Nyheter MDTV Forum Om Doner

Seniorforsker ved FFIAt ukrainske barn må grave skyttergraver er "dugnad" .


#1

Originalt publisert på: https://steigan.no/kjaquesson/2018/12/05/seniorforsker-ved-ffiat-ukrainske-barn-ma-grave-skyttergraver-er-dugnad/

I dag har VG publisert en artikkel der de omtaler at barnehjemsbarn må grave skyttergraver som «dugnad». Dette ble først omtalt av doktor i russisk historie og redaktør av nettstedet Kaleidoskop, Bjørn Nistad 2.12.2018 . Nistad beskriver dette slik de fleste ville gjort, nemlig som tvang. Barn skal ikke grave skyttergraver, barn skal ikke brukes…