Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sentralbankene kaster alle hemninger

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/sentralbankene-kaster-alle-hemninger/

I USA varsler The Fed at de vil gjennomføre «ubegrensede støttekjøp» av verdipapirer. Alle bremser er borte. Det skal pøses liksompenger ut over markedet. E24 skriver: Støttekjøp av verdipapirer, som statsgjeld og boligobligasjoner, skal ikke lenger ha en øvre grense, opplyses det. Tidligere var det planlagt kjøp for 700 milliarder dollar i slike verdipapirer. Fed…

3 Likes

Hva skjer da helt sikkert, når ingen sitter med matvarelagre?

Covid-19 brukes nå som påskudd for å redde/berike den økonomiske elite

Nå har brutal kapitalismens politiske lakeier fått hausset opp Covid-19 viruset til hysteri over alle støvleskaft og bruker den som påskudd for ekstraordinære tiltak for å redde den økonomiske elite innen bank-, finans- og industri m.m.

Det er en pengebruk av fellesskapets midler som i USA nå er vedtatt å kunne skje uten noen øvre grense. Dette ligner på da tyske mark ble trykket opp uten noen øvre grense, og den valutaen falt til verdiløse nivå.

Problemet er at denne gang handler ikke bare USA på denne måten, men også i Europeiske sentralbanker treffes tilsvarende tiltak. Det er vanskelig å se på dette som noe annet enn totalt uansvarlig økonomisk politikk.

Det er svært avslørende for vestens regjeringer at de store pengene brukes ikke på å bekjempe pandemien, miljø eller klimaendringer, men på å redde eierne av globalisert bank-, finans- og industri fra en økonomisk gjelds-boble brist. En boble brist som ikke vil kunne stanses med dette. Den vil bare kunne utsettes, og blir enda større og mer skadelig for verdensøkonomien når den brister.

Media, som har vært med på å hausse opp Corona krisen, bør nå skjønne hva de har vært med på, og ta tak i den økonomiske krisen under utvikling. Det er den de nå bør bruke mye trykksverte på.

Det farlige med denne økonomiske situasjonen er at all den akkumulerte kapitalen ikke har noe annet sted å gå enn til privatisert militarisme og ytterligere sosial kontroll legitimert ved kriminalisering og økt politistat. Ref. lenken her under.

Skal jeg sende deg en privat melding med en video hvor du får se hvordan det ser ut når en ung og frisk uten sykehusbehandling hyperventilerer seg til døde fordi lungene ikke klarer å ta opp nok oksygen?

Dugnadsarbeid for FED til siste åndedrag. Har egentlig ikke ord på hva “finansindustrien” finner på når hele vestens økonomi er insolvent mht pågående “økonomiske” farse hvis arena befinner seg i et hav av “gjeld”. Noen må vel snart lure på hvorfor USA ønsker å låne bort dollar via sentralbankene - og hvorfor vi er nødt til å støtte opp om dette. Ryker dollaren, ryker oljefondet. I tillegg skaffer FED seg nødvendig innflytelse med sikkerhet i Norges Bank. For et sirkus. IMF og Verdensbanken (USA-kontrollert) kommer nok til å trykke på den store restartknappen, og devaluerer eksisterende valuta og gjeld til nærmere null, zip zero - og innføre en ny valuta. Hvis ikke kan folk like gjerne printe sedlene sine sjøl - gjerne med en klovn som motiv. Jeg byr ei krone for 100 dollar. Deal Mr. Olsen?