskip.

De som er gamle nok husker kanskje at det faktisk var lignende oppslag i mediene i 1990 under den første Gulfkrigen mot Irak. Det var ikke måte på hvor stor og sterk og avansert Saddams hær osv. var, for ikke å snakke om den elitære presidentgarden. Vi vet alle hvordan det gikk, jeg husker at jeg faktisk var litt “skuffet” over den irakiske motstanden, skammer meg litt over å si det… :blush:

Det er nok bare militære eksperter som virkelig kan gi et skikkelig svar på Irans virkelige militære kapasiteter og dets mangler og styrker. Medienes oppslag vil nok helst gi inntrykk av hvor sterkt Iran er militært, slikt selger. Så tviler jeg på om vi vil få noe svar på dette med det første, heldigvis. Irans “asymmetriske militære krigføringskapasiteter” som f.eks påvirkning på oljeprisen i lang tid osv. er antagelig langt mer avgjørende for USAs vurderinger enn den rent militære kapasiteten.